ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP TIME
Visar eller ändrar systemtiden.

TIME [/T | [tid]

Skriv TIME utan parametrar om du vill visa aktuell tid och fråga
efter ny tid.
Tryck på Retur om du vill behålla aktuell systemtid.

Om kommandotillägg är aktiverade, stöder kommandot TIME
växeln /T. Den anger att kommandot bara ska visa den aktuella
tiden utan att användaren måste ange en ny tid.C:\WINDOWS>HELP TITLE
Anger titel på Kommandotolkens fönster.

TITLE [sträng]

sträng Anger titeln i kommandotolkens fönster.C:\WINDOWS>HELP TREE
Visar grafiskt mappstrukturen för en enhet eller sökväg.

TREE [enhet:][sökväg] [/F] [/A]

/F Visar namnen på filerna i varje mapp.
/A Använder ASCII-tecken istället för utökade tecken.

GOTO : HELP TYPE


Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... console/sv/064.htm
0.031

Know your download location for Vista Language Packs?

 /

Create calculator keyboard shortcut for all windows OS!

 /

Automatisch Tipps zu Windows 10 deaktivieren!

 /

How to remove the OneDrive folder from File Explorer in Windows-10?

 /

Windows BIN to ISO Converter Software for free 10, 8.1, 7.0 and MS Server Systems!

 /

An Altarnative Scann Software for free is WinScan2PDF!

 /

How to add  google or bing search to the i-net feature in File Explorer?

 /

Disable Password in Windows 10 (hibernation, energy saving), but how to?

 /