START: Uruchamia program lub polecenie w oddzielnym oknie.


 


... Przykłady polecenia "START"
... "START" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "START"

Polecenie: "START" jest włączone Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. dostępne

Przykłady polecenia "START"

The`START`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows służy do otwierania nowego okna w celu wykonania polecenia lub programu. Oto kilka przykładów użycia`START`-Komenda: Przykład 1: Otwarcie nowego okna aplikacji:

START notepad.exe

Opis: Ten przykład otwiera nowe okno edytora tekstu Notatnik (`notepad.exe`). Przykład 2: Otwieranie strony internetowej w domyślnej przeglądarce internetowej:

START https://www.example.com

Opis: Tutaj otwiera się domyślna przeglądarka internetowa i określona witryna internetowa (`https://www.example.com`) ładuje się. Przykład 3: Otwarcie programu z określonymi parametrami:

START "Mój program" "C:\programy\Mój program.exe" /parameter1 /parameter2

Opis: W tym przykładzie program „Mój program” jest uruchamiany z określonymi parametrami. Nazwa aplikacji jest ujęta w cudzysłów, aby zapewnić prawidłowe przetwarzanie spacji w nazwie aplikacji. Przykład 4: Oczekiwanie na zamknięcie otwartego okna:

START /WAIT notepad.exe

Opis :`/WAIT`Opcja powoduje, że wiersz poleceń czeka, aż otwarte okno zostanie zamknięte przed kontynuowaniem. Przykład 5: Otwieranie pliku w programie domyślnym:

START Nazwa pliku.txt

Opis: Polecenie otwiera plik „nazwa_pliku.txt” z domyślnym programem powiązanym z rozszerzeniem pliku. Przykład 6: Otwieranie aplikacji w tle:

START /B notepad.exe

Opis :`/B`opcja powoduje uruchomienie aplikacji w tle (bez wyświetlania). Przykład 7: Określanie tytułu otwartego okna:

START "Tytuł mojego okna" notepad.exe

Opis: Tutaj tytuł otwartego okna jest ustawiony na „Tytuł mojego okna”. Przykład 8: Uruchomienie polecenia w osobnym oknie:

START CMD /C "echo Hello, World!"

Opis: Polecenie otwiera nowe okno i wykonuje określone polecenie (`echo Hello, World!`) w tym. Warto zauważyć, że`START`Składnia i opcje mogą się różnić w zależności od wersji systemu Windows. Możesz`START /?`w wierszu poleceń, aby uzyskać pomoc i listę dostępnych opcji dla konkretnej wersji systemu Windows.

"START" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Uruchamia program lub polecenie w oddzielnym oknie.

START ["tytul"] [/D sciezka] [/I] [/MIN] [/MAX] [/SEPARATE | 
/SHARED]
[/LOW | /NORMAL | /HIGH | /REALTIME | /ABOVENORMAL | 
/BELOWNORMAL]
[/AFFINITY <wartosc szesnastkowa koligacji>] [/WAIT] [/B]
[polecenie/program] [parametry]

"tytul" Tytul do wyswietlenia na pasku tytulu okna.
sciezka Katalog poczatkowy.
B Uruchamia aplikacje bez tworzenia nowego okna. 
Aplikacja
ignoruje obsluge klawiszy Ctrl+C. Jesli aplikacja 
nie bedzie
obslugiwac przetwarzania klawiszy Ctrl+C, jedynym 
sposobem
przerwania jej dzialania bedzie uzycie klawiszy 
Ctrl+Break.
I Nowym srodowiskiem bedzie oryginalne srodowisko 
przekazane
do programu cmd.exe, a nie srodowisko biezace.
MIN Uruchamia okno zminimalizowane.
MAX Uruchamia okno zmaksymalizowane.
SEPARATE Uruchamia 16-bitowy program systemu Windows w 
oddzielnym
obszarze pamieci.
SHARED Uruchamia 16-bitowy program systemu Windows we 
obszarze
pamieci wspóluzytkowanej.
LOW Uruchamia aplikacje z priorytetem klasy IDLE.
NORMAL Uruchamia aplikacje z priorytetem klasy NORMAL.
HIGH Uruchamia aplikacje z priorytetem klasy HIGH.
REALTIME Uruchamia aplikacje z priorytetem klasy REALTIME.
ABOVENORMAL Uruchamia aplikacje z priorytetem klasy 
ABOVENORMAL.
BELOWNORMAL Uruchamia aplikacje z priorytetem klasy 
BELOWNORMAL.
AFFINITY Nowa aplikacja bedzie miec okreslona maske 
koligacji.
procesora wyrazona w postaci liczby 
szesnastkowej.
WAIT Uruchamia aplikacje i czeka na jej zakonczenie.
polecenie/program
Jesli jest to wewnetrzne polecenie interpretera 
Cmd lub plik
wsadowy, procesor polecen (cmd.exe)jest 
uruchamiany z uzyciem
przelacznika /K. Oznacza to, ze okno pozostanie 
wyswietlone
po wykonaniu polecenia.

