ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PATH
Viser eller angir en søkebane for kjørbare filer.

PATH [[stasjon:]bane[;...][;%PATH%]
PATH ;

Skriv PATH ; for å fjerne alle søkebaneinnstillinger og angi at
cmd.exe bare
skal søke i gjeldende mappe.
Skriv PATH uten parametere for å vise gjeldende bane.
Hvis du tar med %PATH% i den nye søkebaneinnstillingen, blir den
gamle
banen lagt til den nye innstillingen.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Stopper utføringen av en satsvis fil og viser denne meldingen:
Trykk en tast for å fortsette...


C:\WINDOWS>HELP POPD
Bytter til mappen som lagres av PUSHD-kommandoen.

POPD


Hvis kommandoutvidelser er aktivert, vil POPD-kommandoen slette
alle midler-
tidige stasjonsbokstaver som er opprettet av PUSHD når du kjører
POPD for å
hente denne mappen fra stakken.
GOTO : HELP PRINT
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... console/no/045.htm
0.155

Kann ich aus Powershell Programm starten unter Windows (10, 8.1, 7)?

 /

Portable use and Windows 10 protected folders problem!

 /

Warum befindet sich in Desktop-OK der Lautstärke-Mixer?

 /

Wie kann Textfeldauswahl für Einzel-Hotkey (Tastenkombination) erstellen?

 /

The best alternative File Explorer for Windows 10!

 /

How do I quickly create user accounts via command line?

 /

Under Windows 10 programs and windows apps disappear, why?

 /

Wie erzwinge ich den Standby, ich will in Windows-7/10 nicht immer zum Ruhezustand?

 /