eventtriggers: This command-line tool enables an administrator to display and configure Event Triggers on local or remote system.


 


... Komut örnekleri "eventtriggers"
... "eventtriggers" Microsoft Windows Yardımından Alıntı
... Önemli bilgiler, "eventtriggers" komutu için ipuçları

Komut: "eventtriggers" açık Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. mevcut değil

Komut örnekleri "eventtriggers"

Modern Windows sistemlerinde olay tetikleyicileri artık komut satırında kullanılmamaktadır. Olay tetikleyicileri, belirli olaylar meydana geldiğinde eylemleri tetiklemek için komut satırında da kullanılabilir. Örnek 1: Kullanıcı belirli bir komutu yürüttüğünde bir mesaj görüntülemek için aşağıdaki olay tetikleyicisini kullanabilirsiniz

@echo off
rem Eventtrigger, bir mesaj görüntüleyen, eğer komut "dir" gerçekleştirilir

rem Eğer komut "dir" gerçekleştirilir, aşağıdaki mesaj görüntüleniyor:
if "%1"=="dir" (
 echo "Komuta 'dir' başarıldı."
)

Örnek 2: Belirli bir olay meydana geldiğinde bir komutu yürütmek için aşağıdaki olay tetikleyicisini kullanabilirsiniz.

@echo off
rem Eventtrigger, emri kim verdi "kapat" yürütür, eğer komut "kapat" gerçekleştirilir

rem Eğer komut "kapat" gerçekleştirilir, komut olur "kapat" tekrar idam edildi:
if "%1"=="kapat" (
 kapat /s /t 0
)

"eventtriggers" Microsoft Windows Yardımından Alıntı

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


EVENTTRIGGERS /parameter [arguments]

Description:
  This command-line tool enables an administrator to display and
  configure "Event Triggers" on local or remote system.

Parameter List:
  /Create   Create a new Event Trigger that will monitor and act
        upon the occurrence of NT Log Events of given criteria.

  /Delete   Deletes an Event Trigger by its trigger ID.

  /Query   Displays the Event Trigger properties and settings.

  /?     Displays this help/usage.

Examples:
  EVENTTRIGGERS /Create /?
  EVENTTRIGGERS /Delete /?
  EVENTTRIGGERS /Query /?

Önemli bilgiler, "eventtriggers" komutu için ipuçları

Modern Windows sistemlerinde olay tetikleyicileri artık komut satırında kullanılmamaktadır. Bunun yerine, Olay Görüntüleyicisi olayları izlemek ve işlemek için kullanılır. Olay Görüntüleyici, olayları izlemenize ve işlemenize olanak tanıyan bir grafik kullanıcı arayüzü sağlar. Olay Görüntüleyiciyi şunları yapmak için kullanabilirsiniz: - Filtrelenecek olaylar - Kaydedilecek etkinlikler - Analiz edilecek olaylar Olay Görüntüleyiciyi kullanmak için Başlat menüsünden açın. Daha sonra olayları türe, kaynağa, olay kimliğine ve diğer kriterlere göre filtreleyebilirsiniz. Daha sonra analiz için olayları kaydetme seçeneği de vardır. Olay Görüntüleyiciyi kullanmanın bazı örnekleri şunlardır: - Donanım veya yazılımınızdaki sorunları teşhis etmek amacıyla, hata mesajlarını aramak için Olay Görüntüleyiciyi kullanabilirsiniz. - Sisteminizin güvenliğini artırmak amacıyla, güvenlik olaylarını aramak için Olay Görüntüleyiciyi kullanabilirsiniz. - Sisteminizin performansını izlemek amacıyla performans olaylarını aramak için Olay Görüntüleyiciyi kullanabilirsiniz. Olay Görüntüleyici, Windows sistemlerinizdeki olayları izlemenize ve işlemenize olanak tanıyan güçlü bir araçtır.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomut eventtriggers - This command-line tool enables an administrator to display and configure Event Triggers on local or remote system.

HTTP: ... console/tr/078.htm
0.077
23235
Hibernation settings Windows 10 / 11 (turn off, enable, disable)? Windows 10/11 Mouse cursor and pointer moves very slow (fast), why? Programme im Windows Kompatibilitätsmodus starten und ausführen? Where are fonts stored in Windows 11 and 10 and the font folder location? Fastest way to switch user in Windows 10, 11 excluding log-off? Die Einstellungen werden offenbar in der Registry gespeichert, oder? How do I get rid of the PC shutdown prevention tool (uninstall)? Backward sorting of PDF scans? Backward sorting of PDF scans? Handwriting personalization on a Windows 10/11 Tablet PC, can I?(0)