SUBST: Knytter en bane til en stasjonsbokstav.


 


... Eksemplene for kommandoen "SUBST"
... "SUBST" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "SUBST"-kommandoen

Kommandoen: "SUBST" er på Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "SUBST"

De`SUBST`kommandoen i Windows-ledeteksten brukes til å tilordne en virtuell stasjonsbokstav til en bane. Her er noen eksempler på bruk av`SUBST`-Kommando: Eksempel 1: Tilordning av en virtuell stasjonsbokstav:

SUBST X: C:\min_mappe

Beskrivelse: Dette eksemplet viser stasjonen`X:`banen`C:\min_mappe`til. Du kan nå få tilgang til katalogen`C:\min_mappe`via den virtuelle stasjonen`X:`adgang. Eksempel 2: Se alle tilordnede virtuelle disker:

SUBST

Beskrivelse: Hvis du`SUBST`uten argumenter viser den alle tilordnede virtuelle disker. Eksempel 3: Fjern kartlegging av en virtuell disk:

SUBST X: /D

Beskrivelse: Denne kommandoen fjerner kartleggingen av den virtuelle disken`X:`på. Eksempel 4: Bruk av miljøvariabler:

SET min_mappe=C:\bruker\Ditt brukernavn\Egne filer
SUBST Y: %min_mappe%

Beskrivelse: En miljøvariabel (`min_mappe`) og deretter stasjonen`Y:`tildelt. Dette kan være nyttig hvis du vil bruke variable baner i et skript. Eksempel 5: Bruk av relative baner:

CD \Prosjekter
SUBST P: .

Beskrivelse: Kommandoen`SUBST P: .`peker på stasjonen`P:`gjeldende katalog (`.`) som en vei til. Dette lar deg få tilgang til gjeldende katalog via den virtuelle stasjonen`P:`adgang. Det er imidlertid et par ting å huske på: - Virtuelle stasjoner som følger med`SUBST`er kun gyldige for gjeldende økt og går tapt etter omstart. - Sletting av en virtuell stasjon er gjort med`/D`. - Kontroller at de tilordnede stasjonsbokstavene ikke allerede er i bruk av en annen stasjon. - Hvis du`SUBST`i et skript eller en batch-fil, merk at tilordningen av den virtuelle stasjonen bare er gyldig i utførelsen av skriptet og blir avallokert når skriptet avsluttes. Det er viktig å vite at virtuelle stasjoner som følger med`SUBST`ble opprettet, er ikke vedvarende og kanselleres etter en omstart av systemet. Ønsker du vedvarende assosiasjoner bør du i stedet`NET USE`eller bruk Windows-registeret.

"SUBST" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Knytter en bane til en stasjonsbokstav.

SUBST [stasjon1: [stasjon2:]bane]
SUBST stasjon1: /D

stasjon1: Angir hvilken virtuell stasjon du vil tilordne 
en bane.
[stasjon2:]bane Angir hvilken fysisk stasjon og bane du vil 
tilordne til en
virtuell stasjon.
/D Sletter en erstattet (virtuell) stasjon.

SUBST uten parametere, viser en liste over gjeldende faktiske 
stasjoner.

Viktig informasjon, tips for "SUBST"-kommandoen

Når du bruker`SUBST`kommandoen i Windows-ledeteksten, er det noen viktige punkter å merke seg: 1. Oppgave Utholdenhet: Den med`SUBST`De virtuelle stasjonene som er opprettet, er kun gyldige for gjeldende økt og går tapt etter en omstart av systemet. Trenger du vedvarende assosiasjoner bør du i stedet`NET USE`eller bruk Windows-registeret. 2. Forsiktig når du velger stasjonsbokstav: Pass på at den tilordnede stasjonsbokstaven ikke allerede er i bruk av en annen stasjon eller enhet. Å velge stasjonsbokstaver bør unngås hvis fysiske stasjoner eller nettverksressurser allerede bruker denne bokstaven. 3. Unmap: For å fjerne kartleggingen av en virtuell disk, bruk kommandoen`SUBST`med bryteren`/D`.

SUBST X: /D

4. Bruk av miljøvariabler: Du kan bruke miljøvariabler for å gjøre stier mer fleksible. Vær imidlertid oppmerksom på at disse miljøvariablene bare er gyldige i den gjeldende økten.

SET min_mappe=C:\bruker\Ditt brukernavn\Egne filer
SUBST Y: %min_mappe%

5. Relative baner: `SUBST`tillater også bruk av relative stier. Du kan bruke gjeldende katalog som den virtuelle stasjonsbanen.

CD \Prosjekter
SUBST P: .

Det er viktig å merke seg det`SUBST`har en tendens til kun å gi midlertidige, øktbaserte tilordninger. Hvis du vil ha vedvarende assosiasjoner, spesielt etter en omstart av systemet, kan det være bedre å ty til andre mekanismer som: b.`NET USE`for nettverksstasjoner eller Windows-registeret for permanente stasjonsbokstavtilordninger.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje SUBST - Knytter en bane til en stasjonsbokstav.

HTTP: ... console/no/063.htm
0.077
14832
The Ways, to open the File Explorer in Windows 11 and 10? DesktopOK to the latest version Refresh, autoupdate, full uninstall? Kann man Desktop-OK immer minimiert im Info-Bereich starten lassen? Help, the screen brightness dimmer is missing in Windows 11? Can I remove the process killer from my new Windows 11 or 10? Change product key Windows 11, or make Home to Pro? Position vom aktuellen Datum im Kalender einstellen? What kind of keys can I use to install / activate Windows 11? For what four different duration of Benschmarks? Can I use the old Windows Calculator on Windows 11?(0)