ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP START
Startar ett nytt fönster för körning av ett program eller ett
kommando.

START ["namnlist"] [/D sökväg] [/I] [/MIN] [/MAX] [/SEPARATE |
/SHARED]
[/LOW | /NORMAL | /HIGH | /REALTIME | /ABOVENORMAL |
/BELOWNORMAL]
[/AFFINITY <tillhörighetsmask>] [/WAIT] [/B]
[kommando/program]
[parametrar]

"rubrik" Rubrik som ska visas i fönstrets namnlist.
sökväg Startkatalog
B Startar programmet utan att skapa ett nytt
fönster. Programmets
hantering av ^C ignoreras. Om programmet inte
hanterar ^C, är ^Break det enda sättet att
avbryta
programmet.
I Den nya miljön (inte den aktuella miljön) kommer
att bli
den ursprungliga miljön som skickas till CMD.EXE.
MIN Startar fönstret minimerat
MAX Startar fönstret maximerat
SEPARATE Startar 16-bitars Windows-program i ett separat
minnesområde
SHARED Startar 16-bitars Windows-program i ett delat
minnesområde
LOW Startar programmet i prioritetsklassen IDLE
NORMAL Startar programmet i prioritetsklassen NORMAL
HIGH Startar programmet i prioritetsklassen HIGH
REALTIME Startar programmet i prioritetsklassen REALTIME
ABOVENORMAL Startar programmet i prioritetsklassen
ABOVENORMAL
BELOWNORMAL Startar programmet i prioritetsklassen
BELOWNORMAL
AFFINITY Det nya programmet kommer att ha angiven
processortillhörighetsmask, uttryckt som ett
hexadecimaltal.
WAIT Startar programmet och väntar på att det ska
avsluta
kommandot/programmet.
Om det är ett internt CMD-kommando eller en
kommandofil,
körs kommandotolken med växeln /K till cmd.exe.
Det innebär att fönstret kommer att finnas kvar
efter det att
kommandot avslutats.

Om det inte är ett internt CMD-kommando eller en
kommandofil,
är det ett program och kommer då att köras i ett
fönster
eller som ett konsolprogram.

parametrar Detta är parametrarna som skickas till
kommandot/programmet

Obs! Alternativen SEPERATE och SHARED stöds inte av 64-
bitarsplattformar.

Om kommandotilläggen är aktiverade kommer externa kommandoanrop
från kommandoraden eller genom kommandot START att ändras enligt
följande:

Icke körbara filer kan anropas via deras filassociation genom
att
skriva filnamnet som ett kommando. (t.ex. skulle WORD.DOC
starta
det program som är associerat med filnamnstillägget .DOC).
Se kommandona ASSOC och FTYPE om du vill ha mer information
om att
skapa de här associationerna från inuti en kommandofil.

När ett 32-bitars GUI-program körs, återgår CMD.EXE till
Kommandotolken
utan att vänta på att programmet avslutas. Det här nya
beteendet
förekommer inte när körningen startas från en kommandofil.

När en kommandorad körs vars första token är strängen "CMD "
utan
ett tillägg eller sökväg, ersätts "CMD" med värdet
i variabeln COMSPEC. Detta förhindrar att CMD.EXE
körs från den aktuella katalogen.

När en kommandorad körs vars första token INTE saknar
filnamnstillägg, använder CMD.EXE värdet i miljövariabeln
PATHEXT
för att bestämma vilka tillägg som ska sökas efter och i
vilken ordning.
Standardvärdet för variabeln PATHEXT är:

.COM;.EXE;.BAT;.CMD

Observera att syntaxen är densamma som för variabeln PATH,
med
semikolon som skiljetecken mellan de olika elementen.

Vid sökning efter en körbar fil och inget matchande
filnamnstillägg hittas,
kontrollerar kommandot START om filnamnet matchar något
katalognamn. Om ett
matchande katalognamn hittas startas Utforskaren för den
katalogen. Om detta
görs från kommandoraden, är det samma sak som att utföra
kommandot CD /D till
sökvägen.C:\WINDOWS>HELP SUBST
Tilldelar en enhetsbeteckning till en sökväg.

SUBST [enhet1: [enhet2:]sökväg]
SUBST enhet1: /D

enhet1: Anger beteckning som ska användas i stället
för sökvägen.
[enhet2:]sökväg Anger enhet och sökväg som ska tilldelas
en enhetsbeteckning.
/D Tar bort virtuell enhet.

Skriv SUBST utan parametrar för att visa aktuella virtuella
enheter.C:\WINDOWS>HELP TIME
Visar eller ändrar systemtiden.

TIME [/T | [tid]

Skriv TIME utan parametrar om du vill visa aktuell tid och fråga
efter ny tid.
Tryck på Retur om du vill behålla aktuell systemtid.

Om kommandotillägg är aktiverade, stöder kommandot TIME
växeln /T. Den anger att kommandot bara ska visa den aktuella
tiden utan att användaren måste ange en ny tid.
GOTO : HELP TITLE

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando START - Startar ett separat fönster där det program eller kommando som anges körs.

HTTP: ... console/sv/062.htm
0.218
18942

What is a pixel?

 /

Clear (clean) Microsoft Edge browser cache!

 /

Kann man Windows 10 telephonisch aktivieren?

 /

Hanging Windows programs close and schedule!

 /

Would you please put file dates in your file descriptions?

 /

Manipulate and correct any of the time stamps for any windows file and folder!

 /

Can I set custom color, width of windows border on Win 8.1 and 10?

 /

Show the full path in the explorer title bar on Windows-10!

 /

Steam Spiele werden verzögert gestartet beim synchronisieren mit Steam-Cloud!?

 /

Is there a way to start Q-Dir with a parameter of path for Explorer-Views?

 /

When I switch between HDMI switcher the icons get rearranged!

 /

Direct Download Windows 8.1 x64/x86 32/64 bit preview for testing!

 /