ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>MRINFO /?

Sposób uzycia: mrinfo [-n?] [-i adres] [-t sekundy] [-r próby]
cel

-n Wyswietl adresy IP w formacie liczbowym
-i adres Adres lokalnego interfejsu, przez który bedzie
wyslana kwerenda
-t sekundy Limit czasu w sekundach dla kwerend IGMP (domyslnie
= 3 sekundy)
-r próby Liczba dodatkowych prób wyslania kwerend SNMP
(domyslnie = 0)
-? Drukuj sposób uzycia
cel Adres lub nazwa miejsca docelowego
C:\WINDOWS>MSG /?
Nazwa 'msg' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne lub
zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.C:\WINDOWS>NBTSTAT /?

Wyswietla statystyki protokolu i biezace polaczenia TCP/IP
uzywajac NBT
(NetBIOS przez TCP/IP).

ntbstat [[-a NazwaZdalna] [-A AdresIP] [-c] [-n]
[-r] [-R] [-RR] [-s] [-S] [interwal]]

-a (stan karty) Wyswietla tabele nazw z odleglego
komputera podajac
jego nazwe.
-A (stan karty) Wyswietla tabele nazw z odleglego
komputera podajac
jego adres IP.
-c (cache) Wyswietla zawartosc pamieci podrecznej
NBT - nazwy
zdalnych komputerów i ich adresy IP
-n (nazwy) Wyswietla lokalne nazwy NetBIOS.
-r (rozpoznane) Wyswietla nazwy rozpoznane przez emisje i
przez
WINS
-R (Reload) Czysci i ponownie laduje tabele nazw ze
zdalnej
pamieci podrecznej
-S (Sesje) Wyswietla tabele sesji wlacznie z
docelowymi
adresami IP
-s (sesje) Wyswietla tabele sesji konwertujac adresy
docelowe
adresy IP na nazwy NetBIOS komputerów.
-RR (ReleaseRefresh) wysyla pakiety zwolnienia nazw do
serwerów WIN,
po czym rozpoczyna odswiezanie

NazwaZdalna Nazwa zdalnego komputera hosta.
AdresIP Adres IP w notacji dziesietnej z kropkami.
interwal Wyswietla wybrane statystyki z czestotliwoscia
równa
wartosci interwalu. Aby przerwac wyswietlanie,
nacisnij
klawisze Ctrl+C.

GOTO : NET /?

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Polecenia mrinfo - Display adresy IP w formacie numerycznym ....

HTTP: ... console/pl/098.htm
0.156
13795

Can I use and share this 3D desktop CLOCK commercially?

 /

Using keyboard shortcuts to insert texts and start commands can be so easy!

 /

Was Sind Kennwortrichtlinien?

 /

Zum Programmstart einstellen, dass die PCs zu einem bestimmten Zeitpunkt heruntergefahren werden!

 /

Short Notices on the Windows 11 desktop!

 /

How can I block to open *.zip, *.rar *.cab directory in explorer view?

 /

What brings the user the Dual View and cloning in the Font Viewer?

 /

Safely remove USB drives via a Windows 8/8.1 or 10 desktop shortcut!

 /

For the Greens and Greenpeace just the right desktop clock!

 /

Start an incognito, anonymous or private browsing via Chrome on Windows!

 /

Kann ich die Bugs auch kommerziell auf meinem Büro-PC nutzen?

 /

Download Packprogramme fürs Komprimieren, Entkomprimieren, Dekomprimieren!

 /