NET HELP LOCALGROUP: wijzigt lokale groepen op computers. Wanneer gebruikt zonder opties, en geeft de lokale groepen op de computer.


... De voorbeelden voor het commando "NET HELP LOCALGROUP"
... "NET HELP LOCALGROUP" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "NET HELP LOCALGROUP" commando

Het commando: "NET HELP LOCALGROUP" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "NET HELP LOCALGROUP"

De`NET LOCALGROUP`opdracht wordt gebruikt op de Windows-opdrachtregel om lokale groepen op een computer te beheren. Hier zijn voorbeelden van het gebruik van deze opdracht: Voorbeeld 1: Bekijk alle lokale groepen op de computer

net localgroup

Beschrijving: Met deze opdracht worden alle lokale groepen op de computer weergegeven, inclusief hun leden. Voorbeeld 2: Bekijk details over een specifieke lokale groep

net localgroup "Groepsnaam"

Beschrijving: Hierdoor wordt een lijst met leden en andere details weergegeven voor de specifieke lokale groep met de naam "Groepsnaam". Voorbeeld 3: Een gebruiker toevoegen aan een lokale groep

net localgroup "Groepsnaam" Gebruikersnaam /add

Beschrijving: Met deze opdracht wordt de gebruiker met de naam "gebruikersnaam" toegevoegd aan de lokale groep "groepsnaam". De balie`/add`geeft aan dat er een gebruiker moet worden toegevoegd. Voorbeeld 4: Een gebruiker verwijderen uit een lokale groep

net localgroup "Groepsnaam" Gebruikersnaam /delete

Beschrijving: Hier wordt de gebruiker met de naam "gebruikersnaam" verwijderd uit de lokale groep "groepsnaam". De balie`/delete`geeft aan dat een gebruiker moet worden verwijderd. Voorbeeld 5: Bekijk leden van een specifieke lokale groep

net localgroup "Groepsnaam"

Beschrijving: Met deze opdracht wordt een lijst met leden weergegeven voor de lokale groep met de naam "groepsnaam". Voorbeeld 6: Een nieuwe lokale groep aanmaken

net localgroup "Nieuwe groep" /add

Beschrijving: Met deze opdracht wordt een nieuwe lokale groep gemaakt met de naam "NewGroup". De balie`/add`geeft aan dat er een groep moet worden toegevoegd. Voorbeeld 7: Details bekijken over een lokale groep en haar leden

net localgroup "Groepsnaam" /domain

Beschrijving: Met deze opdracht wordt gedetailleerde informatie over een lokale groep weergegeven, inclusief leden als de groep op een domein is gebaseerd. De balie`/domain`geeft aan dat de groep moet worden bevraagd op een domein. Houd er rekening mee dat de beschikbaarheid van bepaalde opties kan variëren, afhankelijk van de versie van Windows. Jij kan`NET LOCALGROUP /?`in de opdrachtprompt om de specifieke opties en syntaxisdetails te controleren.

"NET HELP LOCALGROUP" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

De syntaxis van deze opdracht is:

NET LOCALGROUP
[groepsnaam [/COMMENT:"tekst"]] [/DOMAIN]
groepsnaam {/ADD [/COMMENT:"tekst"] | /DELETE} 
[/DOMAIN]
groepsnaam naam [...] {/ADD | /DELETE} [/DOMAIN]

NET LOCALGROUP wijzigt lokale groepen op computers. Als u de 
opdracht zonder
opties opgeeft, worden de lokale groepen op de computer 
weergegeven.

groepsnaam De naam van de lokale groep die u wilt 
toevoegen, wijzigen
of verwijderen. Geef alleen een groepsnaam op 
als u de
lijst van gebruikers en globale groepen in een 
lokale
groep wilt weergeven.
/COMMENT:"tekst" Een opmerking toevoegen voor een nieuwe of 
bestaande
groep. De opdracht mag uit maximaal 48 tekens 
bestaan en
de tekst moet tussen aanhalingstekens staan.
/DOMAIN De bewerking wordt uitgevoerd op de 
domeincontroller
van het huidige domein. Als deze schakeloptie 
niet wordt
opgegeven, wordt de bewerking uitgevoerd op de 
lokale
computer.
naam [ ...] Eén of meer gebruikersnamen of groepsnamen die u 
aan de
lokale groep wilt toevoegen of eruit wilt 
verwijderen.
Scheid meerdere vermeldingen met een spatie. 
Namen kunnen
gebruikers en globale groepen zijn, maar niet 
andere
lokale groepen. Als de gebruiker tot een ander 
domein
behoort, geeft u de naam van dat domein op 
voorafgaand
aan de gebruikersnaam (bijvoorbeeld 
VERKOOP/LEONP).
/ADD Een groepsnaam of gebruikersnaam aan een lokale 
groep
toevoegen. Voor groepen en gebruikers die u met 
deze
opdracht toevoegt aan een lokale groep, moet 
reeds een
account zijn gedefinieerd.
/DELETE Een groepsnaam of gebruikersnaam uit een lokale 
groep
verwijderen.

