ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP LABEL
Oppretter, endrer, eller sletter volumnavnet på en disk.

LABEL [stasjon:][navn]
LABEL [/MP] [volum] [navn]

stasjon: Angir stasjonsbokstaven til en stasjon.
label Angir navnet på volumet.
/MP Angir at volumet skal behandles som et
monteringspunkt
eller et volumnavn.
volum Angir stasjonsbokstaven (etterfulgt av et
kolon), monte-
ringspunktet eller volumnavnet. Hvis volumets
navn er
angitt, er flagget /MP unødvendig.C:\WINDOWS>HELP MD
Oppretter en mappe.

MKDIR [stasjon:]bane
MD [stasjon:]bane

Hvis kommandoutvidelser er aktivert, vil MKDIR få følgende
endringer:

MKDIR oppretter om nødvendig alle mellomliggende mapper i banen.
Hvis for eksempel mappen \a ikke finnes, så er:

mkdir \a\b\c\d

det samme som:

mkdir \a
chdir \a
mkdir b
chdir b
mkdir c
chdir c
mkdir d

som tilsvarer hva du måtte ha skrevet om utvidelser var
deaktivert.C:\WINDOWS>HELP MKDIR
Oppretter en mappe.

MKDIR [stasjon:]bane
MD [stasjon:]bane

Hvis kommandoutvidelser er aktivert, vil MKDIR få følgende
endringer:

MKDIR oppretter om nødvendig alle mellomliggende mapper i banen.
Hvis for eksempel mappen \a ikke finnes, så er:

mkdir \a\b\c\d

det samme som:

mkdir \a
chdir \a
mkdir b
chdir b
mkdir c
chdir c
mkdir d

som tilsvarer hva du måtte ha skrevet om utvidelser var
deaktivert.
GOTO : HELP MODE


Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/no/039.htm
0.03

Eigenes Benutzerkonto-Bild in Windows 8 / 8.1 ändern (löschen, login)?

 /

How can I use multiple virtual desktops on Windows 10?

 /

Effektives Entsperren gesperrter Dateien unter Windows 10, 8.1, ...!

 /

Run Command Dialog in all Windows OS (10, 8.1, Seven)?

 /

Die Wichtigsten Office Tastenkombinationen in MS Word!

 /

Windows 8.1 / 10 all users desktop location to customize and edit!

 /

What is the difference between Windows 8 x64 to x86,x32 and Win 8.1?

 /

How to see my Computer and Network on Windows 7 desktop?

 /