ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>MQBKUP /?
Nazwa 'mqbkup' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne
lub zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.C:\WINDOWS>MRINFO /?

Sposób uzycia: mrinfo [-n?] [-i adres] [-t sekundy] [-r próby]
cel

-n Wyswietl adresy IP w formacie liczbowym
-i adres Adres lokalnego interfejsu, przez który bedzie
wyslana kwerenda
-t sekundy Limit czasu w sekundach dla kwerend IGMP (domyslnie
= 3 sekundy)
-r próby Liczba dodatkowych prób wyslania kwerend SNMP
(domyslnie = 0)
-? Drukuj sposób uzycia
cel Adres lub nazwa miejsca docelowego
C:\WINDOWS>MSG /?
Nazwa 'msg' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne lub
zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.
GOTO : NBTSTAT /?

Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/pl/097.htm

0.077

Windows 7 turn off groups view files and folders?

 /

Desktop shortcut for windows fax and scan or pin to start or task-bar!

 /

How to view all shared folders on Windows-10?

 /

What is the difference between Windows 8 x64 to x86,x32 and Win 8.1?

 /

Auto expand the folders in Windows 10 MS-Explorer, how to?

 /

Top Secret and hidden Commands for Windows 10 Explorer!

 /

Windows 7 Farbschema stellt sich bei bestimmten Programmen um, ist das zu beheben?

 /

Uninstall Always Mouse Wheel from Windows (10, 8.1, 7)!

 /