NET HELP LOCALGROUP: endrer lokale grupper på datamaskiner. Når den brukes uten alternativer, viser den de lokale gruppene på datamaskinen.


... Eksemplene for kommandoen "NET HELP LOCALGROUP"
... "NET HELP LOCALGROUP" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "NET HELP LOCALGROUP"-kommandoen

Kommandoen: "NET HELP LOCALGROUP" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "NET HELP LOCALGROUP"

De`NET LOCALGROUP`kommandoen brukes på Windows-kommandolinjen for å administrere lokale grupper på en datamaskin. Her er eksempler på bruk av denne kommandoen: Eksempel 1: Se alle lokale grupper på datamaskinen

net localgroup

Beskrivelse: Denne kommandoen viser alle lokale grupper på datamaskinen, inkludert medlemmene deres. Eksempel 2: Se detaljer om en bestemt lokal gruppe

net localgroup "Gruppenavn"

Beskrivelse: Dette viser en liste over medlemmer og andre detaljer for den spesifikke lokale gruppen kalt "Gruppenavn". Eksempel 3: Legge til en bruker i en lokal gruppe

net localgroup "Gruppenavn" Brukernavn /add

Beskrivelse: Denne kommandoen legger til brukeren som heter "brukernavn" til den lokale gruppen "gruppenavn". Pulten`/add`indikerer at en bruker skal legges til. Eksempel 4: Fjerning av en bruker fra en lokal gruppe

net localgroup "Gruppenavn" Brukernavn /delete

Beskrivelse: Her fjernes brukeren med navnet "brukernavn" fra den lokale gruppen "gruppenavn". Pulten`/delete`indikerer at en bruker skal fjernes. Eksempel 5: Se medlemmer av en bestemt lokal gruppe

net localgroup "Gruppenavn"

Beskrivelse: Denne kommandoen viser en liste over medlemmer for den lokale gruppen kalt "gruppenavn". Eksempel 6: Opprette en ny lokal gruppe

net localgroup "Ny gruppe" /add

Beskrivelse: Denne kommandoen oppretter en ny lokal gruppe kalt "NewGroup". Pulten`/add`indikerer at en gruppe skal legges til. Eksempel 7: Se detaljer om en lokal gruppe og dens medlemmer

net localgroup "Gruppenavn" /domain

Beskrivelse: Denne kommandoen viser detaljert informasjon om en lokal gruppe, inkludert medlemmer hvis gruppen er domenebasert. Pulten`/domain`angir at gruppen skal spørres på et domene. Vær oppmerksom på at tilgjengeligheten til enkelte alternativer kan variere avhengig av versjonen av Windows. Du kan`NET LOCALGROUP /?`i ledeteksten for å sjekke de spesifikke alternativene og syntaksdetaljene.

"NET HELP LOCALGROUP" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Syntaksen for kommandoen er:

NET LOCALGROUP
[gruppenavn [/COMMENT:"tekst"]] [/DOMAIN]
gruppenavn {/ADD [/COMMENT:"tekst"] | /DELETE} 
[/DOMAIN]
gruppenavn navn [...] {/ADD | /DELETE} [/DOMAIN]

NET LOCALGROUP endrer lokale grupper på datamaskiner. Når den 
brukes uten
alternativer, viser den de lokale gruppene på datamaskinen.

gruppenavn Navnet til den lokale gruppen som skal legges 
til, utvides
eller slettes. Skriv bare et gruppenavn hvis du 
vil se en
liste over brukere eller globale grupper i en 
lokal gruppe.
/COMMENT:"tekst" Legger til en kommentar for en ny eller 
eksisterende gruppe.
Teksten må være i anførselstegn.
/DOMAIN Utfører operasjonen på domenekontrolleren for 
det gjeldende
domenet. Hvis ikke, utføres operasjonen på den 
lokale
arbeidsstasjonen.
name [ ...] Lister opp ett eller flere brukernavn eller 
gruppenavn som
skal legges til eller fjernes fra en lokal 
gruppe. Ved flere
oppføringer må oppføringene atskilles av et 
mellomrom.
Navnene kan være brukere eller globale grupper, 
men ikke
andre lokale grupper. Hvis en bruker er fra et 
annet domene,
setter du domenenavnet foran brukernavnet (for 
eksempel
SALG\ROLF).
/ADD Legger til et gruppenavn eller brukernavn i en 
lokal gruppe.
En konto må være opprettet for brukere eller 
globale grupper
som er lagt til i en lokal gruppe med denne 
kommandoen.
/DELETE Fjerner et gruppenavn eller et brukernavn fra en 
lokal
gruppe.

