Dette kommandolinje reg SAVE /? - Lagrer strukturen MyApp til filen XXXXX.hiv i gjeldende mappe ......


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>REG SAVE /?

REG SAVE Nøkkelnavn Filnavn

Nøkkelnavn ROOTKEY\Undernøkkel
ROOTKEY [ HKLM | HKCU | HKCR | HKU | HKCC ]
Undernøkkel Fullstendig registernøkkelnavn under valgt
ROOTKEY.

Filnavn Navnet på diskfilen som skal lagres. Hvis ingen
bane er
angitt, opprettes filen i gjeldende mappe i
kallprosessen.

/y Fremtving overskriving av eksisterende fil uten
spørring.

Eksempler:

REG SAVE HKLM\Software\MyCo\MyApp AppBkUp.hiv
Lagrer strukturen MyApp i filen AppBkUp.hiv i gjeldende mappeC:\WINDOWS>REG LOAD /?

REG LOAD Nøkkelnavn Filnavn

Nøkkelnavn ROOTKEY\Undernøkkel (bare lokal maskin)
ROOTKEY [ HKLM | HKU ]
Undernøkkel Nøkkelnavnet som strukturfilen lastes inn i.
Oppretter
en ny nøkkel.

Filnavn Navnet på strukturfilen som skal lastes.
Du må bruke REG SAVE til å opprette denne filen.

Eksempler:

REG LOAD HKLM\TempHive TempHive.hiv
Laster filen TempHive.hiv til nøkkelen HKLM\TempHiveC:\WINDOWS>REG UNLOAD /?

REG UNLOAD Nøkkelnavn

Nøkkelnavn ROOTKEY\Undernøkkel (bare lokal maskin)
ROOTKEY [ HKLM | HKU ]
Undernøkkel Nøkkelnavnet på strukturen som skal lastes ut.

Eksempler:

REG UNLOAD HKLM\TempHive
Laster ut strukturen TempHive i HKLM
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dette kommandolinje reg SAVE /? - Lagrer strukturen MyApp til filen XXXXX.hiv i gjeldende mappe ...

HTTP: ... console/no/135.htm
0.155
20158

USB Netto Brutto Daten Rate, USB 3, 2, 1?

 /

Office 2003 installiert, alles funktioniert in Win-7, aber Outlook 2003 nicht?

 /

Show full path in the Explorer tabs Quick Info!

 /

Die Ordnergrösse / Dateianzahl in einer Spalte anzeigen lassen, geht das?

 /

Export Explorer folder content and tree view under Windows 10 and 8.1?

 /

How can I translate or switch to my language in MeinPlatz!

 /

Open and start Internet Explorer always on Windows 8.1 / 10 desktop (disable Metro App)!

 /

Recalculate the windows experience index at any time!

 /

Mouse tolerance range, 1-10 pixels in Auto Power Options OK!

 /

How do I set sleep mode in windows 10?

 /

For what Please Sleep Feature in Don't Sleep (Windows 10, 8.1, 7, ...)?

 /

Set default Font for the Desktop Short Note!

 /