eventtriggers: Detta kommando onlineredskapet möjliggör en administratör för att visa och konfigurera Event Triggers på lokal eller avlägsen sy ...


... Exemplen för kommandot "eventtriggers"
... "eventtriggers" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "eventtriggers"

Kommandot: "eventtriggers" är på Windows 11, 10, .. inte tillgängligt

Exemplen för kommandot "eventtriggers"

I moderna Windows-system används inte längre händelseutlösare på kommandoraden. Händelseutlösare kan också användas på kommandoraden för att utlösa åtgärder när vissa händelser inträffar. Exempel 1: För att visa ett meddelande när en användare kör ett specifikt kommando kan du använda följande händelseutlösare

@echo off
rem Eventtrigger, som visar ett meddelande, om kommandot "dir" utförs

rem Om kommandot "dir" utförs, följande meddelande visas:
if "%1"=="dir" (
 echo "Kommandot 'dir' det fullbordades."
)

Exempel 2: För att utföra ett kommando när en specifik händelse inträffar kan du använda följande händelseutlösare

@echo off
rem Eventtrigger, som gav kommandot "stänga av" avrättar, om kommandot "stänga av" utförs

rem Om kommandot "stänga av" utförs, blir kommandot "stänga av" avrättas igen:
if "%1"=="stänga av" (
 stänga av /s /t 0
)

"eventtriggers" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


C:\WINDOWS>eventtriggers /?

EVENTTRIGGERS /parameter [arguments]

Description:
  This command-line tool enables an administrator to display and
  configure "Event Triggers" on local or remote system.

Parameter List:
  /Create   Create a new Event Trigger that will monitor and act
        upon the occurrence of NT Log Events of given criteria.

  /Delete   Deletes an Event Trigger by its trigger ID.

  /Query   Displays the Event Trigger properties and settings.

  /?     Displays this help/usage.

Examples:
  EVENTTRIGGERS /Create /?
  EVENTTRIGGERS /Delete /?
  EVENTTRIGGERS /Query /?

Viktig information, tips för kommandot "eventtriggers"

I moderna Windows-system används inte längre händelseutlösare på kommandoraden. Istället används Event Viewer för att övervaka och bearbeta händelser. Event Viewer tillhandahåller ett grafiskt användargränssnitt som låter dig övervaka och bearbeta händelser. Du kan använda Event Viewer för att: - Händelser att filtrera - Händelser att spara - Händelser att analysera För att använda Event Viewer, öppna den från Start-menyn. Du kan sedan filtrera händelserna efter typ, källa, händelse-ID och andra kriterier. Det finns också möjlighet att spara händelser för senare analys. Här är några exempel på hur du använder Event Viewer: - För att diagnostisera problem med din hårdvara eller programvara kan du använda Event Viewer för att leta efter felmeddelanden. - För att förbättra säkerheten för ditt system kan du använda Event Viewer för att söka efter säkerhetshändelser. - För att övervaka ditt systems prestanda kan du använda Event Viewer för att söka efter prestandahändelser. Event Viewer är ett kraftfullt verktyg som låter dig övervaka och bearbeta händelser i dina Windows-system.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando eventtriggers - Detta kommando onlineredskapet möjliggör en administratör för att visa och konfigurera Event Triggers på lokal eller avlägsen system.

HTTP: ... console/sv/078.htm
0.124
27410

Why can I not read the file list from MS File Explorer?

Start programs with different priority classes, how to do on Windows 10/8.1/7?

Change or update the email password in MS Outlook!

Change the default Excel font in Excel for Office 365!

How to find the Language and Region settings in Windows 10 and 11?

Command Line to list / cancel print jobs / Example?(0)