ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>NET HELP CONTINUE
Syntaxen för kommandot är:

NET CONTINUE
tjänst

NET CONTINUE reaktiverar en Windows-tjänst som har
inaktiverats av NET PAUSE.

tjänst Den pausade tjänsten.
Till exempel någon av följande:
NET LOGON
NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
SCHEDULE
SERVER
WORKSTATION

NET HELP kommando | MORE visar hjälpen en sida i taget.
C:\WINDOWS>NET HELP FILE
Syntaxen för kommandot är:

NET FILE
[id [/CLOSE]]

NET FILE stänger en delad fil och tar bort fillås. När det
används utan
alternativ visas en lista över öppna filer på en server. Listan
inkluderar
ID-numret som tilldelats en öppen fil, sökvägen till filen,
användarnamnet och antalet lås för filen.

Kommandot fungerar bara på datorer som kör tjänsten Server.

id Filens ID-nummer.
/CLOSE Stänger en öppen fil och tar bort fillås. Skriv kommandot
från servern där filen är delad.

NET HELP kommando | MORE visar hjälpen en sida i taget.C:\WINDOWS>NET HELP GROUP
Syntaxen för kommandot är:

NET GROUP
[gruppnamn [/COMMENT:"text"]] [/DOMAIN]
gruppnamn {/ADD [/COMMENT:"text"] | /DELETE}
[/DOMAIN]
gruppnamn användarnamn [...] {/ADD | /DELETE}
[/DOMAIN]

NET GROUP lägger till, visar eller ändrar globala grupper på
servrar. Om det
används utan parametrar visas gruppnamnen på servern.

gruppnamn Namn på gruppen som ska läggas till, expanderas
eller tas
bort. Ange bara ett gruppnamn om du vill visa en
lista
med användare i en grupp.
/COMMENT:"text" Lägger till en kommentar för en ny eller
befintlig grupp.
Texten ska anges inom citattecken.
/DOMAIN Utför åtgärden på en domänkontrollant
i den aktuella domänen. Annars utförs åtgärden
på den lokala datorn.
användarnamn[ ...] Visar ett eller flera användarnamn som ska
läggas till i
eller tas bort från en grupp. Avgränsa flera
användarnamns-
poster med blanksteg.
/ADD Lägger till en grupp eller lägger till ett
användarnamn
i en grupp.
/DELETE Tar bort en grupp eller tar bort ett
användarnamn
från en grupp.

NET HELP kommando | MORE visar hjälpen en sida i taget.

GOTO : NET HELP

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando NET HELP CONTINUE - reaktiverar en Windows-tjänst som har inaktiverats av NET PAUSE.

HTTP: ... console/sv/107.htm
0.14
19971

I am trying to uninstall Google Chrome. How can I do it?

 /

Folder content appears delayed in Windows-10?

 /

GetWindowText funktioniert nicht, wie kann ich es entfernen, deinstallieren?

 /

Beim Doppelklick auf einen Ordner werden sämtliche Ordner markiert, warum?

 /

Change the orientation of the desktop clock to left?

 /

Server-Manager bei Anmeldung nicht starten (Server 2016, 2012, 2008)?

 /

Can I on MS ISS FTP Server Access!

 /

The on-screen keyboard start automatically when logging in Windows 10/11?

 /

Run cmd.exe the command prompt in administrator mode on Windows 8.1 / 10!

 /

Für Zeichentabelle Tastenkürzel unter allen Windows-Betriebssysteme!

 /

Standby, hibernation or lock in the start menu!

 /

Steam games are started delayed when synchronizing with Steam-Cloud !?

 /