ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Avbryter en kommandofil och visar meddelandet
"Tryck på en tangent för att fortsätta..."


C:\WINDOWS>HELP POPD
Byter till katalogen som sparats med kommandot PUSHD.

POPD


Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot POPD att ta
bort
alla temporära enhetsbeteckningar skapade av PUSHD när du kör
POPD för
att hantera enheten från stacken.C:\WINDOWS>HELP PRINT
Skriver ut en textfil.

PRINT [/D:utskriftsenhet] [[enhet:][sökväg]filnamn[...]]

/D:utskriftsenhet Anger utskriftsenhet.Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/sv/046.htm
0.139

Portable use of the File Eraser under Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

How to open Windows 8.1 Fax and Scan, to scan and fax the documents (access, run, find)?

 /

Schneller visueller Überblick über alle installierten Schriften!

 /

I would like to add Q-Dir to windows system shell context menu!

 /

Endet der Support für Windows XP mit dem Start von Windows 7?

 /

Wie kann ich Auto-Hide-Mouse-Cursor in meine Landessprache übersetzen?

 /

In Windows 8.1 und 8 Programme finden und starten?

 /

How can I change the font size in Explorer?

 /