ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PATH
Viser eller angir en søkebane for kjørbare filer.

PATH [[stasjon:]bane[;...][;%PATH%]
PATH ;

Skriv PATH ; for å fjerne alle søkebaneinnstillinger og angi at
cmd.exe bare
skal søke i gjeldende mappe.
Skriv PATH uten parametere for å vise gjeldende bane.
Hvis du tar med %PATH% i den nye søkebaneinnstillingen, blir den
gamle
banen lagt til den nye innstillingen.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Stopper utføringen av en satsvis fil og viser denne meldingen:
Trykk en tast for å fortsette...


C:\WINDOWS>HELP POPD
Bytter til mappen som lagres av PUSHD-kommandoen.

POPD


Hvis kommandoutvidelser er aktivert, vil POPD-kommandoen slette
alle midler-
tidige stasjonsbokstaver som er opprettet av PUSHD når du kjører
POPD for å
hente denne mappen fra stakken.
GOTO : HELP PRINT


Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/no/045.htm
0.077

Windows Tastaturkürzel zum Öffnen von DVD / CD plus Befehlszeile!

 /

Start navigation click sound in Windows 10 (Enable, Explorer)?

 /

How do I find the quicktextpaste.ini (create a backup )?

 /

Your Android device does not support data connection error message!

 /

Constant crashes after Windows 10 update, why?

 /

Problems if try to run a downloaded program from Internet on Windows-8.1?

 /

Popup Menus in the File Manager in each explorer list view!

 /

Synchronisieren von Verzeichnissen in Q-Dir mit Hilfe von XCOPY.exe!

 /