ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>TRACERT /?

Syntax: tracert [-d] [-h max_hopp] [-j värdlista] [-w timeout]
mål_namn
[-R] [-S käll_adr] [-4] [-6] mål_namn

Alternativ:
-d Matcha inte adresser för värddatornamn.
-h max_hopp Maximalt antal hopp för att leta efter
mål.
-j värdlista Lös källväg utefter värddatorlista.
-w timeout Timeout-väntetid i ms för varje svar.
-R Spåra sökväg för fram och återfärd (endast
IPv6).
-S käll_adr Källadress som ska användas (endast IPv6).
-4 Framtvinga användning av IPv4.
-6 Framtvinga användning av IPv6.C:\WINDOWS>TSCON /?
Fäster en användares session till en terminal session.

TSCON [/DEST:sessionname]
       [/PASSWORD:pw] [/V]

sessionid          ID för sessionen.
sessionname        Namnet på den sessionen.
/DEST:sessionname  Connect sessionen med destination sessionname.
/PASSWORD:pw       Lösenord för användaren som äger identifierats session.
/V                 visar information om de åtgärder som utförts.

tscon är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.
C:\WINDOWS>TSDISCON /?
Uppkoppling en terminal session.

TSDISCON [sessionid | sessionname] [/SERVER:servername] [/V]

sessionid           ID för sessionen.
sessionname         Namnet på den sessionen.
/SERVER:servername  Anger Terminal server (standard är aktuella).
/V                  visar information om de åtgärder som utförts.
 
 
tsdiscon är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.

GOTO : TSKILL /?

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando tracert - tracert

HTTP: ... console/sv/165.htm
0.28
6971

Automatisch den Mauszeiger ergo Pointer unter Windows 10 / 8.1 / 7 ausblenden ...!

 /

Benutzerkonto Sperre unter Windows einrichten!

 /

Prevent my computer from sleeping, but still allow the screen off?

 /

Burn a CD or DVD or from an ISO file on Windows-10?

 /

Help, Windows 10 Defender is turned off or Permanently Turn off? (on, Enable)

 /

How to add  google or bing search to the i-net feature in File Explorer?

 /

How can i sign up, register, log in on Twitter.com?

 /

Für die Bildschirm-Tastatur auf dem Windows 10 Desktop Verknüpfung erstellen?

 /

Double-click with the mouse on a space and a directory level higher!

 /

Console and PowerShell show the Date or change the Time!

 /

Change Windows Desktop Icon Size and View ,plus save!

 /

Can I share, post the analog freeware desktop clock for Windows for free to all?

 /