ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PROMPT
Endrer Cmd.exe-ledeteksten.

PROMPT [tekst]

tekst Angir en ny kommandoledetekst.

Ledeteksten kan bestå av vanlige tegn og følgende spesialkoder:

$A & (Ampersand)
$B | (loddrett strek)
$C ( (Venstreparentes)
$D Gjeldende dato
$E Escape-kode (ASCII-kode 27)
$F ) (Høyreparentes)
$G > (større enn-tegn)
$H Tilbake (sletter forrige tegn)
$L < (mindre enn-tegn)
$N Gjeldende stasjon
$P Gjeldende stasjon og bane
$Q = (likhetstegn)
$S (mellomrom)
$T Gjeldende klokkeslett
$V Versjonsnummer for Windows
$_ Retur og linjeskift
$$ $ (dollartegn)

Hvis kommandoutvidelser er aktivert, vil PROMPT-kommandoen støtte
følgende
ekstra formateringstegn:

$+ Null eller flere plusstegn (+), avhengig av dybden på
PUSHD-
mappestakken, ett tegn for hvert nivå som er lagt på
stakken.

$M Viser det eksterne navnet som er tilknyttet gjeldende
stasjonsbokstav,
eller en tom streng hvis gjeldende stasjon er en
nettverksstasjon.C:\WINDOWS>HELP PUSHD
Lagrer gjeldende mappe slik at den kan brukes med POPD-
kommandoen, og
bytter deretter til angitt mappe.

PUSHD [bane | ..]

bane Angir mappen hvor gjeldende mappe skal lages.

Hvis kommandoutvidelser er aktivert, godtar PUSHD-kommandoen
nettverksbaner i
tillegg til normal stasjonsbokstav og bane. Hvis en nettverksbane
angis,
oppretter PUSHD en midlertidig stasjonsbokstav som peker til
angitt nettverks-
ressurs, og endrer gjeldende stasjon og bokstav til den
nydefinerte stasjons-
bokstaven. Midlertidige stasjonsbokstaver settes til den første
ledige
stasjonsbokstaven fra Z: og nedover.C:\WINDOWS>HELP RD
Fjerner (sletter) en mappe.

RMDIR [/S] [/Q] [stasjon:]bane
RD [/S] [/Q] [stasjon:]bane

/S Fjerner alle mapper og filer i angitt mappe
i tillegg til selve mappen. Brukes til å fjerne et
mappetre.

/Q Ikke spør før et helt mappetre slettes med bryteren
/S.

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dette kommandolinje PROMPT - Endrer Windows-kommandolinjen.

HTTP: ... console/no/049.htm
0.296
13544

Activate Win 8 remote support for remote desktop connections in Windows OS?

 /

Folder with the largest hard drive usage on Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Es muss sich hierbei nicht gleich um einen Virus handeln!

 /

Windows 8.1 / 10 all users desktop location to modify and edit!

 /

How can I start the program at a certain time CMD, with examples?

 /

Show The Window Desktop Clock seconds pointer, can I?

 /

Installing a printer with own drivers, using HP as an example under Win 10, 8.1, 7!

 /

Wo sind die Start Menü Einstellungen in Windows 10?

 /

Find settings for finger input on Windows 10!

 /

Verhindern, dass der Computer in den Energiesparmodus wechselt, der Bildschirm jedoch nicht!

 /

Ich habe tausende von doppelten Fotos gefunden, wie kann ich auswählen?

 /

Under Windows 10, enable and turn off the device search, but can I?

 /