ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP VER
Wyswietla wersje Windows.

VERC:\WINDOWS>HELP VERIFY
Wlacza przeprowadzanie przez program cmd.exe weryfikacji
poprawnosci
zapisywania plików na dysku.

VERIFY [ON | OFF]

Wpisz VERIFY bez parametru, aby wyswietlic biezace ustawienie
polecenia VERIFY.C:\WINDOWS>HELP VOL
Wyswietla etykiete woluminu dysku i numer seryjny, jesli
istnieja.

VOL [dysk:]
GOTO : HELP XCOPY

Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/pl/068.htm

0.061

TV sleep function with Please Sleep in Don't Sleep?

 /

How to switch user accounts on windows 8 / 8.1 (change, swop)?

 /

Use Disk Cleanup in Windows 10 for unnecessary files, how to?

 /

Was ist Windows 2011?

 /

Was ist eine Internetplattform?

 /

Find and start programs in Windows 8.1 and 8!

 /

Bilder und MP3 Audio zu einem Film zusammenfügen für YouTube!

 /

Create own desktop background slide show for Windows-10!

 /