eventtriggers: To narzedzie wiersza polecenia umozliwia administratorowi wyswietlanie i konfigurowac wyzwalacze zdarzen na lokalnym lub zdalnym ...


... Przykłady polecenia "eventtriggers"
... "eventtriggers" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "eventtriggers"

Polecenie: "eventtriggers" jest włączone Windows 11, 10, .. niedostępne

Przykłady polecenia "eventtriggers"

W nowoczesnych systemach Windows wyzwalacze zdarzeń nie są już używane w wierszu poleceń. Wyzwalaczy zdarzeń można także używać w wierszu poleceń do wyzwalania działań w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń. Przykład 1: Aby wyświetlić komunikat, gdy użytkownik wykona określone polecenie, możesz użyć następującego wyzwalacza zdarzenia

@echo off
rem Eventtrigger, który wyświetla komunikat, jeśli polecenie "dir" jest wykonywane

rem Jeśli polecenie "dir" jest wykonywane, wyświetli się następujący komunikat:
if "%1"=="dir" (
  echo "Komenda 'dir' zostało to zrealizowane."
)

Przykład 2: Aby wykonać polecenie po wystąpieniu określonego zdarzenia, możesz użyć następującego wyzwalacza zdarzenia

@echo off
rem Eventtrigger, kto wydał polecenie "zamknięcie" wykonuje, jeśli polecenie "zamknięcie" jest wykonywane

rem Jeśli polecenie "zamknięcie" jest wykonywane, staje się poleceniem "zamknięcie" ponownie stracony:
if "%1"=="zamknięcie" (
  zamknięcie /s /t 0
)

"eventtriggers" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Nazwa 'eventtriggers' nie jest rozpoznawana jako polecenie 
wewnetrzne lub zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "eventtriggers"

W nowoczesnych systemach Windows wyzwalacze zdarzeń nie są już używane w wierszu poleceń. Zamiast tego Podgląd zdarzeń służy do monitorowania i przetwarzania zdarzeń. Podgląd zdarzeń udostępnia graficzny interfejs użytkownika, który umożliwia monitorowanie i przetwarzanie zdarzeń. Podglądu zdarzeń można używać do: - Zdarzenia do filtrowania - Wydarzenia do zapisania - Zdarzenia do analizy Aby skorzystać z Podglądu zdarzeń, otwórz go z menu Start. Następnie możesz filtrować zdarzenia według typu, źródła, identyfikatora zdarzenia i innych kryteriów. Istnieje również możliwość zapisywania zdarzeń do późniejszej analizy. Oto kilka przykładów użycia Podglądu zdarzeń: - Aby zdiagnozować problemy ze sprzętem lub oprogramowaniem, możesz użyć Podglądu zdarzeń w celu wyszukania komunikatów o błędach. - Aby poprawić bezpieczeństwo swojego systemu, możesz użyć Podglądu zdarzeń do wyszukiwania zdarzeń związanych z bezpieczeństwem. - Aby monitorować wydajność systemu, możesz użyć Podglądu zdarzeń do wyszukiwania zdarzeń związanych z wydajnością. Podgląd zdarzeń to potężne narzędzie, które pozwala monitorować i przetwarzać zdarzenia w systemach Windows.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia eventtriggers - To narzedzie wiersza polecenia umozliwia administratorowi wyswietlanie i konfigurowac wyzwalacze zdarzen na lokalnym lub zdalnym systemie.

HTTP: ... console/pl/078.htm
0.202
27258
Information about a specific user account via cmd.exe or PowerShell! Set maximum password age / expiration date via Windows PowerShell! Windows 10/11 family account and other user - difference? What are Windows network adapters? Bildschirmschoner Passwort bei Windows-10 aktivieren, deaktivieren? Start a program at the command prompt via the command line! Remove the formatting in Word at or before pasted the text! Size in Giga, Mega, Kilo and Bytes directorys and files? Switch language or translate Get-Window-Text for all Windows OS! Query installed Windows versions with PowerShell and command prompt!(0)