Dette kommandolinje arp - Viser og endrer oversettelsestabeller for IP til fysisk adresse,....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>ARP /?

Viser og endrer oversettelsestabeller for IP til fysisk adresse,
brukt av
Address Resolution Protocol (ARP).

ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr]
ARP -d inet_addr [if_addr]
ARP -a [inet_addr] [-N if_addr] [-v]

-a Viser gjeldende ARP-adresser ved å kontrollere
gjeldende
protokolldata. Hvis inet_addr er angitt, vises IP
og fysisk
adresse bare for angitt datamaskin. Hvis flere
enn ett
nettverksbrukergrensesnitt bruker ARP, vises
adressene for
hver ARP-tabell.
-g Samme som -a.
-v Viser gjeldende ARP-oppføringer i detaljert
modus. Alle
ugyldige oppføringer og oppføringer i
tilbakeringingsgrense-
snittet vil vises.
inet_addr Angir en Internett-adresse.
-N [if_addr] Viser ARP-adressene for angitt
nettverksgrensesnitt
ved if_addr.
-d Sletter verten angitt av inet_addr. inet_addr kan
angis
med jokertegn (*) for å slette alle verter.
-s Legger til verten og tilknytter Internett-
adressen inet_addr
med fysisk adresse eth_addr. Fysisk adresse er
angitt som 6 heksadesimale byte med bindestrek
som skilletegn.
Adressen er fast.
eth_addr Angir fysisk adresse.
if_addr Angir Internett-adressen til brukergrensesnittet,
hvis den
finnes, der adresseoversettelsestabellen skal
kunne endres.
Hvis den ikke finnes, brukes det første
anvendelige
grensesnittet.
Eksempel:
> arp -s 157.55.85.212 00-aa-00-62-c6-09 ... Legger til
statisk adresse.
> arp -a ... Viser ARP-
tabell.C:\WINDOWS>CONVLOG /?
convlog gjenkjennes ikke som en intern eller ekstern kommando,
kjørbart program eller satsvis fil.C:\WINDOWS>DEBUG /?
Runs Debug, a program testing and editing tool.

DEBUG [[drive:][path]filename [testfile-parameters]]

[drive:][path]filename Specifies the file you want to test.
testfile-parameters Specifies command-line information
required by
the file you want to test.

After Debug starts, type ? to display a list of debugging
commands.
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dette kommandolinje arp - Viser og endrer oversettelsestabeller for IP til fysisk adresse, brukt av Address Resolution Protocol (ARP).

HTTP: ... console/no/073.htm
0.437
23402

How to turn On and Off the Tablet Mode in Windows 10?

 /

Kopieren, Drag und Drop, Verschieben im neuen Prozess (Q-Dir, Explorer)?

 /

Windows 10 notification "Turn-on virus protection", how to turn off this message?

 /

Bei unterschiedlicher Dateigröße / Komprimierung Doppelte finden!

 /

Bluetooth, WLAN, oder USB-PC Verbindung zum Drucken bei Windows (10, 8.1, 7)?

 /

Command Line to list / cancel print jobs / Example?

 /

Directory Access Denied on Windows 10 Save File Error!

 /

Quick access to essential drive and system functions!

 /

Wo ist der Unterschied -Ausschalten und Neustart- am Handy (Smart-Phone)?

 /

Windows 10 1803 Spring Creators update hangs!

 /

Windows-7 32Bit Treiber bei x64?

 /

What are Powershell special characters (control characters)?

 /