ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Avbryter en kommandofil och visar meddelandet
"Tryck på en tangent för att fortsätta..."


C:\WINDOWS>HELP POPD
Byter till katalogen som sparats med kommandot PUSHD.

POPD


Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot POPD att ta
bort
alla temporära enhetsbeteckningar skapade av PUSHD när du kör
POPD för
att hantera enheten från stacken.C:\WINDOWS>HELP PRINT
Skriver ut en textfil.

PRINT [/D:utskriftsenhet] [[enhet:][sökväg]filnamn[...]]

/D:utskriftsenhet Anger utskriftsenhet.Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... console/sv/046.htm
0.093

Uninstall The-Aero-Clock, how to?

 /

Difference between paralyzed and dead pixels?

 /

How to delete Autocomplete entries, strings, text entered by mistake or no longer wanted?

 /

Open the location of an Program in Windows-10 (path, folder)?

 /

Text Bearbeitungsprogramm und Text Editor, wo ist der Unterschied?

 /

Can I disable autoplay for DVD, CD, USB in Windows 7, how to?

 /

Can I also do something else, not only Search queries for internet?

 /

Do i also need a disk, if yes, for what?

 /