COLOR: Ustawia domyslny kolor tla i pierwszego planu konsoli.


 


... Przykłady polecenia "COLOR"
... "COLOR" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "COLOR"

Polecenie: "COLOR" jest włączone Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. dostępne

Przykłady polecenia "COLOR"

The`COLOR`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows służy do zmiany koloru tekstu i tła w konsoli. Oto kilka przykładów z komentarzami: Przykład 1: Przywróć domyślne kolory:

COLOR

Opis: To polecenie przywraca domyślne wartości kolorów, zwykle czarny tekst na białym tle. Przykład 2: Zmień kolor tekstu:

COLOR 0A

Opis: Tutaj kolor tekstu jest ustawiony na jasnozielony (`A`) i tło na czarnym (`0`) ustawić. Przykład 3: Zmień kolor tła:

COLOR 4E

Opis: To polecenie zmienia kolor tła na ciemnoczerwony (`4`) i kolor tekstu na żółty (`E`). Przykład 4: Łączenie kolorów:

COLOR 1F

Opis: Tutaj kolor tekstu jest ustawiony na niebieski (`1`) i kolor tła na jasnobiały (`F`) ustawić. Przykład 5: Użycie kodu koloru w skrypcie wsadowym:

@ECHO OFF
REM Zmień kolory
COLOR 3B
ECHO Ten tekst jest teraz in Jasnożółty na ciemnoniebieskim.

Opis: Ten skrypt wsadowy zmienia kolory z jasnożółtego na ciemnoniebieski, a następnie drukuje odpowiedni komunikat. Przykład 6: Zmiana kolorów za pomocą instrukcji ECHO:

ECHO Ten tekst jest in Jasny czerwony.

Opis: W tym przykładzie zastosowano kod koloru ANSI (użyty tutaj jako sekwencja ucieczki z`ECHO`) służy do zmiany koloru tekstu na jasnoczerwony. Uwaga: Kolor zmienia się wraz z`COLOR`są ograniczone do bieżącej sesji wiersza poleceń i nie są zapisywane na stałe. Jeśli ty`COLOR`Jeśli chcesz go użyć w skrypcie wsadowym lub w interakcji z wierszem poleceń, zalecam użycie kolorowych cyfr i liter, aby poprawić czytelność. Używać`COLOR /?`aby wyświetlić listę dostępnych kodów kolorów.

"COLOR" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Ustawia domyslne kolory tla i pierwszego planu.

COLOR [atr]

atr Okresla atrybut koloru dla wyjscia konsoli

Atrybuty kolorów sa okreslone przez DWIE cyfry heksadecymalne -- 
pierwsza
oznacza tlo, druga pierwszy plan. Kazda cyfra
moze byc jedna z wartosci:

0 = Czarny 8 = Szary
1 = Niebieski 9 = Jasnoniebieski
2 = Zielony A = Jasnozielony
3 = Blekitny B = Jasnoblekitny
4 = Czerwony C = Jasnoczerwony
5 = Purpurowy D = Jasnopurpurowy
6 = Zólty E = Jasnozólty
7 = Bialy F = Jaskrawobialy

Jesli nie podano argumentu, uzywany jest kolor odpowiadajacy 
chwili
uruchomienia CMD.EXE. Wartosc ta jest brana z biezacego okna 
konsoli,
z opcji /T wiersza polecenia lub z wartosci rejestru
DefaultColor.

Polecenie COLOR ustawia ERRORLEVEL na 1, jesli podjeto próbe 
okreslenia tej
samej wartosci dla tla i dla pierwszego planu w poleceniu COLOR.

Przyklad: "COLOR fc" daje kolor jasnoczerwony na jaskrawobialym 
tle.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "COLOR"

Podczas korzystania z`COLOR`w wierszu poleceń systemu Windows, należy zwrócić uwagę na kilka kwestii: 1. Ograniczona paleta kolorów: Wiersz poleceń systemu Windows obsługuje tylko ograniczoną paletę kolorów. Zmiany kolorów ograniczają się do dostępnych kombinacji kolorów i tła. 2. Format kodu koloru: Kod koloru składa się z dwóch części – pierwszej części dla tła i drugiej części dla tekstu. Każda część może być liczbą od 0 do 15 lub literą od 0 do F. Należy pamiętać, że interpretacja liter i cyfr może się różnić. 3. Nieodpowiednie kombinacje kolorów: Niektóre kombinacje kolorów mogą powodować, że tekst będzie trudny do odczytania lub nieczytelny. Starannie dobieraj kolory, aby zapewnić czytelność. 4. Nie na stałe: z`COLOR`Wprowadzone zmiany nie są trwałe. Jeśli zamkniesz i ponownie otworzysz okno CMD, domyślne kolory zostaną przywrócone. 5. Brak kolorów RGB: `COLOR`nie obsługuje kolorów RGB. Paleta kolorów opiera się na predefiniowanych kolorach i jest ograniczona. 6. Wpływa na konsystencję: Zmienia się`COLOR`wpływa na całą sesję wiersza poleceń i może mieć wpływ na spójność interfejsu użytkownika, zwłaszcza gdy w skryptach używane są kolory. 7. Kod koloru ANSI: Można także użyć sekwencji kodów kolorów ANSI do przedstawienia kolorów w monicie. Ta metoda może być bardziej elastyczna, ale nie obsługuje wszystkich terminali. 8. Wsparcie w PowerShell: Pamiętaj, że w PowerShell`COLOR`polecenie nie jest zwykle dostępne. Zamiast tego PowerShell używa innych metod, takich jak`Write-Host`używany z parametrami koloru.

Write-Host "Ten tekst jest in Żółty na niebieskim" -ForegroundColor Yellow -BackgroundColor Niebieski

9. Skrypty wsadowe: Jeśli tak`COLOR`Jeśli użyjesz tej opcji w skryptach wsadowych, pamiętaj, że dotyczy to całej sesji i inne skrypty mogą na nią wpływać. 10. Kompatybilność: Należy pamiętać, że użycie kolorów w wierszu poleceń może nie być takie samo we wszystkich systemach lub emulatorach terminali. Może nie być dostępna w starszych systemach lub systemach innych niż Windows. 11. Weź pod uwagę czytelność: Upewnij się, że wybrane kombinacje kolorów poprawiają czytelność i nie wpływają na wygodę użytkownika. Używanie kolorów w wierszu poleceń to przydatny sposób na poprawę widoczności i struktury. Należy jednak używać ich ostrożnie, aby zachować spójność i czytelność.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia COLOR - Ustawia domyslny kolor tla i pierwszego planu konsoli.

HTTP: ... console/pl/014.htm
0.14
15833
Delete confirmation Windows 11! Restart programs from the Windows taskbar! Popup-Menüs im Alternativem Dateimanager für Windows OS! Erweitern Sie ganz einfach mehrere Ebenen in der Listenansicht des Explorer-Baums! Change font size in Quad Explorer Q-Dir! Please keep my Mouse Speed OK on Windows 10/8.1/7.0! Ändern Sie Systemschriftarten, Titel, Beschriftung, Menüs, Symbole in Windows 10/8.1/7! Image Comparison - Preview in Internal Explorer and Image Viewer! Fast landscape, portrait or landscape conversion and Preview switch! Prevent forced shutdown or something so!(0)