Dette kommandolinje arp - Viser og endrer oversettelsestabeller for IP til fysisk adresse,....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>ARP /?

Viser og endrer oversettelsestabeller for IP til fysisk adresse,
brukt av
Address Resolution Protocol (ARP).

ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr]
ARP -d inet_addr [if_addr]
ARP -a [inet_addr] [-N if_addr] [-v]

-a Viser gjeldende ARP-adresser ved å kontrollere
gjeldende
protokolldata. Hvis inet_addr er angitt, vises IP
og fysisk
adresse bare for angitt datamaskin. Hvis flere
enn ett
nettverksbrukergrensesnitt bruker ARP, vises
adressene for
hver ARP-tabell.
-g Samme som -a.
-v Viser gjeldende ARP-oppføringer i detaljert
modus. Alle
ugyldige oppføringer og oppføringer i
tilbakeringingsgrense-
snittet vil vises.
inet_addr Angir en Internett-adresse.
-N [if_addr] Viser ARP-adressene for angitt
nettverksgrensesnitt
ved if_addr.
-d Sletter verten angitt av inet_addr. inet_addr kan
angis
med jokertegn (*) for å slette alle verter.
-s Legger til verten og tilknytter Internett-
adressen inet_addr
med fysisk adresse eth_addr. Fysisk adresse er
angitt som 6 heksadesimale byte med bindestrek
som skilletegn.
Adressen er fast.
eth_addr Angir fysisk adresse.
if_addr Angir Internett-adressen til brukergrensesnittet,
hvis den
finnes, der adresseoversettelsestabellen skal
kunne endres.
Hvis den ikke finnes, brukes det første
anvendelige
grensesnittet.
Eksempel:
> arp -s 157.55.85.212 00-aa-00-62-c6-09 ... Legger til
statisk adresse.
> arp -a ... Viser ARP-
tabell.C:\WINDOWS>CONVLOG /?
convlog gjenkjennes ikke som en intern eller ekstern kommando,
kjørbart program eller satsvis fil.C:\WINDOWS>DEBUG /?
Runs Debug, a program testing and editing tool.

DEBUG [[drive:][path]filename [testfile-parameters]]

[drive:][path]filename Specifies the file you want to test.
testfile-parameters Specifies command-line information
required by
the file you want to test.

After Debug starts, type ? to display a list of debugging
commands.
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dette kommandolinje arp - Viser og endrer oversettelsestabeller for IP til fysisk adresse, brukt av Address Resolution Protocol (ARP).

HTTP: ... console/no/073.htm
0.156
23402

Can I customize what happens when I close the laptop or Windows-7 notebook?

 /

Microsoft Office 365 Desktop shortcuts on Windows 10?

 /

Open Personal Files Folder in Windows 10 current and all user, how to?

 /

Date / time customize command prompt, with examples, can I?

 /

Clone all File-Explorer Views in Quad Explorer under Windows 10, 8.1, ...!

 /

How long has my Windows 8.1 or 10 PC been running?

 /

Back to Windows 7 / 8.1 from Windows 10, but how (8.1)?

 /

Gibt es Windows-7 Tastenkürzel für die Schnellstartleiste?

 /

Change view to thumbnails (extra large symbols)!

 /

Include or exclude in Windows 8 / 8.1 / 10 compressed files when searching for files (. ZIP,. CAB, etc.)!

 /

Nach Windows 10 Auto Update Probleme mit FireFox Browser, warum!

 /

Drucker ist auf einmal weg unter Windows-10, warum?

 /