Dette kommandolinje MOVE - Flytter en eller flere filer fra en mappe til en annen mappe. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP MOVE
Flytter filer, og gir nytt navn til filer og mapper.

For å flytte en eller flere filer:
MOVE [/Y | /-Y] [stasjon:][bane]filnavn1[,...] mål

For å gi nytt navn til en mappe:
MOVE [/Y | /-Y] [stasjon:][bane]mappenavn1 mappenavn2


[stasjon:][bane]filnavn1 Angir plasseringen og navnet på
filen(e) du
vil flytte
mål Angir den nye plasseringen til
filen. Mål kan
inneholde en stasjonsbokstav og et
kolon, et
mappenavn eller en kombinasjon. Hvis
du bare
flytter én fil, kan du også
inkludere et
filnavn hvis du vil gi nytt navn til
filen når
du flytter den.
[stasjon:][bane]mappenavn1 Angir mappen du vil gi nytt navn
til.
mappenavn2 Angir det nye navnet på mappen.

/Y Undertrykker spørsmål om bekreftelse
ved over-
skriving av en eksisterende målfil
/Y Spør om bekreftelse ved overskriving
av en
eksisterende målfil.

Bryteren /Y kan finnes i miljøvariabelen COPYCMD. Dette kan
overstyres med
/-Y på kommandolinjen. Standard er å be om bekreftelse ved
overskriving,
med mindre MOVE-kommandoen blir kjørt fra inne i et satsvist
skript.C:\WINDOWS>HELP PATH
Viser eller angir en søkebane for kjørbare filer.

PATH [[stasjon:]bane[;...][;%PATH%]
PATH ;

Skriv PATH ; for å fjerne alle søkebaneinnstillinger og angi at
cmd.exe bare
skal søke i gjeldende mappe.
Skriv PATH uten parametere for å vise gjeldende bane.
Hvis du tar med %PATH% i den nye søkebaneinnstillingen, blir den
gamle
banen lagt til den nye innstillingen.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Stopper utføringen av en satsvis fil og viser denne meldingen:
Trykk en tast for å fortsette...GOTO : HELP POPD
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dette kommandolinje MOVE - Flytter en eller flere filer fra en mappe til en annen mappe.

HTTP: ... console/no/044.htm
0.14
18255

What is svchost.exe on Windows?

 /

Minimize Thunderbird in tray notification area (example)!

 /

Enable Remote Desktop on Windows-10 Home, how to?

 /

Tastaturkürzel um Programme als Administrator auszuführen im RUN-Command Dialog?

 /

Q-Dir Download Variants?

 /

Rotate the image or scan before create a PDF!

 /

Anpassen von Windows SmartScreen in Win 8.1 und 8 / 10 (ausschalten, deaktivieren)!

 /

The Windows-7, 8, 8.1 Quick Launch bar is gone!

 /

Prevent (disable) shutdown in Windows-7?

 /

VideoStudio Ultimate 2018 downloaden und testen!

 /

Das Update wird heruntergeladen aber keine Installation unter Windows 10?

 /

Windows 8.1, 10 App-s (Anwendungen) löschen, bzw. deinstallieren!

 /