NET HELP kommando | MORE viser Hjelp med ett skjermbilde om 
gangen.

Viktig informasjon, tips for "NET HELP LOCALGROUP"-kommandoen

Når du bruker`NET LOCALGROUP`kommando i Windows-kommandolinjen, bør du merke deg følgende punkter: 1. Administrative privilegier: - Gjennomføringen av`NET LOCALGROUP`krever administrative tillatelser. Pass på at du åpner kommandoprompt som administrator for å få tilgang til alle nødvendige ressurser. 2. Bruk riktig syntaks: - Pass på at du bruker riktig syntaks for`NET LOCALGROUP`kommando, spesielt hvis du bruker flere alternativer eller parametere. Feil syntaks kan føre til feil. 3. Sjekk gruppenavn: - Pass på at du bruker riktig gruppenavn. Feil gruppenavn resulterer i feil eller muligens uønskede handlinger. 4. Se gruppetilgjengelighet: - Bruk`NET LOCALGROUP`uten parametere for å vise en liste over alle lokale grupper på datamaskinen. 5. Vis medlemmer av en gruppe: - Bruk`NET LOCALGROUP "Gruppenavn"`for å vise en liste over medlemmer for en bestemt lokal gruppe. 6. Bruk av`/add`for å legge til grupper eller brukere: - Hvis du vil legge til en ny lokal gruppe eller bruker i en gruppe, bruk bryteren`/add`, f.eks. b.`NET LOCALGROUP "Gruppenavn" Brukernavn /add`. 7. Bruk av`/delete`for å fjerne grupper eller brukere: - Hvis du vil fjerne en lokal gruppe eller en bruker fra en gruppe, bruk bryteren`/delete`, f.eks. b.`NET LOCALGROUP "Gruppenavn" Brukernavn /delete`. 8. Bekreft medlemmer før du gjør endringer: - Før du legger til eller fjerner medlemmer, sjekk gjeldende medlemsstatus for gruppen med`NET LOCALGROUP "Gruppenavn"`. 9. Sjekke en brukers medlemskap: - Du kan`NET USER "Brukernavn"`for å få informasjon om en brukers medlemskap i lokale grupper. 10. Angre endringer: - Sørg for at du vet hvordan du kan angre endringer, spesielt når du legger til eller fjerner brukere. 11. Logging og logging: - Logg handlinger om nødvendig for å spore endringer og gjøre dem tilgjengelige for fremtidig vurdering. 12. Kompatibilitet med Windows-versjoner: - Tilgjengelige alternativer og virkemåter kan variere avhengig av versjonen av Windows. Sørg for at kommandoene dine er kompatible med den spesifikke versjonen av operativsystemet. Ved å ta hensyn til disse punktene kan du`NET LOCALGROUP`-Bruk kommandoen trygt og effektivt i ditt miljø.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje NET HELP LOCALGROUP - endrer lokale grupper på datamaskiner. Når den brukes uten alternativer, viser den de lokale gruppene på datamaskinen.

HTTP: ... console/no/112.htm
0.124
27890

Quick dock and compare the windows under Windows 8.1 / 10!

What does the hide system mouse pointer feature?

Windows-8 and 8.1 on Oracle VM VirtualBox, i got an error message during installation!

Pixel color queries with the help of command line!

What I have to use Portable or X64, or ... of FontView OK?

Bildschirmlupe in Windows 8.1 / 10 starten, öffnen, finden!(0)