ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP FC
Iki dosya ya da kümeyi karsilastirip arasindaki farki
görüntüler


FC [/A] [/C] [/L] [/LBn] [/N] [/OFF[LINE]] [/T] [/U] [/W] [/nnnn]
  [sürücü1:][yol1]dosyaadi1 [sürücü2:][yol2]dosyaadi2
FC /B [sürücü1:][yol1]dosyaadi1 [sürücü2:][yol2]dosyaadi2

  /A         Her bir fark kümesinin ilk ve son satirini
görüntüler.
  /B         Ikili bir karsilastirma yapar.
  /C         Harflerin büyük/küçük durumunu göz ardi eder.
  /L         Dosyalari ASCII metni olarak karsilastirir.
  /LBn       Belirtilen satir sayisina en çok ardil eslesmemeyi
             ayarlar.
  /N         Satir numaralarini bir ASCII karsilastirmasinda
görüntüler.
  /OFF[LINE] Çevrimdisi özniteligi olan dosyalari atlamaz.
  /T         Sekmeleri bosluklara genisletmez.
  /U         Dosyalari UNICODE metin dosyasi olarak karsilastir.
  /W         Araliklari (sekme ya da bosluk) karsilastirma için
sikistirir.
  /nnnn      Bir eslesmemenin ardindan eslemesi gereken ardil
satir sayisini
             belirtir.
  [sürücü1:][yol1]dosyaadi1
             Karsilastirilacak ilk dosya ya da dosya kümesini
belirtir.
  [sürücü2:][yol2]dosyaadi2
             Karsilastirilacak ikinci dosya ya da dosya kümesini
belirtir.

C:\WINDOWS>HELP FIND
Dosya ya da dosyalarda metin dizesi arar.

FIND [/V] [/C] [/N] [/I] [/OFF[LINE]] "dize"
[[sürücü:][yol]dosyaadi[ ...]]

 /V         Belirtilen dizeyi IÇERMEYEN tüm satirlari
görüntüler.
 /C         Dizeyi içeren satirlarin yalnizca sayimini
görüntüler.
 /N         Görüntülenen satirlarla birlikte satir numaralarini
görüntüler.
 /I         dize ararken büyük/küçük harf durumuna bakmaz.
 /OFF[LINE] Çevrimdisi özniteligi olan dosyalari atlama.
 "dize"     Bulunacak metin dizesini belirtir.
 [sürücü:][yol]dosyaadi
            Aranacak dosya ya da dosyalari belirtir.

Bir yol belirtilmezse, FIND girilen metni komut isteminde ya da
bir baska komuttan çikarilanda arar.C:\WINDOWS>HELP FINDSTR
Dosyalarda dize aramasi yapar.

FINDSTR [/B] [/E] [/L] [/R] [/S] [/I] [/X] [/V] [/N] [/M] [/O]
[/P] [/F:dosya]
       [/C:dize] [/G:dosya] [/D:dir liste] [/A:renk özniteligi]
[/OFF[LINE]]
       dizeler [[sürücü:][yol]dosyaadi[ ...]]

 /B         Satirin basindaysa düzenle eslesir.
 /E         Satirin sonundaysa düzenle eslesir.
 /L         Arama dizelerini tam yazildigi sekilde kullanir.
 /R         Arama dizelerini normal ifade gibi kullanir.
 /S         Geçerli dizinde ve tüm alt dizinlerinde eslesen
dosyalarin
            aramasini yapar.
 /I         Aramanin, büyük/küçük harf duyarli olmadigini
belirtir.
 /X         Tam olarak eslesen satirlari yazdirir.
 /V         Yalnizca eslesme olmayan satirlari yazdirir.
 /N         Eslesen her satirin önündeki satir numarasini
yazdirir.
 /M         Dosyada eslesme varsa, yalnizca dosya adini
yazdirir.
 /O         Her eslesen satirin önündeki karakter uzakligini
yazdirir.
 /P         Yazdirilmayan karakterleri olan dosyalari atlar
 /OFF[LINE] Çevrimdisi özniteligi ayarlanmis dosyalari atlamaz.
 /A:attr    Color özniteligini iki onaltilik basamakla belirtir.
            Bkz. "color /?"
 /F:dosya   Belirtilen dosyadan dosya listesini okur (/ konsol
demektir).
 /C:dize    Belirtilen dizeyi gerçek arama dizesi olarak
kullanir.
 /G:dosya   Belirtilen dosyadan arama dizelerini alir (/ konsol
demektir).
 /D:dir     Noktali virgülle ayrilmis dizin listesinde arama
yapar
 dizeler    Aranacak metin.
 [sürücü:][yol]dosyaadi
            Aranacak dosya ya da dosyalari belirtir.

Bagimsiz degiskenin önüne /C gelmedigi sürece, birden çok arama
dizesini
ayirmak için bosluk kullanin. Örnegin; 'FINDSTR "herkese merhaba"
x.y'
"herkese" ya da "merhaba" sözcüklerini x.y dosyasinda arar.
'FINDSTR /C:"herkese merhaba" x.y' yalnizca "herkese merhaba"
sözcüklerini x.y dosyasinda arar.

Normal ifade hizli basvurusu:
 .        Joker: Herhangi bir karakter
 *        Tekrar: Önceki karakter veya sinifin sifir ya da daha
çok
                  kez yinelemesi
 ^        Satir konumu: Satir baslangici
 $        Satir konumu: Satir sonu
 [class]  Karakter sinifi: Kümedeki tek bir karakter
 [^class] Ters sinif: Kümede bulunmayan tek karakter
 [x-y]    Aralik: Belirtilen araliktaki karakterler
 \x       Esc: X meta karakterinin gerçek kullanimi
 \<xyz Sözcük konumu: Sözcük basi xyz\>    Sözcük konumu: Sözcük sonu

Normal FINDSTR ifadeleriyle ilgili tam bilgi için çevrimiçi
Komut Basvurusu'na bakin.
GOTO : HELP FOR
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Komut FC - Iki dosyayi ya da dosya kümesini karsilastirip aralarindaki farki görüntüler.

HTTP: ... console/tr/029.htm
0.218
18194

Kann ich den Prozess Killer von meinem neuen Windows 10 entfernen?

 /

Change Windows 10 Sleep Settings, can I?

 /

Ändern Sie den Standardspeicherort für gescannte Dokumente!

 /

Can I turn off Spell-Checking or Auto-Correction in Windows 8.1 and Win 10?

 /

What makes TripAdvisor on my smart phone is it a virus?

 /

How can I align the Door Note, for example left-justified?

 /

Enable screen saver password in Windows 10, can I turn off?

 /

Assign Windows 10 and DVD drive letters!

 /

AndroidAP Passwort für Samsung Galaxy Smartphone (ändern, vergessen, neu eingeben)?

 /

Korrekte Ordner für 32Bit Anwendungen unter Windows erstellen?

 /

How work the Paste HTML command in QuickTextPaste?

 /

Change if the calendar is displayed in Chinese!

 /