ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PUSHD
Lagrer gjeldende mappe slik at den kan brukes med POPD-
kommandoen, og
bytter deretter til angitt mappe.

PUSHD [bane | ..]

bane Angir mappen hvor gjeldende mappe skal lages.

Hvis kommandoutvidelser er aktivert, godtar PUSHD-kommandoen
nettverksbaner i
tillegg til normal stasjonsbokstav og bane. Hvis en nettverksbane
angis,
oppretter PUSHD en midlertidig stasjonsbokstav som peker til
angitt nettverks-
ressurs, og endrer gjeldende stasjon og bokstav til den
nydefinerte stasjons-
bokstaven. Midlertidige stasjonsbokstaver settes til den første
ledige
stasjonsbokstaven fra Z: og nedover.C:\WINDOWS>HELP RD
Fjerner (sletter) en mappe.

RMDIR [/S] [/Q] [stasjon:]bane
RD [/S] [/Q] [stasjon:]bane

/S Fjerner alle mapper og filer i angitt mappe
i tillegg til selve mappen. Brukes til å fjerne et
mappetre.

/Q Ikke spør før et helt mappetre slettes med bryteren
/S.C:\WINDOWS>HELP RECOVER
Gjenoppretter leselig informasjon fra en skadet eller ødelagt
disk.

RECOVER [stasjon:][bane]filnavn
Les kommandoreferansen i Windows Hjelp før du
bruker kommandoen RECOVER.
GOTO : HELP REM

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dette kommandolinje PUSHD - Lagrer gjeldende mappe og endrer den etterpå.

HTTP: ... console/no/050.htm
0.14
15992

Using standard Printer  drivers in Windows (7, 8.1, 10) in example for Konica KL!

 /

Download designs, or themes for Windows 8.1, 10!

 /

Lines and squares in the directory tree instead of triangles!

 /

The Windows key combination to start the task manager quickly and directly!

 /

Where is my computer on windows 8.1/10  to manage files and folders (open, find, start)?

 /

Well suited for reducing RAW image data in batch processing!

 /

Environment Variables?

 /

Reset LG LED TV to factory settings?

 /

How do i find out what type is my Drive, SSD, or HDD on Windows 10?

 /

How do I open an ISO file on a Windows (10, 8.1) computer?

 /

Auto Save the Desktop Symbol for Windows!

 /

Easy paste text shortcut key examples!

 /