ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>NET HELP CONFIG WORKSTATION
Syntaxen för kommandot är:

NET CONFIG
[SERVER | WORKSTATION]

NET CONFIG visar konfigurationsinformation för tjänsten
Workstation
eller Server. När det används utan växeln SERVER eller
WORKSTATION
visas en lista över konfigurerbara tjänster. Skriv NET HELP
CONFIG
tjänst, om du vill ha hjälp med att konfigurera en tjänst.

SERVER Visar konfigurationsinformation om
tjänsten Server.
WORKSTATION Visar konfigurationsinformation om
tjänsten Workstation.

NET HELP kommando | MORE visar hjälpen en sida i taget.




C:\WINDOWS>NET HELP CONTINUE
Syntaxen för kommandot är:

NET CONTINUE
tjänst

NET CONTINUE reaktiverar en Windows-tjänst som har
inaktiverats av NET PAUSE.

tjänst Den pausade tjänsten.
Till exempel någon av följande:
NET LOGON
NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
SCHEDULE
SERVER
WORKSTATION

NET HELP kommando | MORE visar hjälpen en sida i taget.




C:\WINDOWS>NET HELP FILE
Syntaxen för kommandot är:

NET FILE
[id [/CLOSE]]

NET FILE stänger en delad fil och tar bort fillås. När det
används utan
alternativ visas en lista över öppna filer på en server. Listan
inkluderar
ID-numret som tilldelats en öppen fil, sökvägen till filen,
användarnamnet och antalet lås för filen.

Kommandot fungerar bara på datorer som kör tjänsten Server.

id Filens ID-nummer.
/CLOSE Stänger en öppen fil och tar bort fillås. Skriv kommandot
från servern där filen är delad.

NET HELP kommando | MORE visar hjälpen en sida i taget.













... Windows-10




Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To




Kommando NET HELP CONFIG WORKSTATION - visar information om konfigurationen för Workstation-tjänsten.

HTTP: ... console/sv/106.htm
0.156
22364

VHD, what is this file?

 /

Can I customize the search options in Windows 11 File Explorer?

 /

How long do SSDs really last?

 /

Automatic quit or standby if Battery ?? Percent has!

 /

The network path was not found on Windows 10 / 11!

 /

Dragging doesn"t work at all when dragging from a network (mapped) drive!

 /

How to remove APPs from Windows 10 Start Menu?

 /

Information about a specific user account via cmd.exe or PowerShell!

 /

Wie wähle ich nicht benachbarte Dateien in der Explorer-Listenansicht aus?

 /

Open Personal Files Folder in Windows 10 / 11 current and all user, can I?

 /

Option to lock directories?

 /

Activate the checkbox to mark pictures!

 /