Kommando msg - Skicka ett meddelande till en användare. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>MSG /?

Send a message to a user.

MSG     [/SERVER:servername] [/TIME:seconds] [/V] [/W] [message]

 username            Identifies the specified username.
 sessionname         The name of the session.
 sessionid           The ID of the session.
 @filename           Identifies a file containing a list of usernames,
                     sessionnames, and sessionids to send the message to.
 *                   Send message to all sessions on specified server.
 /SERVER:servername  server to contact (default is current).
 /TIME:seconds       Time delay to wait for receiver to acknowledge msg.
 /V                  Display information about actions being performed.
 /W                  Wait for response from user, useful with /V.
 message             Message to send.  If none specified, prompts for it
                     or reads from stdin.
msg är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.
C:\WINDOWS>NBTSTAT /?

Visar protokollstatistik och aktuell TCP/IP-anknytning som
använder NBT
(NetBIOS över TCP/IP)

NBTSTAT [-a Fjärrnamn] [-A IP-adress] [-c] [-n]
[-r] [-R] [-RR] [-s] [-S] [intervall] ]

-a (kortstatus) Listar namntabellen för angiven
fjärrdator
-A (kortstatus) Listar namntabellen för angiven
fjärrdator
om dess IP-adress anges
-c (cache) Listar fjärrcachenamnet inklusive IP-
adresser
-n (namn) Listar lokala NetBIOS-namn
-r (matchning) Listar namnmatchning med broadcast och
WINS
-R (läs in) Tömmer och läser in tabellen för
fjärrcachenamn
-S (sessioner) Listar sessionstabell med mål-IP-
adresser
-s (sessioner) Listar sessionstabell som matchar mål-
IP-adresser mot värdnamn via värdfilen
-RR (frigör, uppdatera) Skickar begäran om att frigöra namn
till
WINS och påbörjar sedan uppdatering.

Fjärrnamn Namn på fjärrvärddatorn
IP-adress IP-adressen i punktavgränsad
decimalform
intervall Visar vald statistik med uppehåll i
sekunder
mellan varje visning. Tryck på Ctrl+C
för att
avbryta.
C:\WINDOWS>NET /?
Syntaxen för kommandot är:

NET
[ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP |
HELP |
HELPMSG | LOCALGROUP | PAUSE | PRINT | SESSION | SHARE |
START |
STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando msg - Skicka ett meddelande till en användare.

HTTP: ... console/sv/099.htm
0.218
12441

Can I modify Windows Smart Screen in Win 8.1 and 8 (turn-off, turn off)!

 /

Rotate the image or scan before create a PDF!

 /

Is the desktop clock suitable for Windows 7 and Windows 8 or 10?

 /

Can I somehow turn off the click navigation sound on Win 10 in Quad-Dir?

 /

What is Portable Freeware/Software?

 /

Öffnen, Schließen, Laufwerk, DVD auswerfen, USB, CD, Blue-Ray!

 /

How can i enable the admin account in Windows 8.1 or 10?

 /

Where is the real Desktop directory path in Windows 8.1 / 8 / 10?

 /

How do I know if I'm running Windows-8 x32/x86 (32 bit) or x64 (32-bit) installed edition ?

 /

Timer und Standby, oder Ruhezustand verhindern!

 /

System admin Windows 10, can I activate the full admin account?

 /

Windows Keyboard Shortcut to open DVD/CD plus command line!

 /