1. ASSOC
Wyswietla lub modyfikuje skojarzenia rozszerzen plików.
2. AT
Harmonogram polecen i programów do uruchomienia na komputerze.
3. ATTRIB
Wyswietla lub zmienia atrybuty pliku.
4. BREAK
Wylacza lub wlacza rozszerzone sprawdzanie klawiszy CTRL+C.
5. CACLS
Wyswietla lub modyfikuje listy kontroli dostepu (ACL) plików.
6. CALL
Wywoluje jeden program wsadowy z innego.
7. CD
Wyswietla lub zmienia nazwe biezacego katalogu.
8. CHCP
Wyswietla lub ustawia numer aktywnej strony kodowej.
9. CHDIR
Wyswietla lub zmienia nazwe biezacego katalogu.
10. CHKDSK
Sprawdza dysk i wyswietla raport o jego stanie.
11. CHKNTFS
Wyswietla lub modyfikuje stan sprawdzania dysku przy rozruchu.
12. CLS
Czysci ekran.
13. CMD
Uruchamia nowe wystapienie interpretera polecen systemu Windows.
14. COLOR
Ustawia domyslny kolor tla i pierwszego planu konsoli.
15. COMP
Porównuje zawartosc dwóch plików lub zestawów plików.
16. COMPACT
Wyswietla i pozwala na modyfikacje listy plików. skompresowanych na partycji NTFS.
17. CONVERT
Konwertuje woluminy FAT na woluminy NTFS. Nie mozna konwertowac biezacego dysku.
18. COPY
Kopiuje jeden lub wiele plików w inne miejsce.
19. DATE
Wyswietla lub ustawia date.
20. DEL
Usuwa jeden lub wiele plików.
21. DIR
Wyswietla liste plików i podkatalogów katalogu.
22. DISKCOMP
Porównuje zawartosc dwóch dyskietek.
23. DISKCOPY
Kopiuje zawartosc jednej dyskietki na druga.
24. DOSKEY
Edytuje wiersze polecen, przywraca polecenia Windows i tworzy makra.
25. ECHO
Wyswietla komunikaty lub wylacza i wlacza echo polecen.
26. ENDLOCAL
Konczy lokalne zmiany srodowiska w plikach wsadowych.
27. ERASE
Usuwa jeden lub wiele plików.
28. EXIT
Konczy dzialanie programu CMD.EXE (interpretera polecen).
29. FC
Porównuje dwa pliki lub zestawy plików i wyswietla róznice miedzy nimi.
30. FIND
Wyszukuje ciag tekstowy w pliku lub plikach.
31. FINDSTR
Wyszukuje ciagi znaków w plikach.
32. FOR
Uruchamia podane polecenie dla kazdego pliku z zestawu plików.
33. FORMAT
Formatuje dysk do uzytku w systemie Windows.
34. FTYPE
Wyswietla i modyfikuje typy plików uzywane w skojarzeniach rozszerzen plików.
35. GOTO
Przekazuje sterowanie interpretera polecen systemu Windows do wiersza o podanej etykiecie w pliku wsadowym.
36. GRAFTABL
Wlacza wyswietlanie przez system Windows znaków rozszerzonych wtrybie graficznym.
37. HELP
Podaje informacje o poleceniach systemu Windows.
38. IF
Dokonuje warunkowego przetwarzania w plikach wsadowych.
39. LABEL
Tworzy, zmienia lub usuwa etykiete(etykiety) woluminu dysku.
40. MD
Tworzy katalog.
41. MKDIR
Tworzy katalog.
42. MODE
Konfiguruje urzadzenia systemowe.
43. MORE
Wyswietla informacje ekran po ekranie.
44. MOVE
Przenosi jeden lub wiele plików z jednego katalogu do drugiego.
45. PATH
Wyswietla lub ustawia sciezke przeszukiwania dla plików wykonywalnych.
46. PAUSE
Wstrzymuje przetwarzanie pliku wsadowego i wyswietla komunikat.
47. POPD
Przywraca katalog zapisany przez PUSHD.
