ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PATH
Viser eller angir en søkebane for kjørbare filer.

PATH [[stasjon:]bane[;...][;%PATH%]
PATH ;

Skriv PATH ; for å fjerne alle søkebaneinnstillinger og angi at
cmd.exe bare
skal søke i gjeldende mappe.
Skriv PATH uten parametere for å vise gjeldende bane.
Hvis du tar med %PATH% i den nye søkebaneinnstillingen, blir den
gamle
banen lagt til den nye innstillingen.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Stopper utføringen av en satsvis fil og viser denne meldingen:
Trykk en tast for å fortsette...


C:\WINDOWS>HELP POPD
Bytter til mappen som lagres av PUSHD-kommandoen.

POPD


Hvis kommandoutvidelser er aktivert, vil POPD-kommandoen slette
alle midler-
tidige stasjonsbokstaver som er opprettet av PUSHD når du kjører
POPD for å
hente denne mappen fra stakken.
GOTO : HELP PRINT


Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... console/no/045.htm
0.046

IMG Datei öffnen, womit kann man das (ISO)?

 /

Das Gerät hat den Leistungstest nicht bestanden - Samsung?

 /

Which version of Windows 8 is right for me?

 /

USB Laufwerke sicher entfernen über eine Windows 8.1, 10 Desktop-Verknüpfung!

 /

ExperienceIndex on Windows-10 with ExperienceIndex OK!

 /

Back to 1803 from Windows 10 1809 October 2018 Auto-Update bugs, how to?

 /

Remove Quad-Directory-Explorer from Windows Autostart (Startup), how to?

 /

Pointer Stick and Portable + Windows 10 problems!?

 /