ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP TREE
Przedstawia graficznie strukture folderów na dysku lub w
okreslonej sciezce.

TREE [dysk:][sciezka] [/F] [/A]

/F Wyswietla nazwy plików w poszczególnych folderach.
/A Uzywa znaków ASCII zamiast znaków rozszerzonych.
C:\WINDOWS>HELP TYPE
Wyswietla zawartosc jednego lub wiecej plików tekstowych.

TYPE [dysk:][sciezka]nazwa_plikuC:\WINDOWS>HELP VER
Wyswietla wersje Windows.

VER
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... console/pl/066.htm
0.155

Microsoft Office 365 Desktop shortcuts on Windows 10?

 /

Start calendar directly via shortcut on the desktop!

 /

Preview fonts installed in Windows 10, how does that work?

 /

Show Image Preview or Show Preview and Browser!

 /

Hide Windows 8.1 libraries or remove, delete, add, can you do that?

 /

How can i connect with Windows 8 / 10 by using Remote Desktop Connection (command, cmd prompt)?

 /

Auswählen nur einer Zeile im Windows-10 Word-Dokument!

 /

Turn off Windows 8.1 / 10 auto turn off?

 /