mem: Visar mängden använt och ledigt minne i datorn.


 


... Exemplen för kommandot "mem"
... "mem" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "mem"

Kommandot: "mem" är på Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. inte tillgängligt

Exemplen för kommandot "mem"

De`mem`kommando i Windows Kommandotolk används för att visa information om tillgängligt minne. Observera att i moderna versioner av Windows`mem`kanske inte är lika omfattande som i äldre versioner. Här är ett enkelt exempel: Exempel: Visa lagringsinformation:

mem

Detta kommando visar grundläggande information om tillgängligt minne, inklusive totalt minne och tillgängligt minne. Valfria parametrar: -`/C`: Visar information om cacheminne. -`/D`: Visar information om diskettkontrollern. -`/P`: Visar information om portarna och adaptrarna. -`/S`: Visar information om systemet. -`/T`: Visar aktuell tid. Exempel med valfria parametrar: Visa minne och systeminformation:

mem /S

Detta kommando visar minnes- och systeminformation, inklusive totalt minne, tillgängligt minne och annan relevant information. Obs: Observera att kommandot`mem`kanske inte är tillgänglig i alla versioner av Windows eller kanske inte lika omfattande som andra verktyg för lagringsinformation. Nyare versioner av Windows använder ofta PowerShell eller andra verktyg för resursövervakning. Om du behöver mer specifik information om lagring kan du också använda PowerShell.

"mem" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


Displays the amount of used and free memory in your system.

MEM [/PROGRAM | /DEBUG | /CLASSIFY]

 /PROGRAM or /P  Displays status of programs currently loaded in memory.
 /DEBUG or /D   Displays status of programs, internal drivers, and other
          information.
 /CLASSIFY or /C Classifies programs by memory usage. Lists the size of
          programs, provides a summary of memory in use, and lists
          largest memory block available.


<s>
mem är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.</s>

Viktig information, tips för kommandot "mem"

De`mem`kommandot i Windows kommandotolk kanske inte är lika omfattande i moderna versioner av Windows som i äldre versioner. Därför är det viktigt att notera att andra verktyg och metoder vanligtvis är mer lämpade för att få detaljerad minnesinformation i nuvarande versioner av Windows. Här är några viktiga punkter att notera: 1. Begränsad information: Den`mem`kommandot i kommandotolken returnerar grundläggande information om tillgängligt minne, men inte lika detaljerad som moderna verktyg eller PowerShell-kommandon. 2. Alternativa verktyg: För mer detaljerad minnesinformation är det lämpligt att använda verktyg som Resource Monitor (`resmon`), använd Task Manager eller PowerShell. Resource Monitor ger en detaljerad realtidsöversikt över resursanvändning och tillgänglighet. 3. Använd PowerShell: PowerShell tillhandahåller omfattande minnesövervakningsfunktioner. Du kan till exempel använda kommandot`Get-Process`Använd för att få information om minnesanvändning av processer.

Get-Process | Sort-Object Working_Set -Descending | Select-Object -First 5

4. Informationsvaluta: Observera att information från`mem`-Kommandot är kanske inte det mest aktuella eller exakta. Mer aktuella verktyg ger mer detaljerade och korrekta insikter. 5. Administratörsrättigheter: Om detaljerad systeminformation behövs kan det vara nödvändigt att köra kommandotolken eller PowerShell som administratör för att få åtkomst till specifik information. För att få mer specifik och uppdaterad information om lagring rekommenderar jag att du använder moderna verktyg eller PowerShell-kommandon, som är mer specifika och kraftfulla än den föråldrade`mem`-Kommando.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando mem - Visar mängden använt och ledigt minne i datorn.

HTTP: ... console/sv/095.htm
0.108
13971
Wie finde ich Bilder mit Find.Same.Images.OK! Explorer 4 X for all Windows 11, 10, ... etc. User, Admins and Novice! The alternative test page printout for all Windows 11, 10, ...  OS! Ähnliche Fotos einfach per Tastatur auswählen! Quad Explorer with single window mode plus preview! Help I have too many smartphone pictures, what should I do? Help I have too many smartphone pictures, what should I do? Bei niedriger Netzwerklast den PC herunterfahren oder in Standby setzen! Scan a document with a front and back page and save it as multi single PDF! Registerkarten für die cmd.exe und powershell.exe!(0)