ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PATH
Viser eller angir en søkebane for kjørbare filer.

PATH [[stasjon:]bane[;...][;%PATH%]
PATH ;

Skriv PATH ; for å fjerne alle søkebaneinnstillinger og angi at
cmd.exe bare
skal søke i gjeldende mappe.
Skriv PATH uten parametere for å vise gjeldende bane.
Hvis du tar med %PATH% i den nye søkebaneinnstillingen, blir den
gamle
banen lagt til den nye innstillingen.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Stopper utføringen av en satsvis fil og viser denne meldingen:
Trykk en tast for å fortsette...


C:\WINDOWS>HELP POPD
Bytter til mappen som lagres av PUSHD-kommandoen.

POPD


Hvis kommandoutvidelser er aktivert, vil POPD-kommandoen slette
alle midler-
tidige stasjonsbokstaver som er opprettet av PUSHD når du kjører
POPD for å
hente denne mappen fra stakken.
GOTO : HELP PRINT
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... console/no/045.htm

0.062

Hide Windows 8 libraries or remove, delete, add, can you do that?

 /

How do i find out what type is my Drive, HDD or SSD in Windows 10?

 /

How can i change the Language on PayPal.com?

 /

Typing speed is slow on windows 10, how to change keyboard speed?

 /

Taskkill with the Cmd.exe, how to use correct and useful with examples!

 /

Can i change drive letter in Windows 8.1 and 10!

 /

Portable Regeln ab 2018 Windows 10, 8.1, 7!

 /

Help, no Tool-Bar and Address-Bar in Explorer Q-Dir?

 /