ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PATH
Viser eller angir en søkebane for kjørbare filer.

PATH [[stasjon:]bane[;...][;%PATH%]
PATH ;

Skriv PATH ; for å fjerne alle søkebaneinnstillinger og angi at
cmd.exe bare
skal søke i gjeldende mappe.
Skriv PATH uten parametere for å vise gjeldende bane.
Hvis du tar med %PATH% i den nye søkebaneinnstillingen, blir den
gamle
banen lagt til den nye innstillingen.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Stopper utføringen av en satsvis fil og viser denne meldingen:
Trykk en tast for å fortsette...


C:\WINDOWS>HELP POPD
Bytter til mappen som lagres av PUSHD-kommandoen.

POPD


Hvis kommandoutvidelser er aktivert, vil POPD-kommandoen slette
alle midler-
tidige stasjonsbokstaver som er opprettet av PUSHD når du kjører
POPD for å
hente denne mappen fra stakken.
GOTO : HELP PRINT


Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... console/no/045.htm
0.108

How can i activate Windows-8 or 8.1 via phone system?

 /

How to show Windows 8.1/8 administrative  Management Tools in the  Start Tiles!

 /

Dateinamenerweiterung in Windows-10 anzeigen, geht das?

 /

Display the full path in the title bar of Win 8.1 ms-explorer!

 /

How can i change the groups settings in explorer view of Q-Dir! 

 /

Wie kann ich mit der Windows 7 ISO Datei von Vista upgraden?

 /

With the stress test, load only the graphics card, how to?

 /

Is on Windows x64 the x64 version of NonCompressibleFiles faster or better?

 /