Jesli nie jest to wewnetrzne polecenie 
interpretera cmd
lub plik wsadowy, wówczas jest to program i 
zostanie on
uruchomiony jako aplikacja w oknie lub aplikacja 
konsoli.

parametry Parametry przekazywane do polecenia/programu

UWAGA: Opcje SEPERATE i SHARED nie sa obslugiwane na platformach 
64-bitowych.

Przy wlaczonych rozszerzeniach polecen wywolanie zewnetrznych 
polecen
za pomoca wiersza polecenia lub polecenia START zmienia sie 
nastepujaco:

pliki, które nie sa wykonywalne, moga byc wywolane przez 
skojarzenie,
po prostu przez wpisanie nazwy pliku jako polecenia. (np. 
WORD.DOC
uruchomi aplikacje skojarzona z rozszerzeniem .DOC).
W opisie polecen ASSOC i FTYPE mozna znalezc informacje 
dotyczace
tworzenia skojarzen w skrypcie polecenia.

Przy wykonywaniu 32-bitowych aplikacji GUI, program CMD.EXE
nie czeka, az aplikacja zakonczy dzialanie, przed powrotem do
wiersza polecenia. To nowe zachowanie nie wystepuje jednak, 
jesli
aplikacja zostala wywolana ze skryptu polecen.

Przy wykonywaniu wiersza polecenia, którego pierwszym leksemem 
jest CMD
bez rozszerzenia lub nazwy sciezki, CMD jest zastepowane 
wartoscia
zmiennej COMSPEC - unika sie w ten sposób uzywania 
przypadkowych
wersji CMD.EXE w najmniej oczekiwanych momentach.

Przy wykonywaniu wiersza polecenia, którego pierwszy leksem nie 
zawiera
rozszerzenia, program CMD.EXE uzywa zmiennej srodowiskowej 
PATHEXT
do okreslenia, których rozszerzen szukac, i w jakiej 
kolejnosci.
Domyslna wartoscia zmiennej PATHEXT
jest:

.COM;.EXE;.BAT;.CMD

Zauwaz, ze skladnia jest ta sama, co w zmiennej PATH,
ze srednikami oddzielajacymi rózne elementy.

Przy wykonywaniu polecenia, jesli nie mozna znalezc pliku 
pasujacego do
zadnego rozszerzenia, przeszukiwane sa nazwy katalogów. Jesli 
zostanie
znaleziony katalog pasujacy do nazwy bez rozszerzenia, polecenie 
START
uruchamia Eksploratora dla tej sciezki. Jesli jest to wykonywane 
z wiersza
polecenia, jest to równowazne wydaniu polecenia CD /D do tej 
sciezki.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "START"

Podczas korzystania z`START`w wierszu poleceń systemu Windows, należy zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów: 1. Ścieżki ze spacjami: Jeżeli ścieżka lub nazwa pliku zawiera spacje, zaleca się ująć ścieżkę lub nazwę pliku w cudzysłów. Pomaga to uniknąć problemów z interpretacją ścieżki.

START "Mój program" "C:\programy\Mój program\mójprogram.exe"

2. Poczekaj na zamknięcie: Jeśli chcesz, aby wiersz poleceń czekał na zamknięcie otwartego okna, możesz to zrobić`/WAIT`-Użyj opcji.

START /WAIT notepad.exe

3. Rozpocznij w tle: Za pomocą`/B`opcję, aplikacja uruchomi się w tle (bez wyświetlacza). Może to być przydatne, jeśli nie chcesz, aby okno było widoczne podczas wykonywania.

START /B notepad.exe

4. Tytuł okna: Możesz określić własny tytuł otwartego okna. Jest to szczególnie przydatne, jeśli otwierasz wiele okien z różnymi tytułami.

START "Moje okno" notepad.exe

5. Wykonywanie poleceń: Można`START`-Polecenie może być również użyte do wykonywania poleceń, zwłaszcza gdy otwierasz nowe okno poleceń (`CMD`) z określonymi poleceniami.

START CMD /C "echo Hello, World!"

6. Skojarzenie typu pliku: Jeśli chcesz otworzyć plik, możesz po prostu podać nazwę pliku, a system Windows spróbuje otworzyć plik przy użyciu domyślnego programu dla tego rozszerzenia pliku.

START Przykład.txt

Ważne jest, aby wziąć pod uwagę specyficzne potrzeby aplikacji i dostępne opcje`START`polecenie, które należy wziąć pod uwagę. Możesz`START /?`w wierszu poleceń, aby wyświetlić listę dostępnych opcji i więcej szczegółów.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia START - Uruchamia program lub polecenie w oddzielnym oknie.

HTTP: ... console/pl/062.htm
0.093
15158
Verbesserungen in der Dateivorschau und Integration des MS Explorer Vorschaufensters! Detect the time until the battery is full or empty under Windows 11! Uninstall Q-Dir from Surface Pro on Windows 10, can I? Easy expand multiple levels in explorer tree list view! Make system settings available on the desktop or in Windows 11 start! What elevated processes are running on Windows 11? Wi-Fi and Wireless display on Windows 11? Neue Windows 11 Bildschirm- / Touch- Tastatur Größe anpassen? Fenster schütteln und verkleinern unter Windows 11? Keep the Mouse Speed on all Windows OS!(0)