ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>TRACERT /?

Sposób uzycia: tracert [-d] [-h maks_przes] [-j lista_hostów] [-w
limit_czasu]
[-R] [-S adres_zródlowy] [-4] [-6] nazwa_celu

Opcje:
-d Nie rozpoznawaj adresów jako nazw hostów.
-h maks_przes Maksymalna liczba przeskoków w poszukiwaniu
celu.
-j lista_hostów Swobodna trasa zródlowa wedlug listy
lista_hostów
(tylko IPv4).
-w limit_czasu Limit czasu oczekiwania na odpowiedz w
milisekundach.
-R Sledz sciezke bladzenia (tylko IPv6).
-S adres_zródlowy Adres zródlowy do uzycia (tylko IPv6).
-4 Wymus uzywanie IPv4.
-6 Wymus uzywanie IPv6.C:\WINDOWS>TSCON /?
Nazwa 'tscon' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne lub
zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.C:\WINDOWS>TSDISCON /?
Nazwa 'tsdiscon' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne
lub zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.
GOTO : TSKILL /?


Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... console/pl/165.htm
0.062

Gibt es Google-Drive-Alternativen?

 /

Help! How to add the print directory feature to Windows Explorer?

 /

Wie kann ich mit Facebook.de telefonischen Kontakt aufnehmen,wo ist der Telefon-Kontakt auf der Seite zu finden?

 /

Why Desktop.Calendar.Tray.OK for Windows?

 /

How to set in Windows 8.1 / 10 associations for file type: open with multiple programs or apps?

 /

Download the Windows 8 and 8.1 Enterprise directly and test it 90 days for free!

 /

Wozu Explorer Friend (Freund) in DesktopOK?

 /

How can auto start the Mouse Pointer-Stick with Windows?

 /