ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>EXE2BIN /?
Converts .EXE (executable) files to binary format.

EXE2BIN [drive1:][path1]input-file [[drive2:][path2]output-file]

input-file Specifies the .EXE file to be converted.
output-file Specifies the binary file to be created.C:\WINDOWS>EXPAND /?
Microsoft (R)-filutvidelsesverktøy versjon 6.0.6001.18000
Copyright (C) Microsoft Corporation. Med enerett.

Pakker ut en eller flere komprimerte filer.

EXPAND [-r] Kilde Mål
EXPAND -r Kilde [Mål]
EXPAND -D Kilde.cab [-F:Filer]
EXPAND Kilde.cab -F:Filer Mål

-r Endre navn på utpakkede filer.
-D Vis liste over filer i kilde.
Kilde Angivelse av kildefil. Jokertegn kan brukes.
-F:Filer Navn på filer som skal pakkes ut fra en CAB-fil.
Mål Målangivelse | baneangivelse. Mål kan være en
mappe.
Hvis Kilde angir flere filer og -r ikke er angitt,
må Mål være en mappe.C:\WINDOWS>FINGER /?

Viser informasjon om en bruker på et angitt system ved å kjøre
Finger-
tjenesten. Utdata varierer avhengig av det eksterne systemet.

FINGER [-l] [bruker]@vert [...]

-l Viser informasjon i langt format.
user Angir hvilken bruker du ønsker informasjon om. Utelat
brukerparameteren for å vise informasjon om alle
brukerne på
den angitte verten.
@vert Angir serveren på det eksterne systemet der brukeren
du
ønsker informasjon om finnes.Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... console/no/082.htm
0.031

How to open the Computer-Management in Windows 8.1, 8 or win 10?

 /

Desktop Icons anzeigen ausblenden in Windows 7, Hilfe?

 /

Help: "Connection error" in Windows-10 when the folder is locked!

 /

How to start Windows-7 Run-Dialog (find, open)?

 /

Windows 8.1/10 Desktopverknüpfung für das schnelle Herunterfahren, Abmelden, Neustarten?

 /

The computer name and working group in Windows 10, is it possible to change name?

 /

Disable Auto Connections to WiFi on Windows 10 (Wireless, WLAN)?

 /

Zeitstempel von Ordnern und Dateien schnell und effektiv ändern!

 /