SCHTASKS: Het uitvoeren van opdrachten en programma's op een computer plannen.


... De voorbeelden voor het commando "SCHTASKS"
... "SCHTASKS" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "SCHTASKS" commando

Het commando: "SCHTASKS" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "SCHTASKS"

Het bevel`schtasks`in Windows wordt gebruikt om geplande taken te maken, configureren of bekijken. Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik van de`schtasks`-Commando: ### Bekijk geplande taken: Voorbeeld 1: Bekijk alle geplande taken:

schtasks /query /fo list /v

Met deze opdracht worden alle geplande taken op de huidige computer weergegeven, inclusief gedetailleerde informatie. Voorbeeld 2: Bekijk een specifieke geplande taak:

schtasks /query /tn "TaskName" /fo list /v

Vervang "Taaknaam" door de naam van de specifieke geplande taak die u wilt weergeven. Voorbeeld 3: Een geplande taak maken voor een batchscript:

schtasks /create /tn "Mijn taak" /tr "C:\pad\Voor de\script.bat" /sc dagelijks /st 12:00

Met deze opdracht wordt een geplande taak gemaakt met de naam MyTask, die elke dag om 12:00 uur een batchscript uitvoert. Voorbeeld 4: Een geplande taak maken met specifieke machtigingen:

schtasks /create /tn "Mijn taak" /tr "C:\pad\Voor de\script.bat" /sc dagelijks /st 12:00 /ru "Gebruikersnaam" /rp "wachtwoord"

Hier wordt de geplande taak gemaakt met specifieke inloggegevens (`Gebruikersnaam`En`wachtwoord`) gemaakt. Voorbeeld 5: De starttijd van een geplande taak wijzigen:

schtasks /change /tn "Mijn taak" /st 14:00

Met deze opdracht wordt de starttijd van de geplande taak met de naam MyTask gewijzigd in 14:00 uur. Voorbeeld 6: Een geplande taak verwijderen:

schtasks /delete /tn "Mijn taak" /f

Met deze opdracht wordt de geplande taak met de naam MyTask verwijderd. De optie`/f`verhindert de vraag. Deze voorbeelden moeten u een idee geven van hoe`schtasks`-Command kan in verschillende scenario's worden gebruikt. Afhankelijk van uw specifieke vereisten kunnen de parameters variŽren. gebruik`schtasks /?`voor een volledige lijst met opties en parameters. Houd er ook rekening mee dat voor het maken en wijzigen van geplande taken beheerdersrechten vereist zijn.

"SCHTASKS" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


SCHTASKS /parameter [argumenten] 

Beschrijving:
Hiermee kan een beheerder geplande taken op een lokaal of 
extern
systeem maken, verwijderen, opvragen, uitvoeren en 
beŽindigen.

Parameterlijst:
/Create Nieuwe geplande taak maken.
/Delete Geplande taken verwijderen.

/Query Alle geplande taken weergeven.
/Change Eigenschappen van een geplande taak wijzigen.
/Run Geplande taak onmiddellijk uitvoeren.
/End Huidige taak die wordt uitgevoerd stoppen.

/? Dit helpbericht weergeven.

Voorbeelden:
SCHTASKS 
SCHTASKS /?
SCHTASKS /Run /?
SCHTASKS /End /?
SCHTASKS /Create /?
SCHTASKS /Delete /?
SCHTASKS /Query /?
SCHTASKS /Change /?

Belangrijke informatie, tips voor het "SCHTASKS" commando

Bij gebruik van de`schtasks`commando in Windows, zijn er enkele belangrijke overwegingen en aandachtspunten: ---- Beveiliging en machtigingen: 1. Beheerdersrechten: Meest`schtasks`-Voor bewerkingen zijn beheerdersrechten vereist. Voer daarom de opdrachten uit via een opdrachtprompt met verhoogde bevoegdheid (als beheerder). 2. Geplande taakmachtigingen: Zorg ervoor dat de gebruiker who`schtasks`beschikt over de benodigde machtigingen voor de geplande taken. Vooral bij het maken of wijzigen van taken met specifieke inloggegevens (`/ru`En`/rp`) moeten de referenties voldoende machtigingen hebben. 3. Tijdformaat: Zorg ervoor dat de tijden en schema's correct zijn opgemaakt. Onjuiste tijdsspecificaties kunnen tot onverwacht gedrag leiden. 4. Tijd versus tijdsinterval: Let op het verschil tussen het opgeven van een specifieke tijd (`/st`) en een tijdsinterval (`/ri`). Maak duidelijk welk type planning geschikt is voor uw geplande taak. ---- Opdrachtparameters: 5. Parametercombinaties: Sommige parameters zijn aan elkaar gerelateerd. Zorg ervoor dat de combinatie van parameters logisch is en de gewenste resultaten oplevert. 6. De parameters begrijpen: Neem de tijd om de documentatie te lezen (`schtasks /?`) om de verschillende parameters en hun effecten te begrijpen. ---- Loggen: 7. Taakregistratie: Controleer de logboeken van uw geplande taken om er zeker van te zijn dat ze correct worden uitgevoerd. Dit kan nuttig zijn bij het identificeren van problemen. ---- Speciale taaktypen: 8. Programma- of scriptafhankelijkheden: Als uw geplande taak afhankelijk is van externe programma's of scripts, zorg er dan voor dat de omgevingsvariabelen, paden en afhankelijkheden correct zijn geconfigureerd. ---- Monitoring en onderhoud: 9. Periodieke controle: Controleer regelmatig uw geplande taken, vooral na systeemupdates of -wijzigingen, om er zeker van te zijn dat ze goed werken. 10. Back-up van taken: Maak indien nodig back-ups van uw geplande taakconfiguratie, zodat u deze snel kunt herstellen in geval van een probleem. Het is belangrijk dat`schtasks`-Gebruik commando's zorgvuldig, vooral wanneer ze op productiesystemen worden gebruikt. Ongewenste wijzigingen in geplande taken kunnen tot onverwacht gedrag leiden.


Deutsch
English
EspaŮol
FranÁais
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŗnyǔ)
TŁrkÁe
PortuguÍs
PortuguÍs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht SCHTASKS - Het uitvoeren van opdrachten en programma's op een computer plannen.

HTTP: ... console/nl/146.htm
0.203
18788
Datentršger sicher entfernen Windows 10/11? Windows 10 / 11 mit einem Microsoft-Konto Nachteile und Vorteile bei Nutzung! Disable Grouping in File Explorer on Windows 10! Restore standard libraries in Windows 11 and 10! Assign Windows 10/11 and DVD drive letters! After Windows 10/11 Auto Update problems with FireFox browser, why? Quick Rotate / Flip Desktop Screen via Keyboard Shortcut on Windows 10 and 8.1! Windows 10 / 11 computer does not go into standby, why? Ausdrucke aus dem Windows 11 und 10 Explorer machen, aber wie? Mit ms-settings:sound den Sound einstellen unter Windows 10/11!(0)