48. PRINT
Drukuje plik tekstowy.
49. PROMPT
Zmienia znak zachety wiersza polecenia systemu Windows.
50. PUSHD
Zapisuje biezacy katalog, a nastepnie zamienia go.
51. RD
Usuwa katalog.
52. RECOVER
Odzyskuje mozliwe do odczytania informacje z uszkodzonego dysku.
53. REM
Oznacza komentarze w pliku wsadowym lub pliku CONFIG.SYS.
54. REN
Zmienia nazwe pliku lub plików.
55. RENAME
Zmienia nazwe pliku lub plików.
56. REPLACE
Zamienia pliki.
57. RMDIR
Usuwa katalog.
58. SET
Wyswietla, ustawia lub usuwa zmienne srodowiskowe systemu Windows.
59. SETLOCAL
Rozpoczyna lokalne zmiany srodowiska w plikach wsadowych.
60. SHIFT
Zmienia pozycje parametrów w plikach wsadowych.
61. SORT
Sortuje wprowadzone dane.
62. START
Uruchamia program lub polecenie w oddzielnym oknie.
63. SUBST
Przypisuje sciezce litere dysku.
64. TIME
Wyswietla lub ustawia czas systemowy.
65. TITLE
Ustawia tytul okna dla sesji CMD.EXE.
66. TREE
Wyswietla strukture katalogów dysku lub sciezki.
67. TYPE
Wyswietla zawartosc pliku tekstowego.
68. VER
Wyswietla wersje systemu Windows.
69. VERIFY
Instruuje system Windows, aby sprawdzal poprawnosc zapisu plików na dysku.
70. VOL
Wyswietla etykiete oraz numer seryjny dysku.
71. XCOPY
Kopiuje pliki i katalogi.
72. END - OF - STANDARD - COMANDS
END - OF - STANDARD - COMANDS
73. arp
Wyswietla i modyfikuje IP-adres fizyczny tlumaczenie tabel uzywanych przez Address Resolution Protocol (ARP).
74. convlog
"convlog" nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne lub zewnetrzne, program wykonywalny lub plik wsadowy.
75. debug
Uruchamia Debug, program badan i narzedzie do edycji.
76. DRIVERQUERY
Wyswietla biezacy stan i wlasciwosci sterownika urzadzenia.
77. eventcreate
To narzedzie wiersza polecenia umozliwia administratorowi utworzyc wlasny identyfikator zdarzenia i wiadomosci w okreslonych zdarzen.
78. eventtriggers
To narzedzie wiersza polecenia umozliwia administratorowi wyswietlanie i konfigurowac wyzwalacze zdarzen na lokalnym lub zdalnym systemie.
80. EVENTTRIGGERS /Delete
Usun zdarzenia uruchamiajace z systemu przez jego ID.
81. EVENTTRIGGERS /Query
Wyswietla zdarzenia Trigger wlasciwosci i ustawienia.
82. exe2bin
Konwertuje. exe (wykonywalne) pliki do formatu binarnego.
83. expand
Rozwija jeden lub wiecej skompresowanych plików.
84. finger
Finger: polaczenia: Polaczenie odrzucone
85. forcedos
Okresla katalog biezacy na okreslonym program do uzytkowania.
86. FSUTIL
Wyswietla lub konfiguruje wlasciwosci systemu plików.
87. getmac
To narzedzie wiersza polecenia umozliwia administratorowi wyswietlanie adresu MAC dla jednego lub wiecej kart sieciowych w systemie.
88. GPRESULT
Wyswietla informacje zasad grupy dla komputera lub uzytkownika.
89. gpupdate
polecenie gpupdate ustawienia zasad grupy.
90. iisreset
nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne lub zewnetrzne, program wykonywalny lub plik wsadowy.
91. ipconfig
Display pelne informacje o konfiguracji. ...
92. lodctr
Aktualizacje Performance Monitor licznika nazw i tekstu wyjasnienia dla rozszerzalny counter
93. logman
Logmanmanagesthe "PerformanceLogsandAlerts' uslugi dla tworzenia i zarzadzania zdarzenia Trace sesji dzienników wydajnosci i dzienników.
