Kommando mountvol - Skapar, tar bort eller visar monteringspunkter för volymer. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>MOUNTVOL /?
Skapar, tar bort eller visar monteringspunkter för volymer.

MOUNTVOL [enhet:]sökväg Volymnamn
MOUNTVOL [enhet:]sökväg /D
MOUNTVOL [enhet:]sökväg /L
MOUNTVOL [enhet:]sökväg /P
MOUNTVOL /R
MOUNTVOL /N
MOUNTVOL /E

sökväg Anger den befintliga NTFS-katalogen där
monteringspunkten
kommer att finnas.
Volymnamn Anger volymnamnet som är monteringspunktens mål.
/D Tar bort volymmonteringspunkten från den angivna
katalogen.
/L Visar en lista med namn på monterade volymer för
den
angivna katalogen.
/P Tar bort volymmonteringspunkten från den angivna
katalogen,
kopplar från volymen och anger att volymen inte
kan monteras.
Du kan skapa en volymmonteringspunkt om du vill
ange att
volymen kan monteras igen.
/R Tar bort kataloger och registerinställningar för
volymmonteringspunkter.
/N Inaktiverar automatisk montering av nya volymer.
/E Aktiverar automatiskt montering av nya volymer
igen.

Möjliga värden för volymnamnet tillsammans med aktuella
monteringspunkter är:

\\?\Volume{f6d8de5b-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6abcd3}\
D:\

\\?\Volume{f6d8de5c-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e69ff3}\
E:\

\\?\Volume{f6d8de5d-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6aa}\
F:\

C:\WINDOWS>MQBKUP /?
Microsoft (R) Message Queue Backup\Restore Utility Version 3.00
Copyright (C) Microsoft 1997-2001. All rights reserved.

Usage:mqbkup [-b | -r] [-y] backup_path

Arguments:
-bbackup to backup_path
-rrestore from backup_path
-ydon't prompt (Yes to all questions)
-?print this help


mqbkup är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.
C:\WINDOWS>MRINFO /?

Syntax: mrinfo [-n?] [-i adress] [-t sek] [-r återförsök] mål

-n Visa IP-adresser i numeriskt format
-i adress Adress till det lokala gränssnitt varifrån frågor
ska
skickas
-t sek Timeout i sekunder för IGMP-frågor (standard = 3)
-r återförsök Antal extra gånger som SNMP-frågorna ska skickas
(standard = 0)
-? Visa syntax
mål Målets namn eller adress

GOTO : MSG /?
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando mountvol - Skapar, tar bort eller visar monteringspunkter för volymer.

HTTP: ... console/sv/096.htm
0.171
17582

What is an SSD hard drive and SSHD?

 /

Icon Größe speichern aktivieren bei allen MS-Windows-OS!

 /

Virtual on screen keyboard windows 10 Desktop shortcut, how to?

 /

How can auto start the Mouse Pointer-Stick with Windows?

 /

Uninstall Desktop Calendar from the Windows Desktop!

 /

Bei Windows-7 fehlen viele Programme, die bei Vista vorhanden sind?

 /

Treiber Abfrage über die Eingabeaufforderung in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

No Search for Jpeg2PDF easy use WinScan2PDF!

 /

Transparente Glas (Aero) Maus Kugeln für Windows!  

 /

Mouse pointer shadow in Windows 10, (enable, disable)?

 /

Windows 8.1 and 10 registry autostart entries for auto run, (find, all user) ?

 /

The wrong program opens a file in Windows 8.1 / 10?

 /