PRINT: Skriver ut en tekstfil.


... Eksemplene for kommandoen "PRINT"
... "PRINT" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "PRINT"-kommandoen

Kommandoen: "PRINT" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "PRINT"

I moderne versjoner av Windows`PRINT`kommandoen ikke lenger brukes til å skrive ut direkte fra ledeteksten. I stedet brukes vanligvis spesialiserte utskriftskommandoer eller verktøy. Her er noen alternativer og eksempler for utskrift i ledetekst: Eksempel 1: Bruk av`Notepad`-Kommando for utskrift:

Notepad /P "C:\sti\til\Tekstfil.txt"

*Beskrivelse av`Notepad`-Kommando kan brukes med alternativet`/P`kan brukes til å skrive ut et tekstdokument. Han åpner dokumentet i Notisblokk og skriver ut utskriftsalternativene. Eksempel 2: Bruk av`PrintUI`-Kommando for å legge til en skriver:

RUNDLL32 PRINTUI.DLL,PrintUIEntry /ga /c\\datamaskinens navn /n\\navnet på utskriftsserveren\printername

*Beskrivelse av`PrintUI`kommandoen kan brukes til å legge til skrivere. Merk at dette kan kreve administrative rettigheter. Eksempel 3: Bruke PowerShell til å skrive ut et dokument:

Start-Process -FilePath "C:\sti\til\fil.pdf" -Verb Print

Beskrivelse: Dette bruker PowerShell til å starte utskrift av en fil. De`Start-Process`kommando med alternativet`-Verb Print`starter standard utskriftsprosess. Eksempel 4: Bruk av`TYPE`og`COPY`med LPT1 (historisk):

TYPE "C:\sti\til\Tekstfil.txt" > LPT1

Beskrivelse: Historisk sett har`LPT1`port som brukes til å skrive ut direkte til en tilkoblet skriver.`TYPE`brukes til å vise innholdet`LPT1`å sende. Merk at eksemplene kan variere avhengig av ditt spesifikke skriveroppsett. Moderne applikasjoner bruker vanligvis spesialiserte utskriftskommandoer eller utskrifts-APIer, og det er mindre vanlig å skrive ut direkte til en skriver via ledeteksten. Hvis du har spesifikke krav eller verktøy for utskrift, kan det være nyttig å kjenne til dem for å gi et mer spesifikt eksempel.

"PRINT" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Skriver ut en tekstfil.

PRINT [/D:enhet] [[stasjon:][bane]filnavn[...]]

/D:enhet Angir skriver.

Viktig informasjon, tips for "PRINT"-kommandoen

I moderne versjoner av Windows er det ingen direkte`PRINT`-Kommander mer i ledeteksten for å skrive ut filer. I stedet brukes spesialiserte utskriftskommandoer eller verktøy. Her er noen vurderinger og tips: 1. Skriverdrivere og installasjon: Sørg for at skriveren du vil bruke er riktig installert og konfigurert. Windows bruker vanligvis standard skriverdrivere, men spesifikke funksjoner eller skrivermodeller kan kreve spesifikke drivere. 2. Skriv ut kommandoer eller verktøy: I stedet for de utdaterte`PRINT`I dag brukes spesialiserte utskriftskommandoer eller verktøy. eksempler på dette er`Notepad /P`,`PrintUI`,`PowerShell`eller spesialisert tredjepartsprogramvare. 3. Filformat: Merk av for filformatet du vil skrive ut. Noen skrivere støtter visse formater bedre enn andre. For eksempel behandles PDF-filer enkelt av mange skrivere. 4. Skriverkø: Merk at utskriftsjobber holdes i en kø før de skrives ut. Kontroller at utskriftskøen er OK og at det ikke er noen blokkerte jobber. 5. Administratorrettigheter: Noen utskriftsoperasjoner krever administratorrettigheter, spesielt hvis du vil legge til eller fjerne skrivere. Sørg for at du har de nødvendige tillatelsene. Her er noen eksempler på alternative utskriftskommandoer: - Notepad-kommando:

Notepad /P "C:\sti\til\Tekstfil.txt"

- PowerShell-kommando:

Start-Process -FilePath "C:\sti\til\fil.pdf" -Verb Print

- PrintUI-kommando (for å legge til en skriver):

RUNDLL32 PRINTUI.DLL,PrintUIEntry /ga /c\\datamaskinens navn /n\\navnet på utskriftsserveren\printername

Det er viktig å merke seg at de nøyaktige trinnene og kommandoene kan variere avhengig av din spesifikke skriverprogramvare, skrivermodell og operativsystem. Det er alltid en god idé å sjekke skriverens dokumentasjon eller Windows Hjelp for spesifikke instruksjoner.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje PRINT - Skriver ut en tekstfil.

HTTP: ... console/no/048.htm
0.108
11697
Start a program at the command prompt via the command line! Missing attachments in Microsoft Outlook! Can I use the Windows 10, 8.1, 7, ... Explorer.exe in XP? Bei Windows 10/11 habe ich ein Programm heruntergeladen und kann es nicht finden? How can I save or load the columns for the folder expression on Windows 10/11? Repair bad sectors of hard drive with commands of the CMD on Windows 11, 10, ...! What is the Windows Start Button? Save and Restore Wi-Fi settings in Windows (11, 10, 8.1, 7)! Use proxy server on Windows 11, 10, ...? Access Google Services from the command prompt using command lines!(0)