ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>EVENTTRIGGERS /QUERY /?
Nazwa 'EVENTTRIGGERS' nie jest rozpoznawana jako polecenie
wewnetrzne lub zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.C:\WINDOWS>EXE2BIN /?
Nazwa 'exe2bin' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne
lub zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.C:\WINDOWS>EXPAND /?
Narzedzie rozwijania plików Microsoft (R) wersja 6.0.6000.16386
Copyright (c) Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzezone.

Dekompresuje jeden lub wiecej skompresowanych plików.

EXPAND [-r] zródlo cel
EXPAND -r zródlo [cel]
EXPAND -D zródlo.cab [-F:pliki]
EXPAND zródlo.cab -F:pliki cel

-r Zmienia nazwy zdekompresowanych plików.
-D Wyswietla liste plików w zródle.
zródlo Okresla pliki zródlowe. Mozna uzywac symboli
wieloznacznych.
-F:pliki Nazwy plików do zdekompresowania z pliku .CAB.
cel Okresla pliki docelowe i/lub sciezke. Miejsce
docelowe moze
byc katalogiem. Jesli zródlem jest wiele plików i
nie
okreslono opcji -r, miejscem docelowym musi byc
katalog.
GOTO : FINGER /?

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Polecenia EVENTTRIGGERS /Query /? - Wyswietla zdarzenia Trigger wlasciwosci i ustawienia.

HTTP: ... console/pl/081.htm
0.218
19199

Starting Desktop OK with Windows doesn't work on my system, why!

 /

The optimization of the drives under Windows 11!

 /

Get a grip on hanging programs and apps as administrator!

 /

Das Windows 10/11 Sonderzeichen Tool starten, aber wie!

 /

Register all the fonts excluding installation, for other Windows programs, can I?

 /

Activate automatic driver downloads under Windows 11 and 10!

 /

Memory is less than the amount of installed memory in Windows 8.1 / 10!

 /

Does Windows 10 Version 2004 require a new installation?

 /

Wie kann ich die Sprache in Windows 11 ändern / hinzufügen?

 /

How can I customize, set and remove the password under Windows 11?

 /

Admin desktop shortcut on Windows 11 excluding password!

 /

Zu einem bestimmten Punkt im Explorer-Verlauf / History springen!

 /