Kommando mountvol - Skapar, tar bort eller visar monteringspunkter för volymer. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>MOUNTVOL /?
Skapar, tar bort eller visar monteringspunkter för volymer.

MOUNTVOL [enhet:]sökväg Volymnamn
MOUNTVOL [enhet:]sökväg /D
MOUNTVOL [enhet:]sökväg /L
MOUNTVOL [enhet:]sökväg /P
MOUNTVOL /R
MOUNTVOL /N
MOUNTVOL /E

sökväg Anger den befintliga NTFS-katalogen där
monteringspunkten
kommer att finnas.
Volymnamn Anger volymnamnet som är monteringspunktens mål.
/D Tar bort volymmonteringspunkten från den angivna
katalogen.
/L Visar en lista med namn på monterade volymer för
den
angivna katalogen.
/P Tar bort volymmonteringspunkten från den angivna
katalogen,
kopplar från volymen och anger att volymen inte
kan monteras.
Du kan skapa en volymmonteringspunkt om du vill
ange att
volymen kan monteras igen.
/R Tar bort kataloger och registerinställningar för
volymmonteringspunkter.
/N Inaktiverar automatisk montering av nya volymer.
/E Aktiverar automatiskt montering av nya volymer
igen.

Möjliga värden för volymnamnet tillsammans med aktuella
monteringspunkter är:

\\?\Volume{f6d8de5b-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6abcd3}\
D:\

\\?\Volume{f6d8de5c-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e69ff3}\
E:\

\\?\Volume{f6d8de5d-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6aa}\
F:\

C:\WINDOWS>MQBKUP /?
Microsoft (R) Message Queue Backup\Restore Utility Version 3.00
Copyright (C) Microsoft 1997-2001. All rights reserved.

Usage:mqbkup [-b | -r] [-y] backup_path

Arguments:
-bbackup to backup_path
-rrestore from backup_path
-ydon't prompt (Yes to all questions)
-?print this help


mqbkup är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.
C:\WINDOWS>MRINFO /?

Syntax: mrinfo [-n?] [-i adress] [-t sek] [-r återförsök] mål

-n Visa IP-adresser i numeriskt format
-i adress Adress till det lokala gränssnitt varifrån frågor
ska
skickas
-t sek Timeout i sekunder för IGMP-frågor (standard = 3)
-r återförsök Antal extra gånger som SNMP-frågorna ska skickas
(standard = 0)
-? Visa syntax
mål Målets namn eller adress

GOTO : MSG /?
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando mountvol - Skapar, tar bort eller visar monteringspunkter för volymer.

HTTP: ... console/sv/096.htm
0.155
17582

Customize icon spacing on the windows 10 desktop (symbol distances)!

 /

Share Files and directorys excluding Password on Windows-7, can I?

 /

Den App-Ordner bereinigen in Windows 8.1 und 8 (METRO)!

 /

Hintergrund am Rechner ändern Windows (10, 8.1, 7)?

 /

Copying files with COPY commands, cmd with examples?

 /

Overwrite the file X-Times if necessary for safe erase!

 /

Das Sichern und Wiederherstellen einer bestimmten Registrierung (regedit.exe)!

 /

How can i synchronize directories in Explorer-Views whit xcopy.exe?

 /

Where are other Windows 10 features, how to activate it?

 /

shell:Common AppData on Windows 10!

 /

Can I move the Windows-7 taskbar to different locations?

 /

The Word Pad is at one time away on Windows 10, why?

 /