ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP RD
Usuwa katalog.

RMDIR [/S] [/Q] [dysk:]sciezka
RD [/S] [/Q] [dysk:]sciezka

/S Usuwa wraz z okreslonym katalogiem wszystkie katalogi
i pliki
w nim umieszczone. Stosuje sie do usuwania drzewa
katalogów.
/Q Tryb cichy, nie zada potwierdzenia usuwania drzewa
katalogów,
jesli zostala uzyta opcja /SC:\WINDOWS>HELP RECOVER
Odzyskuje mozliwe do odczytania informacje z uszkodzonego dysku.

RECOVER [dysk:][sciezka]plik
Przed uzyciem polecenia RECOVER zajrzyj do elektronicznego
podrecznika Command Reference w Pomocy systemu Windows.C:\WINDOWS>HELP REM
Zapisuje komentarze (uwagi) w pliku wsadowym lub w pliku
CONFIG.SYS.

REM [komentarz]
GOTO : HELP REN


Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... console/pl/051.htm
0.077

Unterschied Laufwerke und Festplatte?

 /

Where is the Task Manager in Windows 8.1, 8 and 10!

 /

How reset Quad-Directory Explorer to defaults as in fresh install (uninstall)!

 /

GetWindowText Error message?

 /

Ist eine Remoteunterstützung über eine Remotedesktopverbindung in Windows 8 bzw. 10 möglich, (aktivieren, deaktivieren, freigeben und nutzen)?

 /

Microsoft Office 2013 download links plus trial test versions!

 /

Use multiple clipboards under Windows!

 /

Mausrad-Befehle, auch wenn kein Fenster-Fokus, für alle MS-Betriebssysteme!

 /