94. logoff
Wyswietla informacje dotyczace wykonywanych czynnosci. ...
95. mem
Wyswietla ilosc wolnej pamieci i uzywany w systemie.
96. mountvol
Tworzy, usuwa lub wymienia punktu instalacji woluminu.
97. mqbkup
Microsoft (R) kolejka komunikatów Backup \ Restore Utility ...
98. mrinfo
Display adresy IP w formacie numerycznym ....
99. msg
Wyslij wiadomosc do uzytkownika.
100. nbtstat
Wyswietla statystyki protokolu i biezace polaczenia protokolu TCP / IP uzywajac NBT (NetBIOS przez TCP / IP).
101. net
Skladnia dla tej komendy to: ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP .....
102. NET ACCOUNTS
aktualizacji bazy danych kont uzytkowników i zmienia haslo oraz wymagania logowania dla wszystkich kont. Gdy uzywane bez opcji NET ACCOUNTS wyswietla biezace ustawienia hasla, ograniczenia logowania, oraz informacji o domenie.
103. NET COMPUTER
dodaje lub usuwa komputery z bazy danych domeny. To polecenie jest dostepne tylko w systemie Windows NT Server.
104. NET CONFIG
wyswietla informacje o konfiguracji stacji roboczej lub serwera uslugi. Gdy stosowane bez serwera lub stacji roboczej przelaczyc, wyswietla sie lista opcji konfiguracyjnych. Aby uzyskac pomoc w konfigurowaniu uslugi, wpisz polecenie net help config uslugi.
105. NET CONFIG SERVER
Wyswietla informacje o konfiguracji serwera uslugi.
106. NET CONFIG WORKSTATION
Wyswietla informacje o konfiguracji uslug Stacja robocza.
107. NET CONTINUE
reactivates Windows usluga zostala zawieszona przez NET PAUSE.
108. NET FILE
Pomocy zamyka udostepnionego pliku blokuje i usuwa plik. Gdy uzywane bez opcji, wykaz otwartych plików na serwerze. Wykaz zawiera numer identyfikacyjny przypisany do otwartego pliku, sciezke do pliku, nazwe uzytkownika i liczbe blokad na pliku.
109. NET GROUP
dodaje, wyswietla lub modyfikuje grupy globalne na serwerach. Uzyte bez parametrów, wyswietla groupnames na serwerze.
110. NET HELP
NET HELP
111. NET HELPMSG
wyswietla informacje na temat sieci komunikatów systemu Windows (takich jak blad, ostrzezenie, i alarmowania wiadomosci). Po wpisaniu net helpmsg i 4-cyfrowy numer bledu systemu Windows (na przyklad, NET2182), system Windows powie Ci o wiadomosc i sugeruje dzialania mozna podjac, aby rozwiazac problem.
112. NET LOCALGROUP
modyfikuje grupy lokalne na komputerach. Gdy uzywane bez opcji, wyswietla grupy lokalne na komputerze.
113. NET NAME
dodaje lub usuwa Messaging nazwe (alias) na komputerze. Messaging nazwa jest nazwa, do którego wiadomosci sa wysylane. Gdy uzywane bez opcji, NET NAME wyswietla nazwy przyjmujaca wiadomosci na komputerze.
114. NET PAUSE
wstrzymuje systemu Windows lub uslugi zasobów. Wstrzymanie uslugi stawia go w ladowni.
115. NET PRINT
wyswietla zadania drukowania i wspólnych queues.For kazdej kolejce, wyswietlanie listy miejsc pracy, pokazujac rozmiar i stan kazdego zadania oraz stan kolejki.
116. NET SERVICES
NET START moze byc uzywany do uruchamiania uslug, w tym: Alertowanie NET START, NET START przegladarki, NET START obslugi klienta dla systemu NetWare, Schowka NET START, NET START klienta DHCP, Eventlog NET START, NET START replikacji plików, ... .
