ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>TRACERT /?

Bruk: tracert [-d] [-h maksimum_hopp] [-j vertsliste] [-w
tidsavbrudd]
[-R] [-S kildeadr] [-4] [-6] målnavn

Options:
-d Ikke løs adresser til vertsnavn.
-h maksimum_hopp Maksimalt antall hopp for å lete etter
mål.
-j vertsliste Løs kilderuting etter vertslisten (bare
IPv6).
-w tidsavbrudd Tidsavbrudd i millisekunder for hvert
svar.
-R Spor tur-retur-bane (bare IPv6).
-S kildeadr Kildeadresse som skal brukes (bare IPv6).
-4 Fremtving bruk av IPv4.
-6 Fremtving bruk av IPv6.C:\WINDOWS>TSCON /?
Knytter en brukerøkt til en terminaløkt.

TSCON {økt-ID | øktnavn} [/DEST:øktnavn]
[/PASSWORD:pw | /PASSWORD:*] [/V]

økt-ID Øktens ID.
øktnavn Navnet på økten.
/DEST:øktnavn Koble økten til måløktnavnet.
/PASSWORD:pw Passordet til brukeren som eier den angitte
økten.
/V Viser informasjon om de utførte handlingene.
C:\WINDOWS>TSDISCON /?
Kobler fra en terminaløkt.

TSDISCON [økt-ID | øktnavn] [/SERVER:servernavn] [/V]

økt-ID Øktens ID.
øktnavn Navnet på økten.
/SERVER:servernavn Angir terminalserver (gjeldende server er
standard).
/V Viser informasjon om handlingene som
utføres.

GOTO : TSKILL /?
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dette kommandolinje tracert - tracert

HTTP: ... console/no/165.htm
0.218
9151

Open the Disk-Management in Windows 10 or 8.1?

 /

What is Surface Go or Pro?

 /

Enable and disable drive compression on Windows 10!

 /

Is an upgrading from Windows 7 or 8.1 to Windows 10 possible?

 /

Datei-, Ordner- Zeit Stempels unter Windows ändern bzw korregieren! 

 /

This is a multi touch test tool for all Windows desktop and mobile devices!

 /

Ongoing processes overview in Process-KO!

 /

Was ist mit Windows XP ab 8 APRIL 2014!

 /

Windows 10 mstsc, where is it stored?

 /

Why is Windows 8.1 x64 bigger than x32 on HD and Greater on DVD?

 /

How can I change the date and time display format in desktop clock?

 /

Digital Desktop Clock plus Optional transparency on Windows 10, 8.1, 7!

 /