Kommando ECHO - Visar meddelanden och aktiverar eller inaktiverar kommandoekon. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP ECHO
Visar meddelanden och ändrar ECHO till läge ON eller OFF.

ECHO [ON | OFF]
ECHO [meddelande]

Skriv ECHO utan parametrar om du vill visa aktuellt läge.C:\WINDOWS>HELP ENDLOCAL
Avslutar lokala inställningar av miljövariabler i en kommandofil.
Ändringar som görs efter ENDLOCAL är inte lokala för
kommandofilen. De gamla inställningarna återställs inte
när kommandofilen är slut.

ENDLOCAL

Om kommandotilläggen är aktiverade ändras kommandot ENDLOCAL
enligt följande:

Om det matchande kommandot SETLOCAL har aktiverat eller
inaktiverat
kommandotilläggen med hjälp av de nya alternativen
ENABLEEXTENSIONS och
DISABLEEXTENSIONS, kommer ENDLOCAL att återställa tillståndet för
kommandotilläggen till vad det var innan kommandot SETLOCAL
kördes.C:\WINDOWS>HELP ERASE
Tar bort en eller flera filer.

DEL [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]attribut]] namn
ERASE [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]attribut]] namn

namn Anger en lista med en eller flera filer eller
kataloger.
Jokertecken kan användas för att ta bort flera
filer. Om en
katalog anges, kommer alla filer i katalogen att
tas bort.

/P Frågar innan varje fil tas bort.
/F Påtvingar borttagning av skrivskyddade filer.
/S Ta bort angivna filer från alla underkataloger.
/Q Ta bort filer utan att fråga
/A Tar bort filer baserat på attributvärden
attribut R Skrivskyddade filer S Systemfiler
H Dolda filer A Filer klara
för arkivering
I Ej innehållsindexerade filer L
Referenspunkter
- Prefix som betyder "inte"

Med kommandotilläggen aktiverade ändras kommandona DEL och
ERASE enligt följande:

Resultatet av växeln /S blir omkastat på så sätt att den endast
visar filer som är borttagna, inte filer som den inte kunde
hittas.
GOTO : HELP EXIT
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando ECHO - Visar meddelanden och aktiverar eller inaktiverar kommandoekon.

HTTP: ... console/sv/025.htm
0.186
17180

Can I turn off Auto Startup Programs in Windows 7?

 /

Can I set up my Windows 10 to play DVD's automatically when inserting?

 /

Where are fonts stored in Windows 10 and the font folder location?

 /

AndroidAP Password for Samsung Galaxy (forgot, to customize, enter new)?

 /

Open paths in the history of the Explorer Views directly!

 /

See a program window under all virtual desktops in Windows 10!

 /

Kann ich Windows im 32 bit Modus starten?

 /

Can I do a double-click?

 /

Was ist ein Gleitkomma (Gleitkommazahlen)?

 /

The cursor in text editors is too wide on Windows 10, why?

 /

How to disable or enable the Taskbar auto hide feature in Windows 7?

 /

Quickly Change Current Time on you Windows 10!

 /