PROMPT: Endrer Windows-kommandolinjen.


... Eksemplene for kommandoen "PROMPT"
... "PROMPT" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "PROMPT"-kommandoen

Kommandoen: "PROMPT" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "PROMPT"

Det virker som det er en skrivefeil i begrepet "PROMP", og du mener sannsynligvis "PROMP". De`PROMPT`kommandoen i Windows-ledeteksten brukes til å endre utseendet på kommandolinjen (ledeteksten). Her er noen eksempler på bruk av`PROMPT`-Kommando: Eksempel 1: Gjenopprett standard melding:

PROMPT $P$G

Beskrivelse: Denne kommandoen gir standard ledetekst med baneinformasjon og`>`ikon gjenoppretting. Eksempel 2: Egendefinert forespørsel uten bane:

PROMPT $G

Beskrivelse: Her kan du angi en egendefinert ledetekst uten en bane, bare`>`-Symbol. Eksempel 3: Vis gjeldende dato i ledeteksten:

PROMPT $D $T$_$P$G

Beskrivelse: Denne kommandoen viser gjeldende dato, klokkeslett og bane i ledeteksten. Eksempel 4: Tilpasning av forespørselen med tekst:

PROMPT Vennligst skriv inn en kommando: $G

Beskrivelse: Her er ledeteksten med en egendefinert tekst ("Vennligst skriv inn en kommando:") og`>`ikonet justert. Eksempel 5: Ingen bane vises i ledeteksten:

PROMPT $$ $G

Beskrivelse: Denne kommandoen viser nettopp det`>`ikon, uten gjeldende bane. Eksempel 6: Vise brukernavnet i ledeteksten:

PROMPT $E[32m$P$_$E[34m$G$E[0m

Beskrivelse: Dette eksemplet bruker ANSI-fargesekvenser (`$E[32m`for grønt,`$E[34m`for blå) og viser brukernavnet, banen og`>`ikonet i ledeteksten. Merk: De enkelte delene i`PROMPT`-Kommando er spesielle plassholdere: -`$P`: Gjeldende bane. -`$G`:`>`kommandolinjeikon. -`$D`: Dagens dato. -`$T`: Nåværende tid. -`$E[...]`: ANSI-fargesekvenser. Du kan mikse og matche disse plassholderne for å designe ledeteksten slik du ønsker. Merk at den nøyaktige funksjonaliteten til`PROMPT`kommandoen avhenger av versjonen av ledeteksten og operativsystemet.

"PROMPT" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Endrer Cmd.exe-ledeteksten.

PROMPT [tekst]

tekst Angir en ny kommandoledetekst.

Ledeteksten kan bestå av vanlige tegn og følgende spesialkoder:

$A & (Ampersand)
$B | (loddrett strek)
$C ( (Venstreparentes)
$D Gjeldende dato
$E Escape-kode (ASCII-kode 27)
$F ) (Høyreparentes)
$G > (større enn-tegn)
$H Tilbake (sletter forrige tegn)
$L < (mindre enn-tegn)
$N Gjeldende stasjon
$P Gjeldende stasjon og bane
$Q = (likhetstegn)
$S (mellomrom)
$T Gjeldende klokkeslett
$V Versjonsnummer for Windows
$_ Retur og linjeskift
$$ $ (dollartegn)

Hvis kommandoutvidelser er aktivert, vil PROMPT-kommandoen støtte 
følgende
ekstra formateringstegn:

$+ Null eller flere plusstegn (+), avhengig av dybden på 
PUSHD-
mappestakken, ett tegn for hvert nivå som er lagt på 
stakken.

$M Viser det eksterne navnet som er tilknyttet gjeldende 
stasjonsbokstav,
eller en tom streng hvis gjeldende stasjon er en 
nettverksstasjon.

Viktig informasjon, tips for "PROMPT"-kommandoen

Når du bruker`PROMPT`kommandoen i Windows-ledeteksten, er det noen viktige punkter å merke seg: 1. ANSI-fargesekvenstilgjengelighet: Den`PROMPT`kommandoen støtter ANSI-fargesekvenser i nyere versjoner av Windows, og tillater farger og formatering i ledeteksten. Merk at dette ikke støttes i alle versjoner og terminaler. 2. Tilpass plassholdere for ledeteksten: Du kan bruke forskjellige plassholdere i`PROMPT`-Bruk kommandoen for å tilpasse ledeteksten til din smak. Noen vanlige jokertegn er`$P`for gjeldende bane,`$G`for`>`-Symbol og`$D`for gjeldende dato. 3. Problemer med for lange ledetekster: En for lang ledetekst kan gjøre kommandolinjen vanskelig å lese, spesielt hvis banen er veldig lang. Pass på at den tilpassede ledeteksten ikke påvirker lesbarheten. 4. Jokertegn i ANSI-fargesekvenser: Hvis du bruker ANSI-fargesekvenser i ledeteksten, sørg for at escape-sekvensene er ordentlig lukket for å forhindre at kommandolinjen gjengis feil. 5. Administratorrettigheter: Noen endringer i ledeteksten krever administratorrettigheter. Hvis du har problemer med å endre ledeteksten, kan du prøve å åpne ledeteksten som administrator. 6. Jokertegnkombinasjoner: Du kan kombinere forskjellige jokertegn for å gjøre forespørselen mer detaljert. Eksperimenter med forskjellige kombinasjoner for å lage den beste forespørselen for deg. Her er noen eksempler som tar hensyn til punktene ovenfor: - Gjenopprett standard melding:

PROMPT $P$G

- Vis gjeldende dato i ledetekst:

PROMPT $D $G

- Egendefinert melding med ANSI-fargesekvenser:

PROMPT $E[32m$P$_$E[34m$G$E[0m

Sørg for at endringene du gjør i forespørselen forbedrer lesbarheten og brukervennligheten, og vurder funksjonsstøtte avhengig av nøyaktig versjon av forespørselen og terminalen du bruker.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje PROMPT - Endrer Windows-kommandolinjen.

HTTP: ... console/no/049.htm
0.093
13544
Is there a command line option to start Always Mouse Wheel minimized (in Tray)? Who needs such nonsense as mouse tracks on the modern Windows 10 OS? Can the graphics card GPU be loaded with the 3D autopilot for a long time? HP Laserjet III, 4, 5, Plus, Treiber x64, x32, Windows 11, 10, 8.1, 7! Windows 11 parallel zu 10, wie kann ich zwischen denen wechseln!? XP Miniaturansichten vergrößert darstellen unter Windows 11 u. 10 geht es? How do I remove the shadows on the icon title fonts? What is Alt-Gr for a key? Will Explorer Q-Dir work on Windows 11, 10, 8.1, ...? Windows 10 / 11 Probleme bei Favoriten und Desktop-Verknüpfungen!(0)