NET HELP opdracht | MORE geeft Help-informatie scherm voor scherm 
weer.

Belangrijke informatie, tips voor het "NET HELP LOCALGROUP" commando

Bij gebruik van de`NET LOCALGROUP`opdracht in de Windows-opdrachtregel, moet u op de volgende punten letten: 1. Administratieve rechten: - De uitvoering van`NET LOCALGROUP`vereist beheerdersrechten. Zorg ervoor dat u de opdrachtprompt als beheerder opent om toegang te krijgen tot alle benodigde bronnen. 2. Gebruik de juiste syntaxis: - Zorg ervoor dat u de juiste syntaxis gebruikt voor de`NET LOCALGROUP`commando, vooral als u extra opties of parameters gebruikt. Een onjuiste syntaxis kan tot fouten leiden. 3. Controleer groepsnamen: - Zorg ervoor dat u de juiste groepsnaam gebruikt. Onjuiste groepsnamen resulteren in fouten of mogelijk ongewenste acties. 4. Bekijk beschikbaarheid van groepen: - Gebruik`NET LOCALGROUP`zonder parameters om een ​​lijst met alle lokale groepen op de computer weer te geven. 5. Leden van een groep weergeven: - Gebruik`NET LOCALGROUP "Groepsnaam"`om een ​​lijst met leden voor een specifieke lokale groep te bekijken. 6. Gebruik van`/add`voor het toevoegen van groepen of gebruikers: - Als u een nieuwe lokale groep of gebruiker aan een groep wilt toevoegen, gebruikt u de schakelaar`/add`, b.v. B.`NET LOCALGROUP "Groepsnaam" Gebruikersnaam /add`. 7. Gebruik van`/delete`voor het verwijderen van groepen of gebruikers: - Als u een lokale groep of een gebruiker uit een groep wilt verwijderen, gebruikt u de schakelaar`/delete`, b.v. B.`NET LOCALGROUP "Groepsnaam" Gebruikersnaam /delete`. 8. Leden verifiëren voordat u wijzigingen aanbrengt: - Voordat u leden toevoegt of verwijdert, controleert u de huidige ledenstatus van de groep met`NET LOCALGROUP "Groepsnaam"`. 9. Het lidmaatschap van een gebruiker controleren: - Dat kan`NET USER "Gebruikersnaam"`om informatie te verkrijgen over de lidmaatschappen van een gebruiker in lokale groepen. 10. Wijzigingen ongedaan maken: - Zorg ervoor dat u weet hoe u wijzigingen ongedaan kunt maken, vooral wanneer u gebruikers toevoegt of verwijdert. 11. Loggen en loggen: - Registreer indien nodig acties om wijzigingen bij te houden en deze beschikbaar te maken voor toekomstige beoordeling. 12. Compatibiliteit met Windows-versies: - Beschikbare opties en gedrag kunnen variëren, afhankelijk van de versie van Windows. Zorg ervoor dat uw opdrachten compatibel zijn met de specifieke versie van het besturingssysteem. Door op deze punten te letten, kunt u dat doen`NET LOCALGROUP`-Gebruik commando's veilig en effectief in uw omgeving.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht NET HELP LOCALGROUP - wijzigt lokale groepen op computers. Wanneer gebruikt zonder opties, en geeft de lokale groepen op de computer.

HTTP: ... console/nl/112.htm
0.108
25011
Was ist SmartScreen? Disabling Reserved storage space, Registry Hack? What is a JPG / JPEG file? What are wildcards? Was ist SmartScreen? Save and load registry favorites on Windows! Disable auto expand folder in Windows 7 Explorer? What is Tabbed Browsing? How to change Short, Long, Date, Time format in Windows 10, 8.1, 7, ...? What is Portable Freeware/Software?(0)