Dette kommandolinje mqbkup - Microsoft (R) Message Queue Backup \ Restore Utility ... ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>MQBKUP /?
mqbkup gjenkjennes ikke som en intern eller ekstern kommando,
kjørbart program eller satsvis fil.C:\WINDOWS>MRINFO /?

Bruk: mrinfo [-n?] [-i address] [-t secs] [-r retries]
destination

-n Viser IP-adresser i numerisk format
-i address Adressen til det lokale grensesnittet som spørring
skal sendes ut til
-t seconds Tidsavbrudd i sekunder for IGMP-spørringer
(standard = 3 sekunder)
-r retries Antall tilleggsganer det skal sendes SNMP-
spørringer (standard = 0)
-? Utskriftsbruk
destination Adresse for eller navn på mål
C:\WINDOWS>MSG /?
Send en melding til en bruker.

MSG {brukernavn | øktnavn | økt-ID | @filnavn | *}
[/SERVER:servernavn] [/TIME:sekunder] [/V] [/W] [melding]

brukernavn Identifiserer det angitte brukernavnet.
øktnavn Navnet på økten.
økt-ID Øktens ID.
@filnavn Angir en fil som inneholder en liste med
brukernavn,
øktnavn og økt-IDer som meldingen skal
sendes til.
* Send melding til alle økter på angitt
server.
/SERVER:servernavn serveren som skal kontaktes (standard er
gjeldende).
/TIME:sekunder Tidsforsinkelse å vente på at mottaker
bekrefter meldingen.
/V Vis informasjon om handlinger som utføres.
/W Vent på svar fra bruker, nyttig sammen med
/V.
melding Melding som skal sendes. Hvis ingen melding
er angitt, spørres det etter en melding
eller leses fra stdin.

GOTO : NBTSTAT /?
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dette kommandolinje mqbkup - Microsoft (R) Message Queue Backup \ Restore Utility ...

HTTP: ... console/no/097.htm
0.186
17725

Printer management, printer server, driver, connections Printers under Windows 10!

 /

After auto update, many programs do not work in W10?

 /

The on-screen keyboard start automatically when logging on Windows 10?

 /

Can I remove switch user in windows 8 (8.1) at Login start screen?

 /

How to scan to pdf in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /

C++ Abfrage, ob ein String, oder char mit bestimmtem Zeichen endet?

 /

When Unicode version and when Ansi version?

 /

Customize Recycle Bin in Windows 10, how to?

 /

IsMyLcdOK - The Pixel tester for Windows!

 /

Keep the Mouse Speed on all Windows OS!

 /

Mouse tolerance range, 1-10 pixels in Auto Power Options OK!

 /

Was sind EPUB Dateien?

 /