ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>EXPAND /?
Microsoft (R) Filexpanderingsverktyg, version 6.0.6000.16386
Copyright (c) Microsoft Corporation. Med ensamrätt.

Expanderar en eller flera komprimerade filer.

EXPAND [-r] källa mål
EXPAND -r källa [mål]
EXPAND -D källa.cab [-F:Filer]
EXPAND källa.cab -F:Filer mål

-r Byt namn på utökade filer.
-D Visa listan med filer i källan.
källa Sökväg till källfil(er). Jokertecken kan
användas.
-F:Filer Namn på filer som ska expanderas från en CAB-fil.
mål Målfil eller målsökväg.
Målet kan vara en katalog.
Om källa är flera filer och -r inte anges
måste mål vara en katalog.C:\WINDOWS>FINGER /?

Visar information om en användare på ett system som kör tjänsten
Finger.
Utdata varierar beroende av fjärrsystemet.

FINGER [-l] [användare]@värddator [...]

-l Visar information i formatet lång lista.
användare Anger användaren som du söker information om.
Utelämna
användarparametern om du vill visa information om
alla användare
på den angivna värddatorn.
@värddator Anger servern i det fjärranslutna systemet vars
användare du
söker information om.
C:\WINDOWS>FORCEDOS /?

FORCEDOS [/D directory] filename [parameters]
/D directory    Specifies the current directory for
               the specified program to use.
filename        Specifies the program to start.
parameters      Specifies parameters to pass to the program.

forcedos är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.
GOTO : FSUTIL /?


Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... console/sv/083.htm
0.062

Ausführen in Windows 8, 8.1 u. 10 (Dialog, RUN, starten, öffnen, finden)?

 /

How to Works the comparison of the Images (FindSameImagesOK)?

 /

Wo ist der Unterschied -Ausschalten und Neustart- am Handy (Smart-Phone)?

 /

Change user password in Windows 10, via NET USER command, how to?

 /

Copy only the directory structure and not the files!

 /

To download the latest version Of Windows 10, but where?

 /

Win-7 ignoriert meine boot.ini, was geht da schief?

 /

Wie kann ich den FTP-Clientmodus im MS-Explorer von Passiv- auf Aktiven-Modus umstellen?

 /