reg DELETE /?: Verwijdert de registry sleutel Time-out en zijn alle subsleutels en waarden ....


 


... De voorbeelden voor het commando "reg DELETE /?"
... "reg DELETE /?" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "reg DELETE /?" commando

Het commando: "reg DELETE /?" staat aan Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "reg DELETE /?"

Hier vindt u gedetailleerde technische beschrijvingen voor voorbeelden van de`REG DELETE`-Commando: Voorbeeld 1: Een waarde verwijderen:

REG DELETE "HKCU\Software\Voorbeeld" /v waarde_naam /f

-`REG DELETE`: Deze opdracht wordt gebruikt om een ​​waarde uit het register te verwijderen. -`"HKCU\Software\Voorbeeld"`: het pad waar de te verwijderen waarde zich bevindt. -`/v waarde_naam`: de naam van de waarde die moet worden verwijderd. -`/f`: Forceert uitvoering zonder bevestiging van de gebruiker. Voorbeeld 2: Een volledige subsleutel verwijderen:

REG DELETE "HKLM\Software\Voorbeeld" /f

- Hier worden de volledige subsleutel "HKLM\Software\Example" en al zijn waarden en subsleutels verwijderd. Voorbeeld 3: Een subsleutel verwijderen met aanhalingstekens in de naam:

REG DELETE "HKCU\Software\Voorbeeld met spaties" /f

- Met deze opdracht wordt de volledige subsleutel "HKCU\Software\Example met spaties" verwijderd. Voorbeeld 4: Een waarde verwijderen met aanhalingstekens in de naam:

REG DELETE "HKLM\Software\Voorbeeld" /v "Waarde met spaties" /f

- Hier wordt de waarde met de naam "Waarde met spatie" verwijderd uit de registertak "HKLM\Software\Example". Voorbeeld 5: Een waarde verwijderen met behulp van de registercomponent (REG_SZ):

REG DELETE "HKLM\Software\Voorbeeld" /v waarde_naam /ve /f

-`/ve`: Met deze parameter kunt u de standaardwaarde (standaardwaarde voor de sleutel) wissen. In dit voorbeeld wordt de waarde met de naam 'ValueName' verwijderd. Bij gebruik van de`REG DELETE`commando, moet er speciale aandacht aan worden besteed, omdat het verwijderen van registervermeldingen onomkeerbare gevolgen voor het systeem kan hebben. Het wordt ten zeerste aanbevolen dat u vooraf back-ups maakt en ervoor zorgt dat u de impact van het verwijderen van vermeldingen volledig begrijpt. De parameter`/f`moet met voorzichtigheid worden gebruikt, omdat verwijdering zonder bevestiging wordt afgedwongen.

"reg DELETE /?" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


REG DELETE sleutelnaam [/v waarde | /ve | /va] [/f]

sleutelnaam [\\computer\]VolledigeSleutel
computer De naam van de externe computer. Als 
weggelaten is dit
de huidige computer. Alleen HKLM en HKU 
zijn op externe
computers beschikbaar
VolledigeSleutel HOOFDSLEUTEL\Subsleutel
HOOFDSLEUTEL [ HKLM | HKCU | HKCR | HKU | HKCC ]
Subsleutel De volledige naam van een registersleutel 
onder de
geselecteerde HOOFDSLEUTEL
waarde De waarde onder de geselecteerde sleutel 
die moet
worden verwijderd. Als deze wordt 
weggelaten worden
alleen subsleutels en waarden onder de 
sleutel
verwijderd.
/ve De waarde met lege naam (standaard) 
verwijderen
/va Alle waarden onder deze sleutel 
verwijderen
/f Verwijderen zonder prompt forceren

Voorbeelden:

REG DELETE HKLM\Software\MyCo\MyApp\Timeout
registersleutel Timeout en alle onderliggende sleutels en 
waarden
verwijderen

REG DELETE \\ZODIAC\HKLM\Software\MyCo /v MTU
registerwaarde MTU onder MyCo op ZODIAC verwijderen

Belangrijke informatie, tips voor het "reg DELETE /?" commando

Ja, er zijn enkele belangrijke punten waarmee u rekening moet houden bij het gebruik van de`REG DELETE`-Gebruik de opdracht in het Windows-register: 1: Beheerdersrechten: - Veel`REG DELETE`-Voor bewerkingen zijn beheerdersrechten vereist. Zorg ervoor dat u de opdrachtprompt als beheerder uitvoert. Voorbeeld:

REG DELETE "HKCU\Software\Voorbeeld" /v waarde_naam /f

2: Back-up maken: - Maak voordat u waarden of subsleutels verwijdert een back-up van de relevante registervermeldingen of de volledige registerboom. Voorbeeld:

REG EXPORT "HKCU\Software\Voorbeeld" C:\Backup\Voorbeeld_Back-up.reg

3: Exact pad: - Zorg ervoor dat het opgegeven pad nauwkeurig en correct is. Fouten in het pad kunnen tot onverwachte resultaten leiden. Voorbeeld:

REG DELETE "HKLM\Software\Voorbeeld" /f

4: Bevestiging met /f: - De`/f`parameter dwingt uitvoering af zonder bevestiging van de gebruiker. Zorg ervoor dat u de gevolgen van het verwijderen ervan begrijpt voordat u het gebruikt. Voorbeeld:

REG DELETE "HKCU\Software\Voorbeeld" /v waarde_naam /f

5: Aanhalingstekens voor paden met spaties: - Als het pad spaties bevat, plaatst u het gehele pad tussen aanhalingstekens. Voorbeeld:

REG DELETE "HKLM\Software\Voorbeeld met spaties" /f

6: Een volledige subsleutel verwijderen: - Wanneer u een volledige subsleutel verwijdert met`/f`alle waarden en subsleutels onder deze sleutel worden verwijderd. Voorbeeld:

REG DELETE "HKLM\Software\Voorbeeld" /f

7: Standaardwaarde wissen: - Gebruiken`/ve`als u de standaardwaarde van een sleutel wilt wissen. Voorbeeld:

REG DELETE "HKLM\Software\Voorbeeld" /ve /f

8: Houd rekening met veiligheidsaspecten: - Verwijder geen registervermeldingen als u niet zeker bent van de gevolgen. Onjuiste verwijdering kan storingen veroorzaken. Houd er rekening mee dat het register belangrijke systeeminformatie bevat en dat het verwijderen van vermeldingen ernstige problemen kan veroorzaken. Eerdere back-ups zijn cruciaal en u moet voorzichtig zijn om onbedoelde wijzigingen te voorkomen.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht reg DELETE /? - Verwijdert de registry sleutel Time-out en zijn alle subsleutels en waarden ....

HTTP: ... console/nl/133.htm
0.124
20432
The macro virus 3D time game for everyone! The font name is forgotten only the font form is in my head! Summer time, winter time and other file time corrections! Die Kategorie Dateiverwaltung auf Software OK! Schlafmodus, ...  unter MS Windows OS Desktop und Server verhindern + Timer!  The created file can not be compressed! See the full load on the new CPU and watch it in the Windows 11/10 Task Manager! Help I have too many smartphone pictures, what should I do? Easily Copy Selected File and Full Folder Paths on all Windows 10, 8.1, ...! Canvas-Schaltfläche mit Text und Textmetrik sowie Button in der Mitte?(0)