ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Avbryter en kommandofil och visar meddelandet
"Tryck på en tangent för att fortsätta..."


C:\WINDOWS>HELP POPD
Byter till katalogen som sparats med kommandot PUSHD.

POPD


Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot POPD att ta
bort
alla temporära enhetsbeteckningar skapade av PUSHD när du kör
POPD för
att hantera enheten från stacken.C:\WINDOWS>HELP PRINT
Skriver ut en textfil.

PRINT [/D:utskriftsenhet] [[enhet:][sökväg]filnamn[...]]

/D:utskriftsenhet Anger utskriftsenhet.

Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... console/sv/046.htm
0.109

Mobile Hotspot AndroidAP + password set up, modify and activate?

 /

Microsoft Security Essentials downloaden (kostenloser Virenschutz)!

 /

7zip and TortoiseSvn context menus missing in Explorer Views, plus icon overlays?

 /

Deactivate background apps under Windows 10, clear RAM!

 /

Modify Recycle Bin in Windows 10, can I?

 /

Wo ist in Windows 7 die Bildschirmtastatur zu finden, starten, öffnen?

 /

Windows 7 calculator desktop shortcut, how to?

 /

Windows 8.1 keyboard speed (faster, slower and repeat)!

 /