Kommando expand - Expanderar en eller flera komprimerade filer. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>EXPAND /?
Microsoft (R) Filexpanderingsverktyg, version 6.0.6000.16386
Copyright (c) Microsoft Corporation. Med ensamrätt.

Expanderar en eller flera komprimerade filer.

EXPAND [-r] källa mål
EXPAND -r källa [mål]
EXPAND -D källa.cab [-F:Filer]
EXPAND källa.cab -F:Filer mål

-r Byt namn på utökade filer.
-D Visa listan med filer i källan.
källa Sökväg till källfil(er). Jokertecken kan
användas.
-F:Filer Namn på filer som ska expanderas från en CAB-fil.
mål Målfil eller målsökväg.
Målet kan vara en katalog.
Om källa är flera filer och -r inte anges
måste mål vara en katalog.C:\WINDOWS>FINGER /?

Visar information om en användare på ett system som kör tjänsten
Finger.
Utdata varierar beroende av fjärrsystemet.

FINGER [-l] [användare]@värddator [...]

-l Visar information i formatet lång lista.
användare Anger användaren som du söker information om.
Utelämna
användarparametern om du vill visa information om
alla användare
på den angivna värddatorn.
@värddator Anger servern i det fjärranslutna systemet vars
användare du
söker information om.
C:\WINDOWS>FORCEDOS /?

FORCEDOS [/D directory] filename [parameters]
/D directory    Specifies the current directory for
               the specified program to use.
filename        Specifies the program to start.
parameters      Specifies parameters to pass to the program.

forcedos är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.
GOTO : FSUTIL /?
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando expand - Expanderar en eller flera komprimerade filer.

HTTP: ... console/sv/083.htm
0.202
13916

DesktopOK Tools + functions!

 /

Korrekte Ordner für 32Bit Anwendungen unter Windows erstellen?

 /

Can I customize admin in windows 10?

 /

Where are fonts stored in Windows 10 and the font directory location?

 /

The handy short note on the Windows desktop is always in the foreground!

 /

Wie kann ich die Spalten für den Ordnerausdruck speichern, bzw. laden?

 /

The update will be downloaded but no installation under Windows 10?

 /

New Line in Quick text Paste? (\n and nc)

 /

Problems when auto upgrading to Windows 10?

 /

Was ist Soft-Refresh, kein Neuauflisten der Ansicht z.B. bei Drop, Aktualisieren!

 /

Can I turn off in Windows 8 automatically arranged of desktop icons (10, 7, 8.1)?

 /

Start Copy, Paste, Delete in new Process (arrange the files in explorer view)!

 /