117. NET SEND
Wysyla wiadomosci do innych uzytkowników, komputerów lub nazw komunikatorów w sieci. Usluga Poslaniec musi byc uruchomiony, aby otrzymywac wiadomosci.
118. NET SESSION
listy lub rozlacza sesje pomiedzy komputerem a innymi komputerami w sieci. Gdy uzywane bez opcji, wyswietla informacje dotyczace wszystkich sesji z komputerem aktualnej skoncentrowac.
119. NET SHARE
sprawia, ze serwer zasobów dostepnych dla uzytkowników sieci. Gdy uzywane bez opcji, wymienia informacje dotyczace wszystkich zasobów udostepnionych na komputerze. Dla kazdego zasobu, Windows sprawozdan DeviceName (-ów) lub sciezki (-y) i opisowy komentarz zwiazanych z nim.
120. NET START
listy uruchomionych uslug.
121. NET STATISTICS
wyswietla dziennik statystyki dla lokalnej stacji roboczej lub serwera uslugi. Uzyte bez parametrów, wyswietla NET STATYSTYKA uslug, dla których dostepne sa dane statystyczne.
122. NET STOP
Zatrzymywanie uslugi uniewaznia zadnych polaczen sieciowych uslug korzysta. Ponadto, niektóre uslugi sa zalezne od innych. Zatrzymanie jedna usluge mozna zatrzymac.
123. NET TIME
synchronizuje zegar komputera z innego komputera lub domeny, lub wyswietla czas dla komputera lub domeny. Gdy uzywane bez opcji w domenie Windows Server, wyswietla aktualna date i czas na komputerze wyznaczony jako serwer czasu dla domeny. Polecenie to umozliwia ustawienie NTP Timeserver na nazwa_komputera.
124. NET USE
komputer laczy sie z udostepnionym zasobem lub odlacza komputer z udostepnionego zasobu. Gdy uzywane bez opcji, wykazy polaczen komputera.
125. NET USER
tworzy i modyfikuje konta uzytkowników na komputerach. Gdy stosowane bez przelaczników, listy kont uzytkowników na komputerze. Konto uzytkownika informacje sa przechowywane w bazie danych kont uzytkowników.
126. NET VIEW
wyswietla liste zasobów udostepnionych na komputerze. Gdy uzywane bez opcji, wyswietla liste komputerów w biezacej domenie lub sieci.
127. NET SYNTAX
nastepujace konwencje sa wykorzystywane do wskazania skladni polecenia ....
128. netstat
Wyswietla statystyki protokolu i biezace TCP / IP polaczenia sieciowego.
129. nlsfunc
Laduje informacje specyficzne dla kraju.
130. reg
Narzedzie rejestru konsoli dla Windows - .....
131. reg QUERY
Wyswietla wartosc rejestru wartosci Wersja ....
132. reg ADD
Dodaje klucza HKLM \ Software \ MyCo na zdalnej maszynie ABC ...
133. reg DELETE
Usuwa klucz rejestru Czas i wszystkie jego podklucze i wartosci ....
134. reg COPY
Kopie wszystkich podkluczy i wartosci ....
135. reg SAVE
Zapisuje galezi MojaAplikacja do pliku XXXXX.hiv w biezacym folderze ...
136. reg LOAD
Laduje plik XXXXXX.hiv do klucza HKLM \ XXXXXX
137. reg UNLOAD
Laduje plik XXXXXX.hiv do klucza HKLM \ XXXXX. ....
138. reg RESTORE
Przywraca XXXXXX.hiv nadpisanie pliku klucza XXXX. ....
139. reg COMPARE
Porównuje wszystkie wartosci w ramach klucza MojaAplikacja z SaveMyApp ......
140. reg EXPORT
Wywóz wszystkich podkluczy i wartosci klucza MojaAplikacja do pliku xxxxx.reg. ....
141. reg IMPORT
Przywóz z rejestru entrys plik XXXXXX.reg ....
142. relog
Relog tworzy nowych dzienników wydajnosci z istniejacych danych w dziennikach wydajnosci, zmieniajac czestotliwosc próbkowania i / lub konwersji na format pliku. Obsluguje wszystkie formaty wyników dziennika, w tym Windows NT 4,0 skompresowany dzienniki.
