ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Avbryter en kommandofil och visar meddelandet
"Tryck på en tangent för att fortsätta..."


C:\WINDOWS>HELP POPD
Byter till katalogen som sparats med kommandot PUSHD.

POPD


Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot POPD att ta
bort
alla temporära enhetsbeteckningar skapade av PUSHD när du kör
POPD för
att hantera enheten från stacken.C:\WINDOWS>HELP PRINT
Skriver ut en textfil.

PRINT [/D:utskriftsenhet] [[enhet:][sökväg]filnamn[...]]

/D:utskriftsenhet Anger utskriftsenhet.Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... console/sv/046.htm
0.062

Server 2008 Service Pack 2, wo finde ich den Windows Download?

 /

How to see the Folder network access under Windows 10?

 /

How to enable Aero in Windows 7?

 /

Explorer window have 1 or more tabs and default folder tab? 

 /

Harry Potter magic wand for the Windows desktop!

 /

Problems when deleting, and listing on the network and NTFS drives?

 /

Nach Download Fehlermeldung: Keine gültige Win32-Anwendung, warum!

 /

Image / Scan: Fit to the Page or Crop to the PDF Page!

 /