ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP ENDLOCAL
Avslutar lokala inställningar av miljövariabler i en kommandofil.
Ändringar som görs efter ENDLOCAL är inte lokala för
kommandofilen. De gamla inställningarna återställs inte
när kommandofilen är slut.

ENDLOCAL

Om kommandotilläggen är aktiverade ändras kommandot ENDLOCAL
enligt följande:

Om det matchande kommandot SETLOCAL har aktiverat eller
inaktiverat
kommandotilläggen med hjälp av de nya alternativen
ENABLEEXTENSIONS och
DISABLEEXTENSIONS, kommer ENDLOCAL att återställa tillståndet för
kommandotilläggen till vad det var innan kommandot SETLOCAL
kördes.C:\WINDOWS>HELP ERASE
Tar bort en eller flera filer.

DEL [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]attribut]] namn
ERASE [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]attribut]] namn

namn Anger en lista med en eller flera filer eller
kataloger.
Jokertecken kan användas för att ta bort flera
filer. Om en
katalog anges, kommer alla filer i katalogen att
tas bort.

/P Frågar innan varje fil tas bort.
/F Påtvingar borttagning av skrivskyddade filer.
/S Ta bort angivna filer från alla underkataloger.
/Q Ta bort filer utan att fråga
/A Tar bort filer baserat på attributvärden
attribut R Skrivskyddade filer S Systemfiler
H Dolda filer A Filer klara
för arkivering
I Ej innehållsindexerade filer L
Referenspunkter
- Prefix som betyder "inte"

Med kommandotilläggen aktiverade ändras kommandona DEL och
ERASE enligt följande:

Resultatet av växeln /S blir omkastat på så sätt att den endast
visar filer som är borttagna, inte filer som den inte kunde
hittas.C:\WINDOWS>HELP EXIT
Avslutar programmet CMD.EXE (kommandotolken) eller den aktuella
kommandofilen.

EXIT [/B] [avslutningskod]

/B Anger att den aktuella kommandofilen ska
avslutas istället
för CMD.EXE. Om kommandot används utanför en
kommandofil
kommer CMD.EXE att avslutas.

avslutningskod Anger ett numeriskt tal. Om /B angetts, anger
ERRORLEVEL
det talet. Om CMD.EXE avslutas, anges
processens
avslutningskod av det talet.
GOTO : HELP FC

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando ENDLOCAL - Avslutar lokalisering av miljöändringar i en kommandofil.

HTTP: ... console/sv/026.htm
0.217
17325

The stop watch is not in the same language as the MS Windows OS?

 /

Wie kann ich Clear Type in Windows 8.1 und 10 deaktivieren?

 /

The desktop icons or symbols in Vista / and Windows 10/8.1 are much too large!

 /

Alternative to the Windows 11, 10, ... and MS Server Run-Dialog + extra features!

 /

How can I customize the desktop wallpaper background in Windows 7?

 /

Was sind Tabellenkalkulationen?

 /

Quad-Explorer mehrere Einstellungen für Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Start WordPad via a desktop button on Windows 11 / 10!

 /

Help TELNET clients is missing under Windows 11, 10, 8.1, 7 ... why?

 /

Hilfe mein Internet Explorer ist auf einmal weg auf Windows 10!

 /

How can I uninstall the DesktopSnowOK from Windows 11, 10, ... ?

 /

Sommerzeit und Winterzeit Korrekturen bei Dateien und Ordnern vornehmen!

 /