TREE: Viser mappestrukturen til en stasjon eller bane grafisk.


... Eksemplene for kommandoen "TREE"
... "TREE" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "TREE"-kommandoen

Kommandoen: "TREE" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "TREE"

De`TREE`kommando i Windows Ledetekst brukes til å vise katalogstrukturen til en bestemt bane eller stasjon. Her er noen eksempler på bruk av`TREE`-Kommando: Eksempel 1: Se katalogstrukturen til gjeldende katalog:

TREE

Beskrivelse: Denne kommandoen viser katalogstrukturen til gjeldende katalog (den der ledeteksten er plassert). Eksempel 2: Se katalogstrukturen til en bestemt katalog:

TREE C:\Eksempel

Beskrivelse: Katalogstrukturen til "C:\Example"-katalogen vises her. Eksempel 3: Viser katalogstruktur med undermapper og filer:

TREE /F

Beskrivelse: The`/F`-Option viser ikke bare katalogene, men også filene i katalogstrukturen. Eksempel 4: Viser katalogstrukturen med tilleggsinformasjon:

TREE /A

Beskrivelse: The`/A`alternativet viser tilleggsinformasjon for hver katalog, inkludert antall filer og undermapper den inneholder. Eksempel 5: Viser katalogstruktur med fullstendige baner:

TREE /F /A

Beskrivelse: Kombinasjon av`/F`- og`/A`-Alternativer for å vise katalogstrukturen med filer og tilleggsinformasjon inkludert fullstendige stier. Eksempel 6: Vise katalogstrukturen med et spesifikt dybdenivå:

TREE /F /A /L 2

Beskrivelse: The`/L`alternativet begrenser dybden på kataloger som skal vises. Bare kataloger og filer opp til en dybde på 2 vises her. Eksempel 7: Eksporter katalogstruktur til en tekstfil:

TREE /F /A > Katalogstruktur.txt

Beskrivelse: Denne kommandoen dirigerer utdata fra katalogstrukturen til en tekstfil kalt directorystructure.txt. Det er viktig å merke seg at`TREE`kommandoen har en tendens til å vise mye informasjon for svært dype eller store katalogstrukturer. I slike tilfeller kan resultatene bli forvirrende. Du kan`TREE /?`i ledeteksten for å få hjelp og en liste over tilgjengelige alternativer for`TREE`kommando for å vise.

"TREE" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Viser mappestrukturen for en stasjon eller bane.

TREE [stasjon:][bane] [/F] [/A]

/F Viser navnet på filene i hver enkelt mappe.
/A Bruk ASCII i stedet for tegn fra utvidet tegnsett.

Viktig informasjon, tips for "TREE"-kommandoen

Når du bruker`TREE`kommandoen i Windows-ledeteksten, er det noen punkter å merke seg: 1. Utdataomfang: Avhengig av dybden og størrelsen på katalogstrukturen, vil utdataene til`TREE`-Kommando kan være svært omfattende. Det er viktig å vurdere hvilke alternativer (`/F`,`/A`,`/L`, etc.) passer best til ditt bruksområde. 2. Lagre utdata: Hvis katalogstrukturen er stor, vil utdataene til`TREE`-Kommandoen kan være veldig stor. I slike tilfeller kan det være fornuftig å omdirigere utdataene til en fil for senere gjennomgang eller analyse. Eksempel:

TREE /F /A > Katalogstruktur.txt

3. Dybdebegrensning: For svært dype katalogstrukturer, alternativet`/L`kan brukes til å begrense antall katalognivåer som vises. Dette kan forbedre klarheten. Eksempel:

TREE /F /A /L 2

4. Filsystemtillatelser: Den`TREE`kommandoen viser katalogstrukturen basert på tillatelsene til brukeren som utfører kommandoen. Kataloger eller filer kan være synlige eller ikke, avhengig av brukerens tillatelser. 5. Ytelse: Med svært store katalogstrukturer, kjører du`TREE`-Kommando kan ta litt tid og påvirke ytelsen. Dette bør tas i betraktning spesielt for nettverksdelinger eller kataloger med mange filer. 6. Spesialtegn i banen: Pass på at banen til katalogen du vil analysere ikke inneholder noen spesialtegn som kan ha en spesiell betydning på kommandolinjen. Bruk anførselstegn rundt stien om nødvendig. Eksempel:

TREE "C:\Min katalog"

7. Katalog- og filnavn med mellomrom: Hvis katalog- eller filnavn inneholder mellomrom, omslutt banen i anførselstegn for å unngå problemer med kommandolinjetolkning. Eksempel:

TREE "C:\Katalog med mellomrom"

8. Spesialalternativer: Sjekk de tilgjengelige alternativene med`TREE /?`i ledeteksten for å finne ut hvilke alternativer som passer best for dine behov. De`TREE`kommandoen er et nyttig verktøy, men det er viktig å vurdere innvirkningen på ytelsen og størrelsen på utdataene, spesielt når den brukes på store katalogstrukturer.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje TREE - Viser mappestrukturen til en stasjon eller bane grafisk.

HTTP: ... console/no/066.htm
0.109
17931
Overview of all installed and not installed fonts on Windows 11, 10, ... OS! 3D benchmark on and for all MS Windows OS! The Quad Explorer on Windows 10/11 as a portable app in the Startup directory! Remove notes tool from MS Windows via apps and features! Improve horizontal scrolling with the mouse wheel! Variable size rotate and random snowflakes on the Desktop! Delete non-erasable files if restarts the MS Windows 11, 10, ... PC and Server!  Calculate The HDD / SSD / SHDD / SC / USB Speed! Delete non-erasable files if restarts the MS Windows 11, 10, ... PC and Server!  Delete non-erasable files if restarts the MS Windows 11, 10, ... PC and Server! (0)