ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>REG IMPORT /?

REG IMPORT bestandsnaam

bestandsnaam De naam van het schijfbestand waarnaar moet
worden
ge´mporteerd (alleen lokale computer)

Voorbeeld:

REG IMPORT AppBkUp.reg
Hiermee worden registervermeldingen uit het bestand
AppBkUp.reg
ge´mporteerd

EXAMPLE

D:\SoftwareOK>REG IMPORT C:\Software.regC:\WINDOWS>RELOG /?

Microsoft « Relog.exe (6.0.6000.16386)

Met Relog
maakt u
nieuwe
prestatielogboeken van gegevens in bestaande
prestatielogboeken door de steekproeffrequentie te wijzigen en/of
de
bestandsindeling te converteren. Deze opdracht biedt
ondersteuning voor alle
indelingen van prestatielogboeken, inclusief gecomprimeerde
logboeken van
Windows NT 4.0.

Syntaxis:
relog <bestandsnaam [bestandsnaam ...]>
[opties]

Parameters:
<bestandsnaam [bestandsnaam ...]> Nieuw in logboek vast te
leggen
prestatiebestand.

Opties:
-? Contextgevoelige Help weergeven.
-a Uitvoer aan het bestaand binair
bestand
toevoegen.
-c <path [path ...]> De items die uit het
invoerlogboek moeten
worden gefilterd.
-cf <bestandsnaam> Een bestand met de
prestatiemeteritems die
uit het invoerlogboek moeten
worden
gefilterd. Standaard zijn dit
alle items in
het oorspronkelijke
logboekbestand.
-f <CSV|TSV|BIN|SQL> Indeling uitvoerbestand.
-t <waarde> Alleen elke zoveelste record naar
het
uitvoerbestand wegschrijven.
Standaard wordt
elke record weggeschreven.
-o Pad naar uitvoerbestand of SQL-
database.
-b <dd.MM.yyyy HH:mm:ss> De begintijd voor de eerste
record die naar
het uitvoerbestand wordt
weggeschreven.
-e <dd.MM.yyyy HH:mm:ss> De eindtijd voor de laatste
record die naar
het uitvoerbestand wordt
weggeschreven.
-config <bestandsnaam> Instellingenbestand met
opdrachtopties.
-q De prestatiemeteritems in het
invoerbestand
weergeven.
-y Alle antwoorden zonder te vragen
met ja
beantwoorden.

Voorbeelden:
relog logfile.csv -c "\Processor(_Total)\% Processor Time" -o
logfile.blg
relog logfile.blg -cf counters.txt -f bin
relog logfile.blg -f csv -o logfile.csv -t 2
relog logfile.blg -q -o counters.txtC:\WINDOWS>REXEC /?
Pistes op externe machines draaien van de
rexec service. Rexec verifieert de gebruiker
de naam van de gastheer op afstand,
vˇˇr de uitvoering van de opgegeven commando.

Rexec host [-l gebruikersnaam] [-n] commando

Hier kunt u de remote host host waarop het uitvoeren van commando.

- l gebruikersnaam geeft u de gebruikersnaam op de host op afstand.
- n Omleidingen de inbreng van rexec aan NULL.

commando geeft u het commando te voeren.
 

rexec wordt niet herkend als een interne
of externe opdracht, programma of batchbestand.

GOTO : ROUTE /?

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
De opdracht reg IMPORT /? - Invoer register entrys uit het dossier XXXXXX.reg ....

HTTP: ... console/nl/141.htm
0.155
16938

Wo kann Bildschirmzoom am Samsung einstellen?

 /

Can I start QuickTextPaste minimized to tray?

 /

Can I really turn my photos into PDF files on all Windows OS?

 /

Warum haben die LCD┤s defekte Punkte, (Reparatur, Garantie, Software)?

 /

Print directory size on all MS Windows OS!

 /

File Explorer view column and view settings are not saved, Why no?

 /

How to include or Remove folders in a library on Windows 7?

 /

The cursor in text editors is too wide in Windows 10, why?

 /

Portable use of Don't Sleep on Windows 10 and protected directory problem!

 /

Where is the password reset disk in Windows 10, or can I create?

 /

Advanced calendar and month text paste example!

 /

Can I Change Data Execution Prevention (DEP) settings in Windows-7?

 /