reg UNLOAD /?: Laster filen XXXXXX.hiv til nøkkelen HKLM \ XXXXX. ....


... Eksemplene for kommandoen "reg UNLOAD /?"
... "reg UNLOAD /?" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "reg UNLOAD /?"-kommandoen

Kommandoen: "reg UNLOAD /?" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "reg UNLOAD /?"

Her er eksempler på det`REG UNLOAD`kommando, denne gangen relatert til lossing av registergrener (nøkler) i stedet: Eksempel 1: Avlasting av en registergren:

REG UNLOAD HKCU\TempKey

-`REG UNLOAD`: Denne kommandoen brukes til å fjerne en tidligere lastet registergren. -`HKCU\TempKey`: Banen til registergrenen som skal avlastes. Dette eksemplet laster ut tidligere med`REG LOAD`kommandoen lastet registergrenen med banen "HKCU\TempKey". Når den er avlastet, kan endringer gjøres i registergrenen uten å måtte starte hele systemet på nytt. Eksempel 2: Laste ut en registergren med anførselstegn i banen:

REG UNLOAD "HKLM\Software\Temp Key"

-`REG UNLOAD`: Kommandoen for å fjerne en tidligere lastet registergren. -`"HKLM\Software\Temp Key"`: Banen til registergrenen som skal losses, inneholder anførselstegn. Her er den tidligere lastede registergrenen med banen "HKLM\Software\Temp Key" avlastet. Ved å bruke anførselstegn kan stier som inneholder mellomrom eller spesialtegn behandles korrekt. Merk at bruken av`REG UNLOAD`for registergrener brukes til å fjerne dem og ikke slette dem. Sletting av registergrener gjøres vanligvis med`REG DELETE`-Kommando.

"reg UNLOAD /?" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


REG UNLOAD Nøkkelnavn

Nøkkelnavn ROOTKEY\Undernøkkel (bare lokal maskin)
ROOTKEY [ HKLM | HKU ]
Undernøkkel Nøkkelnavnet på strukturen som skal lastes ut.

Eksempler:

REG UNLOAD HKLM\TempHive
Laster ut strukturen TempHive i HKLM

Viktig informasjon, tips for "reg UNLOAD /?"-kommandoen

Ja, det er noen viktige punkter å merke seg når du bruker kommandoen REG UNLOAD: 1: Lastede registergrener: - Sørg for at registergrenen som skal losses tidligere har blitt lastet med`REG LOAD`kommandoen er lastet inn. Bare lastede greiner kan`REG UNLOAD`bli utskrevet. 2: Sikkerhetskopiering før endringer: - Før du gjør endringer i en registergren og laster den ut, bør du lage en sikkerhetskopi. Dette gir mulighet for gjenoppretting ved uventede problemer. 3: Sjekk tillatelser: - Sørg for at brukeren som har`REG UNLOAD`kommando som har de nødvendige tillatelsene til å laste ut den aktuelle registergrenen. Det kreves ofte administratorrettigheter. 4: Sjekk kjørende prosesser: - Sørg for at ingen kjørende prosesser eller applikasjoner har tilgang til registergrenen som blir lastet ut. Åpne håndtak kan hindre lossing. 5: Baneinformasjon og anførselstegn: - Bruk riktig bane til registergrenen og bruk anførselstegn hvis banen inneholder mellomrom eller spesialtegn. 6: Konsistens i registerstrukturen: - Sjekk konsistensen av registerstrukturen for å sikre at lossing av filialen ikke har uventede effekter på andre deler av registeret. 7: Unngå unødvendig lossing: - Last bare ut registergrener når det er nødvendig. Unødvendig lossing kan føre til unødvendige systemavbrudd. Som med alle handlinger i Windows-registret, anbefales det å være forsiktig her, siden endringer i registret potensielt kan ha vidtrekkende effekter på systemet.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje reg UNLOAD /? - Laster filen XXXXXX.hiv til nøkkelen HKLM \ XXXXX. ....

HTTP: ... console/no/137.htm
0.093
18786

Single window mode plus preview window for all explorers!

Export file time and conveniently edit or modify in Excel or Calc!

Optionally as installed or portable Windows Clipboard Tool!

Cancel automatic shutdown in Windows 11, 10!

Automatisch den Mauszeiger ergo Pointer unter Windows 11 / 10 / 8.1 ausblenden ...!

Direkt zu den Windows 11 WiFi Einstellungen als Verknüpfung!(0)