PROMPT: Zmienia znak zachety wiersza polecenia systemu Windows.


... Przykłady polecenia "PROMPT"
... "PROMPT" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "PROMPT"

Polecenie: "PROMPT" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "PROMPT"

Wygląda na to, że w słowie „PROMP” pojawiła się literówka i prawdopodobnie masz na myśli „PROMP”. The`PROMPT`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows służy do zmiany wyglądu wiersza poleceń (podpowiedzi). Oto kilka przykładów użycia`PROMPT`-Komenda: Przykład 1: Przywróć domyślny monit:

PROMPT $P$G

Opis: To polecenie wyświetla standardowy monit z informacjami o ścieżce i`>`przywracanie ikon. Przykład 2: Niestandardowy monit bez ścieżki:

PROMPT $G

Opis: Tutaj możesz ustawić niestandardowy monit bez ścieżki, tylko`>`-Symbol. Przykład 3: Wyświetl aktualną datę w monicie:

PROMPT $D $T$_$P$G

Opis: To polecenie wyświetla bieżącą datę, godzinę i ścieżkę w wierszu poleceń. Przykład 4: Personalizacja podpowiedzi za pomocą tekstu:

PROMPT Proszę wprowadzić polecenie: $G

Opis: Tutaj zachęta zawiera niestandardowy tekst („Wprowadź polecenie:”) i`>`ikona dostosowana. Przykład 5: W monicie nie wyświetla się żadna ścieżka:

PROMPT $$ $G

Opis: To polecenie właśnie to pokazuje`>`ikonę, bez bieżącej ścieżki. Przykład 6: Wyświetlanie nazwy użytkownika w monicie:

PROMPT $E[32m$P$_$E[34m$G$E[0m

Opis: W tym przykładzie zastosowano sekwencje kolorów ANSI (`$E[32m`dla zieleni,`$E[34m`na niebiesko) i pokazuje nazwę użytkownika, ścieżkę i plik`>`ikona w monicie. Uwaga: Poszczególne części w`PROMPT`-Polecenie to specjalne symbole zastępcze: -`$P`: Obecna ścieżka. -`$G`:`>`ikona wiersza poleceń. -`$D`: Bieżąca data. -`$T`: Obecny czas. -`$E[...]`: Sekwencje kolorów ANSI. Możesz mieszać i dopasowywać te symbole zastępcze, aby zaprojektować monit tak, jak chcesz. Należy pamiętać, że dokładna funkcjonalność`PROMPT`polecenie zależy od wersji wiersza poleceń i systemu operacyjnego.

"PROMPT" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Zmienia tekst zgloszenia programu cmd.exe.

PROMPT [tekst]

tekst Okresla nowy tekst zgloszenia.

Tekst zgloszenia moze skladac sie ze zwyklych znaków i 
nastepujacych kodów:

$A & (znak ampersand)
$B | (potok)
$C ( (lewy nawias)
$D biezaca data
$E kod escape (kod ASCII 27)
$F ) (prawy nawias)
$G > (znak wieksze niz)
$H Znak Backspace (kasuje poprzedni znak)
$L < (znak mniejsze niz)
$N biezacy dysk
$P biezacy dysk i sciezka
$Q = (znak równosci)
$S (spacja)
$T biezaca godzina
$V numer wersji systemu Windows
$_ powrót karetki i znak wysuwu wiersza
$$ $ (znak dolara)

Przy wlaczonych rozszerzeniach polecen polecenie PROMPT obsluguje
nastepujace dodatkowe sposoby formatowania znaków:

$+ zero lub wiecej znaków (+), w zaleznosci od
glebokosci stosu katalogów polecenia PUSHD, jeden znak dla 
kazdego
poziomu umieszczonego na stosie.

$M Wyswietla zdalna nazwe skojarzona z litera biezacego dysku
lub pusty ciag znaków, jesli biezacy dysk nie jest
dyskiem sieciowym.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "PROMPT"

Podczas korzystania z`PROMPT`w wierszu poleceń systemu Windows, należy zwrócić uwagę na kilka ważnych punktów: 1. Dostępność sekwencji kolorów ANSI:`PROMPT`polecenie obsługuje sekwencje kolorów ANSI w nowszych wersjach systemu Windows, umożliwiając kolory i formatowanie w wierszu poleceń. Należy pamiętać, że nie jest to obsługiwane we wszystkich wersjach i terminalach. 2. Dostosuj symbole zastępcze dla podpowiedzi: Możesz używać różnych symboli zastępczych w`PROMPT`-Użyj polecenia, aby dostosować monit do własnych upodobań. Niektóre popularne symbole wieloznaczne to`$P`dla bieżącej ścieżki,`$G`dla`>`-Symbol i`$D`dla aktualnej daty. 3. Problemy ze zbyt długimi podpowiedziami: Zbyt długie podpowiedzi mogą sprawić, że wiersz poleceń będzie trudny do odczytania, szczególnie jeśli ścieżka jest bardzo długa. Upewnij się, że dostosowany monit nie wpływa na czytelność. 4. Symbole wieloznaczne w sekwencjach kolorów ANSI: Jeśli w wierszu poleceń używasz sekwencji kolorów ANSI, upewnij się, że sekwencje specjalne są prawidłowo zamknięte, aby zapobiec nieprawidłowemu renderowaniu wiersza poleceń. 5. Uprawnienia administratora: Niektóre zmiany w monitach wymagają uprawnień administratora. Jeśli masz problemy ze zmianą monitu, spróbuj otworzyć Wiersz poleceń jako administrator. 6. Kombinacje symboli wieloznacznych: Możesz łączyć różne symbole wieloznaczne, aby monit był bardziej szczegółowy. Eksperymentuj z różnymi kombinacjami, aby stworzyć najlepszy dla siebie monit. Oto kilka przykładów, które uwzględniają powyższe punkty: - Przywróć domyślny monit:

PROMPT $P$G

- Wyświetl aktualną datę w monicie:

PROMPT $D $G

- Niestandardowy monit z sekwencjami kolorów ANSI:

PROMPT $E[32m$P$_$E[34m$G$E[0m

Upewnij się, że zmiany wprowadzone w wierszu poleceń poprawiają czytelność i użyteczność, a także rozważ obsługę funkcji w zależności od dokładnej wersji znaku zachęty i używanego terminala.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia PROMPT - Zmienia znak zachety wiersza polecenia systemu Windows.

HTTP: ... console/pl/049.htm
0.092
16405
Clear virtual memory pagefile at Windows-8 Shutdown (8.1, 10, seven)! How can I create millions or billions of files please? Ordner Gruppierung deaktivieren auf Windows 8.1 und 10.1? Open the Disk-Management in Windows 10 or 8.1? Was ist eine Zusatz-Domain, bitte kurz erklärt? Start an incognito, anonymous or private browsing via Chrome on Windows! Windows 8.1 Desktop Shortcut for Standard User to run an program as administrator! The ejection of the VHD over the MS Explorer in Windows 8.1 / 10! I have a question, can someone see if I was on their facebook profile? And if so, how? Open and change default programs settings in Windows 8/8.1/10 for fileextensions, formats, types?(0)