tlntadmn: Konfigurera telnet server parametrar.


 


... Exemplen för kommandot "tlntadmn"
... "tlntadmn" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "tlntadmn"

Kommandot: "tlntadmn" är på Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. inte tillgängligt

Exemplen för kommandot "tlntadmn"

`tlntadmn`är ett kommandoradsverktyg på Windows som används för att hantera Terminal Services (Remote Desktop Services). Här är några exempel på hur du använder`tlntadmn`-Kommando: Exempel 1: Logga ut alla användare från Terminal Services-sessionen:

tlntadmn.exe -s Servername -o 1

-`-s Servername`: Namnet på servern där Terminal Services-sessioner ska hanteras. -`-o 1`: Flaggan för utloggningsalternativet. Detta loggar ut alla användare från sessionen med session nummer 1. Exempel 2: Logga ut en specifik användare från Terminal Services-sessionen:

tlntadmn.exe -s Servername -o 2 -d Användarnamn

-`-s Servername`: Namnet på servern där Terminal Services-sessioner ska hanteras. -`-o 2`: Flaggan för alternativet "logga ut en användare". Detta loggar ut den angivna användaren från sessionen. -`-d Användarnamn`: Användarnamnet på användaren som ska logga ut. Exempel 3: Visa information om aktuella Terminal Services-sessioner:

tlntadmn.exe -s Servername -v

-`-s Servername`: Namnet på servern där Terminal Services-sessioner ska hanteras. -`-v`: Flaggan för alternativet Visa. Detta visar detaljerad information om aktuella sessioner. Exempel 4: Inaktivera användarinloggningar på terminalservern:

tlntadmn.exe -s Servername -m disable

-`-s Servername`: Namnet på servern där Terminal Services-sessioner ska hanteras. -`-m disable`: Flaggan för alternativet Inaktivera. Detta inaktiverar nya användarinloggningar på terminalservern. Exempel 5: Aktivera användarinloggningar på terminalservern:

tlntadmn.exe -s Servername -m enable

-`-s Servername`: Namnet på servern där Terminal Services-sessioner ska hanteras. -`-m enable`: Flaggan för alternativet Aktivera. Detta möjliggör användarinloggningar på terminalservern. Observera att du behöver administrativa rättigheter för`tlntadmn`och de exakta alternativen kan variera beroende på versionen av Windows och de specifika konfigurationerna. Det är också viktigt att förstå effekten av kommandona eftersom de direkt påverkar serverns Terminal Services-sessioner.

"tlntadmn" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Användning: 
tlntadmn [datornamn] [common_options] start | stop | paus | fortsätta 
  
|-S |-k |-m | config config_options 
              Använd "alla" för alla sessioner. 
   - s sessionid Lista information om sessionen. 
   - k sessionid Avsluta en session. 
   - m sessionid Skicka meddelande till en session. 

   config Konfigurera telnet server parametrar. 

common_options är: 
   - u användare tillgång till användarens identitet, 
     vars fullmakt som skall användas 
   - p lösenord Lösenord för användaren 

config_options är: 
   dom = domän Ange förvald domän för användarnamn 
   ctrlakeymap = ja | nej Ställ kartläggning av ALT-knappen 
   timeout = HH: MM: SS Ställ Idle Session Timeout 
   timeoutactive = ja | nej Aktivera idle session timeout. 
   maxfail = försök Ange det högsta antalet inloggning misslyckande försök 
              innan du kopplar. 
   maxconn = anslutningar Ange det maximala antalet anslutningar. 
   port = antal Ställ telnet port. 
   sek = [+/-] NTLM [+/-] passwd 
              Ställ autentisering 
   mode = konsolen | stream Ange vilken driftsform.

<s>tlntadmn är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.</s>

Viktig information, tips för kommandot "tlntadmn"

I Windows finns det flera sätt att slutföra uppgifter relaterade till systemadministration och konfiguration. Här är några fler kommandoradsverktyg och möjligheter: 1. wmic (Windows Management Instrumentation Kommandorad): -`wmic`låter dig utföra kommandon relaterade till Windows Management Instrumentation (WMI). Du kan använda den för olika systemhanteringsuppgifter, inklusive fråga om hårdvaruinformation, nätverkskonfiguration och mer. 2. netsh (nätverksskal): -`netsh`är ett kommandoradsverktyg för att konfigurera nätverksinställningar. Du kan använda den för att konfigurera nätverksadaptrar, ställa in brandväggsregler, hantera VPN:er och mer. 3. sconfig: - Detta`sconfig`Tool tillhandahåller ett användarvänligt gränssnitt för att konfigurera grundläggande systeminställningar, nätverk och Windows-uppdateringar på serverversioner av Windows. 4. powercfg: -`powercfg`låter dig konfigurera energiinställningar och visa information om energiförbrukning och effektivitet. 5. bcdedit: - Med`bcdedit`du kan redigera Windows-startkonfigurationen. Detta är särskilt användbart när du behöver hantera dual-boot-konfigurationer eller avancerade startalternativ. 6. diskpart: -`diskpart`är ett verktyg för hårddiskpartitionering och diskhantering. Du kan använda den för att skapa, formatera och hantera enheter. 7. pnputil: -`pnputil`tillåter hantering av förare. Du kan använda den för att installera, avinstallera och visa drivrutinspaket. 8. regedit: - Registerredigeraren (`regedit`) låter dig redigera Windows-registret. Försiktighet rekommenderas eftersom ändringar i registret kan påverka hela systemet. 9. gpupdate: -`gpupdate`Framtvingar grupprincipuppdateringar på en dator. Detta är särskilt användbart om du har gjort ändringar i grupprincipen. 10. chtasks: -`schtasks`tillåter skapande, konfigurering och hantering av schemalagda uppgifter. 11. dism (Deployment Image Service and Management Tool): -`dism`är ett verktyg för att hantera Windows-bilder. Du kan använda den för underhåll och reparation av Windows-installationer. Dessa verktyg erbjuder en mängd olika Windows-systemhanteringsfunktioner. Se till att konsultera lämplig dokumentation och hjälp för varje verktyg innan du använder dem för att säkerställa att du uppnår önskade resultat och förstår potentiella risker.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando tlntadmn - Konfigurera telnet server parametrar.

HTTP: ... console/sv/162.htm
0.093
13090
Groß-/Kleinschreibung von Text in Microsoft Word per Tastenkürzel? How to create a batch file on / for MS Windows? Where is the difference to shut down and reboot Windows 10 (8.1, IE 11, 7)? After upgrade, user switching does not show why Windows 10 / 11? Clear clipboard via command prompt! Possibility to make OWN theme in Q-Dir for Windows? Fonts Print Overview! Can I continue to securely delete the data on Windows 11? Mount VHD (Virtual Hard Disk) via Windows Command Prompt? Rotated Random Snow Flakes on the Desktop!(0)