Kommando REN - Byter namn på en eller flera filer. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP REN
Byter namn på en eller flera filer.

RENAME [enhet:][sökväg]filnamn1 filnamn2.
REN [enhet:][sökväg]filnamn1 filnamn2.

Observera att du inte kan ange en ny enhet eller katalog för
målfilen.C:\WINDOWS>HELP RENAME
Byter namn på en eller flera filer.

RENAME [enhet:][sökväg]filnamn1 filnamn2.
REN [enhet:][sökväg]filnamn1 filnamn2.

Observera att du inte kan ange en ny enhet eller katalog för
målfilen.C:\WINDOWS>HELP REPLACE
Ersätter filer.

REPLACE [enhet1:][sökväg1]filnamn [enhet2:][sökväg2] [/A] [/P]
[/R] [/W]
REPLACE [enhet1:][sökväg1]filnamn [enhet2:][sökväg2] [/P] [/R]
[/S] [/W] [/U]

[enhet1:][sökväg1]filnamn Anger källfil(er).
[enhet2:][sökväg2] Anger i vilken katalog filerna ska
ersättas.
/A Lägger till nya filer i målkatalogen.
Kan inte
användas tillsammans med växlarna /S
eller /U.
/P Ber dig bekräfta innan fil ersätts
eller källfil
läggs till.
/R Ersätter både skrivskyddade filer och
oskyddade filer.
/S Ersätter filer i alla underkataloger
till
målkatalogen. Kan inte användas
tillsammans
med växeln /A.
/W Väntar medan användaren matar in en
diskett.
/U Ersätter (uppdaterar) endast filer
som är äldre än
källfilerna. Kan inte användas
tillsammans med /A.
GOTO : HELP RMDIR
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando REN - Byter namn på en eller flera filer.

HTTP: ... console/sv/054.htm
0.156
11290

Open the Experience Index files folder or start recalculation of the performance index!

 /

How can I change the color of the sorted column. Right now the sorted column turns white?

 /

Can I set up my Windows 10 to play DVD's automatically when inserting?

 /

Windows 10 Home local users and groups are missing, why this?

 /

Can I navigate up a directory?

 /

Where is the Send To folder in windows 10, how to open?

 /

Windows 7 calculator desktop shortcut, how to?

 /

Can I find Windows 7 On-Screen Keyboard?

 /

Drop your own custom flakes on the desktop?

 /

Digital Clock on Surface Pro Win 10 and Windows 7 Background!

 /

Memory upgrade on Samsung Galaxy can I modify (Android)?

 /

Change the Windows 10 computer sounds, can I?

 /