ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>FORCEDOS /?
forcedos gjenkjennes ikke som en intern eller ekstern kommando,
kjørbart program eller satsvis fil.C:\WINDOWS>FSUTIL /?
/? er en ugyldig parameter.
---- Kommandoer som støttes ----

behavior Styre filsystemoppførsel
dirty Administrere endringsbiten for volumet
file Filspesifikke kommandoer
fsinfo Filsysteminformasjon
hardlink Administrasjon av hardkobling
objectid Administrasjon av objekt-ID
quota Administrasjon av kvote
repair Administrasjon av selvreparasjon
reparsepoint Administrasjon av reanalyseringspunkt
resource Administrasjon av Transactional Resource Manager
sparse Kontroll av sparsommelig fil
transaction Administrasjon av transaksjoner
usn USN-behandling
volume VolumbehandlingC:\WINDOWS>GETMAC /?

GETMAC [/S system [/U brukernavn [/P [passord]]]] [/FO format]
[/NH] [/V]

Beskrivelse:
Dette verktøyet kan en administrator bruke til å vise MAC-
adressen
for nettverkskort på et system.

Parameterliste:
/S system Angir det eksterne systemet det skal
kobles til.

/U [domene\]bruker Angir brukerkonteksten
kommandoen skal kjøres under.

/P [passord] Angir passordet for den gitte
brukerkonteksten. Ber om inndata
hvis det utelates.

/FO format Angir formatet som resultatet
skal vises i.
Gyldige verdier: TABLE, LIST, CSV.

/NH Angir at kolonneoverskriften ikke
skal vises i resultatet.
Bare gyldig for TABLE- og CSV-
formatene.

/V Angir at detaljert (verbose) utdata
skal vises.

/? Viser denne hjelpemeldingen.

Eksempler:
GETMAC /?
GETMAC /FO csv
GETMAC /S system /NH /V
GETMAC /S system /U bruker
GETMAC /S system /U domene\bruker /P passord /FO liste /V
GETMAC /S system /U domene\bruker /P passord /FO tabell /NH

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dette kommandolinje forcedos - Angir den nåværende katalogen til det angitte programmet til bruk.

HTTP: ... console/no/085.htm
0.187
20809

Setting for file associations in Windows 10, but how?

 /

Ein ISO-Image auf eine DVD mit CMD Befehlen in Windows 8.1, 10 brennen?

 /

Use computer name and user name in Quick Text Paste!

 /

Where is the WordPad in Windows 10, how to open the writer?

 /

Find Important System Properties in Windows 10!

 /

Windows-10 Volume Mixer Desktop Shortcut, can I create?

 /

Option to after PDF saving to open automatically PDF!

 /

Explorer view column and view settings are not saved, Why no?

 /

For Crashes in Windows 10, using System File Checker!

 /

Desktop-Verknüpfung in Windows 10 erstellen (für eine Programm-Datei)?

 /

WINVER Windows 10!

 /

External drives are not displayed under Windows 10 (USB, HDD)?

 /