ATTRIB: Visar eller ändrar filattribut.


 


... Exemplen för kommandot "ATTRIB"
... "ATTRIB" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "ATTRIB"

Kommandot: "ATTRIB" är på Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "ATTRIB"

Här är exempel med kommentarer för det`ATTRIB`-Kommando i Windows Kommandotolk: Exempel 1: Visa filattribut:

ATTRIB fil.txt

Beskrivning: Detta kommando visar attributen för filen "file.txt" såsom: B. om den är skrivskyddad eller dold. Exempel 2: Ta bort alla filattribut för en fil:

ATTRIB -R -H fil.txt

Beskrivning: Detta kommando tar bort den skrivskyddade (`-R`) och dolda (`-H`) Borttagna attribut för filen "File.txt". Exempel 3: Visa filattribut för en mapp:

ATTRIB Mapp /D

Beskrivning: Visar attributen för mappen mapp och dess filer. Parametern`/D`anger att attributen ska visas rekursivt för undermappar och filer. Exempel 4: Gör alla filer i den aktuella katalogen skrivskyddade:

ATTRIB +R *

Beskrivning: Detta kommando gör alla filer i den aktuella katalogen skrivskyddade. Exempel 5: Gör alla filer i den aktuella katalogen och underkatalogerna skrivskyddade:

ATTRIB +R /S *

Beskrivning: Här görs alla filer i den aktuella katalogen och alla underkataloger skrivskyddade. Parametern`/S`står för rekursiv applicering på underkataloger. Exempel 6: Ändra filattribut för en fil i skrivskyddat läge:

ATTRIB +R fil.txt

Beskrivning: Ändrar attributen för filen "File.txt" till skrivskyddad. Med`+R`skrivskyddat attribut läggs till. Exempel 7: Rensa filattribut för en fil i skrivskyddat läge:

ATTRIB -R fil.txt

Beskrivning: Låser upp det skrivskyddade attributet för filen File.txt. De`ATTRIB`kommando används för att hantera attributen för filer och mappar i Windows kommandotolk. Observera att ändringar av attribut kan påverka filer, och det är viktigt att se till att sådana ändringar är lämpliga.

"ATTRIB" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Visar eller ändrar filattribut.

ATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H] [+I | -I]
[enhet:][sökväg][filnamn] [/S [/D] [/L]]

+ Anger ett attribut.
+ Rensar ett attribut.
R Filattributet Skrivskyddad.
A Filattributet Arkiv.
S Filattributet System.
H Filattributet Dold.
I Ej innehållsindexerat filattribut.
[enhet:][sökväg][filnamn]
Anger en eller flera filer som ska bearbetas av ATTRIB.
/S Bearbetar matchande filer i den aktuella mappen
och alla undermappar.
/D Bearbetar även mappar.
/L Fungerar på attributen för den symboliska länken
i motsats till målet för den symboliska länken.

Viktig information, tips för kommandot "ATTRIB"

Ja, det finns några viktiga punkter och överväganden som du bör tänka på när du gör`ATTRIB`kommandot i Windows kommandotolk: 1. Behörigheter: Ändring av filattribut kräver skrivbehörighet för filen eller mappen. Se till att du har rätt behörigheter eller att kommandot körs med administratörsbehörighet. 2. Förstå attributen: Attributen kan ha olika tillstånd, till exempel skrivskyddad (`+R`), gömd (`+H`), arkiverad (`+A`), och system (`+S`). Det är viktigt att förstå hur dessa attribut påverkar filer och mappar. 3. Parameterordning: Ordningen på parametrarna är viktig. De`ATTRIB`-Command förväntar sig vissa parametrar på vissa ställen. Till exempel att lägga till skrivskyddat attribut med`+R`förväntas före filnamnet:`ATTRIB +R fil.txt`. 4. Rekursiva ändringar: Om du vill ändra attributen för filer i underkataloger, använd parametern`/S`för rekursiva förändringar. Till exempel:`ATTRIB +R /S *`. 5. Ta bort attribut: Om du vill ta bort ett attribut, använd parametern`-`istället för`+`. Till exempel:`ATTRIB -R fil.txt`. 6. Gömda filer: Om du arbetar med dolda filer, se till att aktivera Visa dolda filer i din Filutforskare för att säkerställa att du ser alla filer. 7. Säkerhetskopiering: Ändringar av filattribut kan påverka filernas funktionalitet. Det är lämpligt att skapa en säkerhetskopia innan du gör större ändringar i filattribut. 8. Filsäkerhet: Att lägga till skrivskyddat attribut förhindrar endast oavsiktliga ändringar. Det skyddar dock inte mot riktade ändringar av användare med lämpliga behörigheter. Se till att du förstår effekten av att ändra filattribut och använd`ATTRIB`-Kommandera klokt. Det är också viktigt att använda hjälpen av kommandot (`ATTRIB /?`) för mer information och alternativ.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando ATTRIB - Visar eller ändrar filattribut.

HTTP: ... console/sv/003.htm
0.202
11586
Classic desktop clock for Microsoft 11, 10, ... Windows OS with various settings! Win-Ping - comfortable pinging on Windows 11, 10, ... Desktop and Server OS Ich möchte gerne die Farben auf den "alten Norton Commander" einstellen! The category Order on the PC on Software OK! Images can be reduced by drag and drop! Should I also use other Internet Explorer? V-Ram die Qualität des Rams sowie der Virtual PC / CPU testen! V-Ram die Qualität des Rams sowie der Virtual PC / CPU testen! Scan a document with a front and back page and save it as multi single PDF! Windows BIN to ISO Converter Software for free 10, 8.1, 7.0 and MS Server Systems!(0)