143. rexec
Uruchamia polecenia na zdalnych hostach uruchomiona usluga rexec. Rexec uwierzytelnia nazwe uzytkownika na zdalnych maszynach przed wykonaniem okreslonego polecenia.
144. route
manipuluje tabel routingu.
145. rwinsta
Reset sesji subsytem sprzetu i oprogramowania do znanej wartosci poczatkowej.
146. SCHTASKS
Planuje uruchamianie polecen i programów na komputerze.
147. SCHTASKS /Run
Uruchamia zaplanowane zadanie natychmiast.
148. SCHTASKS /End
Przystanki uruchomiony zaplanowane zadanie.
149. SCHTASKS /Create
Umozliwia administratorowi tworzenie zaplanowanych zadan na komputerze lokalnym lub zdalnym.
150. SCHTASKS /Delete
Usuwa jeden lub wiecej zaplanowanych zadan.
151. SCHTASKS /Query
Umozliwia administratorowi wyswietlanie zaplanowanych zadan w systemie lokalnym lub zdalnym.
152. SCHTASKS /Change
Zmiany programu do uruchomienia, lub konta uzytkownika i haslo uzywane przez zaplanowane zadanie.
153. setver
Ustawia numer wersji systemu MS-DOS raportów do programu.
154. sfc
Microsoft (R) Windows XP Windows File Checker .......
155. shadow
Monitor cien innego sesji uslug terminalowych.
156. SHUTDOWN
Zezwala na lokalne lub zdalne wylaczenie komputera.
157. subst
Associates sciezki z litera dysku.
158. SYSTEMINFO
Wyswietla wlasciwosci i konfiguracje komputera.
159. TASKKILL
Konczy lub zatrzymuje uruchomiony proces lub aplikacje.
160. TASKLIST
Wyswietla wszystkie uruchomione zadania lacznie z uslugami.
161. tftp
Transfery plików do iz komputera zdalnego uruchamiania uslugi TFTP.
162. tlntadmn
Konfiguracja serwera telnet parametrów.
163. tracerpt
Tracerpt procesów binarnych zdarzenia Trace pliki sesji lub w czasie rzeczywistym strumienie z oprzyrzadowanie zdarzenia Trace dostawców i tworzy raport lub tekstu (csv) opisujace wydarzenia generowane.
164. tracert6
tracert6
165. tracert
tracert
166. tscon
przywiazuje sesji uzytkownika do sesji terminala.
167. tsdiscon
Disconnects sesji terminala.
168. tskill
Konczy sie proces.
169. tsshutdn
Zamknij serwera w sposób kontrolowany.
170. typeperf
Typeperf zapisuje dane do wykonania polecenia okno lub w pliku dziennika. Typeperf Aby zatrzymac, nacisnij klawisze CTRL + C.
171. unlodctr
Usuwa licznika nazw i tekstu wyjasnienia dla okreslonego rozszerzalny licznika.
172. vssadmin
vssadmin 1,0 - Volume Shadow Copy Service administracyjne narzedzie wiersza polecenia (C) Copyright 2001 Microsoft Corp
173. w32tm
rejestru - rejestr, aby uruchomic usluge jako domyslnej konfiguracji i dodac do rejestru. .......
174.
175.
176.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQHTTP: ... console/pl/index.htm
0.062
10992
Umwandeln von Bin zu Iso Dateien auch unter x64 W11, 10, ...! Search for Bad Pixels on the Windows 11, 10, ... Desktop / Notebook Monitor! All subdirectorys in Explorer show shortcut directory tree! Detect the Folder Size, File Number and Folder Count! 12 or More BUGs for the Windows 11, 10, ... Desktop and MS Server OS! If the network drive disappears after restart or update! Should I also use other Internet Explorer? V-Ram die Qualität des Rams sowie der Virtual PC / CPU testen! If the network drive disappears after restart or update! Windows BIN to ISO Converter Software for free 10, 8.1, 7.0 and MS Server Systems!(0)